TERAPIA OD ZARAZ - BEZPIECZNY DETOKS - JESTEŚMY DLA CIEBIE

Leczenie alkoholizmu

Objawy uzależnienia


cztery fazy uzależnienia od alkoholu


1. Picie dla towarzystwa
- picie w towarzystwie przy okazji imprez i innych spotkań
- picie dla przyjemności

2. Faza ostrzegawcza
- poprawianie sobie nastroju
- poszukiwanie oraz stwarzanie okazji do picia
- początek systematycznego picia
- "urywanie się filmu"
- pojawiające się problemy z pamięcią po wypiciu alkoholu
- wzrost tolerancji i odporności na alkohol
- upijanie się w towarzystwie
- "klinowanie", czyli eliminowanie objawów kaca przy pomocy alkoholu
- picie w samotności lub w ukryciu

3. Faza krytyczna
- pojawiające się poczucie winy oraz wyrzuty sumienia
- poczucie konieczności sięgnięcia po alkohol przed godziną 12
- zaniedbywanie spraw rodzinnych, pojawiające się konflikty w małżeństwie
- strata zapału do zainteresowań, które nie są związane z piciem alkoholu
- oszukiwanie i kłamstwa
- generowanie usprawiedliwień oraz alibi, które tłumaczą dalsze picie
- nieregularne odżywianie, obojętność w kwestiach jedzenia
- agresja oraz konflikty z porządkiem i prawem
- fiasko prób ograniczenia lub kontroli picia
- nasilające się zaburzenia pamięci
- nie zwracanie uwagi na swój wygląd zewnętrzny
- zaburzenia związane z popędem seksualnym
- obniżenie się stanu zdrowia fizycznego
- coraz niższa tolerancja na alkohol
- pojawiające się drgawki i napięcia zmuszające do porannego wypicia alkoholu
- ciągi alkoholowe z krótkimi przerwami mającymi posłużyć poprawie zdrowia
- staranie się udowodnić sobie, że ma się silną wolę, zdolność do kontroli nad piciem i, że to jeszcze nie jest alkoholizm

4. Faza chroniczna
- okresy długotrwałego i głębokiego upijania się
- picie staje się jedyną istotną sprawą w życiu
- pogorszenie się zdolności rozumowania
- degradacja zawodowa oraz społeczna
- rozpad więzi z rodziną
- załamanie moralne
- lęki i picie obsesyjne
- poczucie bezradności i chęć wyobcowania
- otępienie alkoholowe
- choroby somatyczne
- psychozy alkoholowe, delirium
- padaczka alkoholowa
- marskość wątroby, polineuropatia
- krańcowe załamanie się funkcji organizmu

Leczenie alkoholizmu należy rozpocząć już w pierwszej fazie, kiedy objawy nie wydają się być poważne. Później jednak jest coraz trudniej zrezygnować z picia, a leczenie alkoholika staje się skomplikowane i frustrujące osobę poddaną terapii. Warto więc zapamiętać poszczególne objawy i obserwować, czy nie występują one u nas lub u osób z naszego najbliższego otoczenia. Wiemy doskonale, że leczenie uzależnień nie jest prostym procesem i tak naprawdę nie można całkowicie wyeliminować tej choroby. Warto jednak zatrzymać jej rozwój już na samym początku, po to, aby uniknąć poważniejszych konsekwencji.


 
Created by Fine.pl
© 2007 All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.

NASZA dotychczasowa SKUTECZNOŚĆ

Ilość pacjentów utrzymujących abstynencję rok po terapii:

58%–75%!!!

w a r t o   s p r a w d z i ć

Indywidualne podejście
Zajęcia motywująco - relaksujące

Położenie - Mikroklimat

Gorczański Park Narodowy

Domowa kuchnia

Nadzór Sanepidu

Szerokie zaplecze rekreacyjne

Dostępne 1-osobowe pokoje z łazienką

Dobra cena

Telefony:

18 33 19 736
18 33 19 737
18 33 17 250
533 724 499?

Alkoholizm
Untitled Document