TERAPIA OD ZARAZ - JESTEŚMY DLA CIEBIE

1.Wechsler - (R -PL) -JQ - iloraz inteligencji

Określenie szkód wyrządzonych przez substancje zmieniające świadomość w zakresie procesów poznawczych: pamięć i uwaga, koncentracja, percepcja wzrokowa, słuchowa, procesy analizy i syntezy wzrokowej, koordynacja wzrokowa, myślenie logiczne - przyczynowo - skutkowe, myślenie abstrakcyjne, zdolności wzrokowo - przestrzenne.

2.MPP - badanie cech osobowości

3.Le Senne - badanie temperamentu - określenie typu: nerwowiec, choleryk, sentymentalny, sangwinik, amorfik, pasjonat, flegmatyk, apatyk.

4.Określenie inteligencji emocjonalnej, zdolności rozpoznania emocji u siebie i innych osób - INTE.

5.SCL - 90 - Określenie cech psychologicznych, poziomu samotyzacji, natręctw, nadwrażliwości interpersonalnej, depresji, lęku, fobii - wrogości, myślenia paranoidalnego, psychotyczności.

6.Test Pamięci Wzrokowej Bentona - służy do badania pamięci i percepcji wzrokowej (diagnoza neuropsychologiczna).

Przeprowadzająca badanie psycholog Joanna Tokarz

Ukończyłam psychologie ze specjalizacją kliniczną w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie. Jestem psychologiem, certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień i psychoterapeutą (nurt psychodynamiczny).

Specjalizuję się w pomaganiu osobom cierpiącym z powodu zaburzeń depresyjnych, nerwicowych, zaburzeń osobowości, oraz osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i zachowań (uzależnienia nie chemiczne) oraz ich rodzin (współuzależnienie, DDA, dzieci z rodzin alkoholowych). Na co dzień pracuję w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu, współpracuję z prywatnym Ośrodkiem uzależnień w Koninkach, poradnią psychologiczno - pedagogiczną oraz prowadzę prywatną praktykę kliniczną.

Superwizuję swoją pracę u certyfikowanych superwizorów.

Created by Fine.pl
© 2018 All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.

NASZA dotychczasowa SKUTECZNOŚĆ

Ilość pacjentów utrzymujących abstynencję rok po terapii:

58%–75%!!!

w a r t o   s p r a w d z i ć

Podmiot leczniczy nr: 000000192796

Indywidualne podejście
Zajęcia motywująco - relaksujące

Położenie - Mikroklimat

Gorczański Park Narodowy

Domowa kuchnia

Nadzór Sanepidu

Szerokie zaplecze rekreacyjne

Dostępne 1-osobowe pokoje z łazienką

Dobra cena

Telefony:

18 33 19 736
18 33 19 737
18 33 17 250
533 724 499

centrum pomocy leczenia uzależnień - forum
kompendium wiedzy o alkoholiŸmie
Alkoholizm
Untitled Document