W PCTU Koninki organizujemy warsztaty dla Naszych pacjentów oraz ich rodzin.

 • Warsztaty dla rodzin - przeznaczony dla osób uwikłanych z uzależnienie swoich bliskich.
 • Warsztaty pracy nad złością
 • Warsztaty nawrotów – bardzo ważne jest  by pacjent po podstawowej terapii pracował wg zasad, które poznał na terapii. Podczas warsztatów nawrotów zajmujemy się:
  - odświeżaniem zdobytych wcześniej wiadomości i umiejętności
  - czynnikami wyzwalającymi nawrót
  - sygnałami nawrotu choroby
  - zapobieganiem nawrotom
 • Warsztaty współuzaleznienia – przeznaczony dla osób uwikłanych z uzależnienie swoich bliskich.

printFrom: http://terapie.net.pl/warsztaty.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: http://terapie.net.pl/warsztaty.html