TERAPIA OD ZARAZ - BEZPIECZNY DETOKS - JESTEŚMY DLA CIEBIE

Zespół terapeutyczny stanowią osoby profesjonalnie przygotowane do pomagania w tej chorobie, to mieszanka doświadczenia i świeżego spojrzenia na problematykę uzależnień.

Skład zespołu:

Terapeuci:

Jacek Świst - doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, psycholog kliniczny, psycholog transportu, terapeuta uzależnień, nauczyciel dyplomowany.

Studiował na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1972-1978. Od 2001 roku jest specjalistą psychologii klinicznej Nr Ns 0001. Pracę z ludźmi uzależnionymi zaczął w roku 1981, a od 1984r. został kierownikiem poradni odwykowej w ZOZ w Nowym Targu. Pracował tam również jak psycholog kliniczny. W 1989r. w Dursztynie (koło Nowego Targu) otworzył prywatny gabinet psychologiczny gdzie zajmuje się m.in. terapią uzależnień, depresji, lęku , a w szczególności syndromu wyuczonej bezradności. Tam wykonuje też badania psychologiczne - psychotesty dla kierowców w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy, kierowców pojazdów uprzywilejowanych, operatorów wózków widłowych, pracujących na wysokości, instruktorów jazdy.

Umiejętności zawodowe poszerzał uczestnicząc w:
- Kurs dla nauczycieli psychoterapii prof. M. Orwid Klinika Psychiatrii Kraków 1983
- Podstawowy Kurs z Hipnoterapii prof. J. Aleksandrowicz Cieniawa 1983
- Studium Pomocy Psychologicznej 1986
- Studium Terapii Uzależnień Instytutu Psychologii Zdrowia i Trzeźwości 1993
- Laboratorium Psychoedukacji-Kontakt w sytuacji pomagania 1996
- Certyfikat Kinezjologii Edukacyjnej P. Denissona 1993 r.
- Kurs uzdrawiania metodą dr Usui "Reiki" Certyfikat II stopień 1993 r.

Wykonuje usługi psychologiczne w zakresie diagnozy psychologicznej:
Diagnoza sprawności intelektualnej- określanie ilorazu inteligencji skalą D. Wechslera WAIS-R(PL), Testem matryc J.C. Raven'a
Diagnoza osobowości; Testy: MMPI, EPQ-R S.B.G. Eysenck i inne.
Skala Back'a, Hamiltona do badania depresji
Diagnoza organicznych uszkodzeń OUN; testy: Bender, Graham-Kendall, Benton i inne.
Koncentracja, pamięć, uwaga: Tablice Poppelreutera
Koordynacja wzrokowo-ruchowa: Aparat Krzyżowy, Aparat Piórkowskiego
Czas Reakcji : Miernik Czasu Reakcji
Zdolności wzrokowo-przestrzenne: Wirometr, Stereometr
Zmysł równowagi, błędnik : Równoważnia

Praca: Obecnie pracuje w Prywatnym Centrum Terapii Uzależnienień "Koninki", gdzie przeprowadza badania psychologiczne jak również prowadzi indywidualne procesy terapeutyczne. Prowadzi treningi i warsztaty psychologiczne Nr rekomendacji 131 - trening relaksacyjny i trening pozytywnego myślenia, trening interpersonalny. Jako dr n. hum. psychologii klinicznej pełni rolę superwizora. W PCTU "Koninki" przeprowadza edukację i badania dla kierowców i wydaje zaświadczenia. Specjalista psycholog transportu Nr K-136.

Pomysłodawca, inspirator i współorganizator I, II, III i IV Kongresu Trzeźwości na Podhalu w Ludźmierzu 1988-2002; Tygodni Trzeźwości na Podhalu 1984-1994; Współzałożyciel wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym w Nowym Targu 1984; współzałożyciel Katolickiego Stowarzyszenia Trzeźwości "Dom" w Nowym Targi i pierwszy jego Prezes 1992-1994; organizator Duszpasterstwa Trzeźwości w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Targu 1984 r.; pomagał zorganizować działalność trzeźwościową w: Zakopane, Mszana Dolna, Chrzanów, Rabka, Szczawnica, Warszawa, Nowa Huta, Rdzawka, Gorlice, Założyciel i przewodniczący NSZZ "Solidarność" w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Targu 1981-1983. Członek Kolegium Redakcyjnego i autor tekstów w "Solidarność Podhala" pod pseudonimem "Jaś", represjonowany przez SB z powodu działalności opozycyjnej i trzeźwościowej w okresie 1980-1989; Prezes Aeroklubu Tatrzańskiego 1996-2004. Pomysłodawca współzałożyciel Klubu Abstynenta "Rodzina" w Nowym Targu 1984; Współzałożyciel zespołu "New Market Jazz Band" w Nowym Targu (zespół otrzymał od burmistrza tytuł Honorowego Ambasadora Nowego Targu 2014; trzykrotnie brał udział w międzynarodowym festiwalu jazzu tradycyjnego Złota Tarka w Iławie, w 2014 roku zdobył Złotą Tarkę.

Zainteresowania/hobby: szybownictwo-w 1978 zdobył diament na fali tatrzańskiej będąc na wysokości 7500 m, żeglarstwo-przepłynął ponad 1000 mil morskich, muzyka-jazz nowoorleański, gra na trąbce w New Market Jazz Band . Lubi jeździć na nartach, był mistrzem Wyższych Uczelni m. Lublina w kombinacji alpejskiej w 1974 r.


Marian Marcol - szef zespołu, ukończone STU, terapeuta z 20-letnim stażem pracy.

10-letnia praktyka jako terapeuta w Całodobowym Ośrodku Terapii Uzależnień Oddz. Vc Szpitala Psychiatrycznego im. J. Babińskiego w Krakowie. Pracował i współtworzył Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień w Krakowie na ul. Wielickiej 73, współtwórca, i przez rok, Prezes Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień. Założyciel Krakowskiego Stowarzyszenia "Pomocna Dłoń" w Krakowie, były członek Krakowskiego Towarzystwa Medycznego.

12 lat pracy jako konsultant Telefonu Zaufania dla osób uzależnionych i ich rodzin, kurator społeczny i ławnik dwóch kadencji Sądu Rodzinnego w Krakowie. Autor i współautor programów szkoleń dla pracowników socjalnych, kuratorów zawodowych oraz członków Gminnych Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi z terenu Małopolski. Od wielu lat konsultant Punktów Konsultacyjnych dla osób uzależnionych na terenie Małopolski. Jako szef zespołu Prywatnego Centrum Terapii Uzależnień "Koninki" współpracował przy realizacji Europejskiego programu dla osób z wykluczeniem społecznym.

Współautor bardzo skutecznych programów terapii "Quo vadis", stworzonego dla osób, które są po nawrotach choroby oraz "Feniks", dla współuzależnionych.


Marek Harasimowicz - terapeuta uzależnień w procesie certyfikacji.

Ukończył Szkołę Psychoterapii Uzależnień przy Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień w Czarnym Borze, akredytowaną przez Państwową Agencję do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i znajduje się w procesie certyfikacji.

2 lata pracy w Telefonie Zaufania. Odbył szkolenie i uczestniczył w Programie Profilaktycznym dla Młodzieży "NOE". Jest instruktorem narciarskim PZN, rzeźbiarzem i byłym alpinistą.

Interesuje się rozwojem całego spektrum ludzkiej świadomości.


Maciej Zapała - Instruktor terapii uzależnień w trakcie certyfikacji.

Ukończył szkołę Centrum Aktywnego Rozwoju i Edukacji - Szkoła Terapeutów Uzależnień "Brok" akredytowaną przez Państwową Agencje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Interesuje się muzyką i astronomią. Hobbistycznie zajmuje się pracą w drzewie.

W pracy wykorzystuje umiejętności, które nabył podczas szkoleń, jak również z swoich osobistych doświadczeń. Preferuje zajęcia w technice behawioralno-poznawczej. Chętnie motywuje pacjentów do zmian w sposobie postrzegania, myślenia, zachowania i przeżywiania. Twierdzi, że jeśli pacjent jest dostatecznie zmotywowany to jego wyzdrowienie jest tylko kwestią czasu. Bardzo dużą wagę przywiązuje do zajęć w grupie. Swoje umiejętności zamierza pogłębiać na studiach psychologicznych oraz kontynuowaniu edukacji w celu zdobycia certyfikatu specjalisty terapii uzależnień.


Michał Świerczek - WSPÓŁPRACA Z PCTU "KONINKI" - WOLONTARIAT

Posiada olbrzymie doświadczenie życiowe i zawodowe. Od 1986 roku brał udział w wielu projektach, szkoleniach, warsztatach, związanych z tematyką uzależnień i z problemami współuzależnienia. Współtwórca wielu inicjatyw trzeźwościowych i samopomocowych dla osób uzależnionych i ich rodzin. Ma za sobą wiele wystąpień publicznych, audycji w radio i TV, publikacji tematycznych, związanych z uzależnieniami i problemami współuzależnienia.

Posiada Międzynarodowy Certyfikat w dziedzinie uczenia i rozwoju osób dorosłych według standardów The Chartered Institute of Personnel and Development, Wielka Brytania. Przez kilka lat pracował w ramach projektów unijnych z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym w gminach Polski południowo-wschodniej. Wiele pracy wykonywał społecznie współtworząc i propagując działalność AA w Polsce.

Uczestniczył w wielu sesjach profilaktycznych programu NOE dla młodzieży gimnazjów i liceów, którym objęto kilkanaście tysięcy uczniów z Małopolski. Trzeźwy alkoholik z bez mała trzydziestoletnim stażem trzeźwości. Jako ko-terapeuta i wolontariusz wspiera osoby uzależnione w procesie leczenia, dostarczając i podtrzymując ich motywację do trzeźwienia i stałej przemiany, poprawy relacji z innymi, podnoszenia jakości swojego życia. OD 2015 roku w procesie certyfikacji jako instruktor terapii uzależnień


Piotr Kozar - socjolog, certyfikowany terapeuta uzależnień, dyplomowany pracownik socjalny, specjalista pedagogika resocjalizacyjna. Doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych oraz z osobami uwikłanymi w przemoc, stosującymi zachowania przemocowe.

Lekarz:

Dr med. Marek Karpiński - spec. chorób wewnętrznych i kardiologii

Lekarz medycyny Agnieszka Witkowska-Świech - specjalista psychiatra

Anna i Marek Zapała, właściciele PCTU "KONINKI"

Anna Zapała - żona, matka czworga dzieci. Żyjąc z osobą uzależnioną i uczestnicząc w terapiach dla osób współuzależnionych prowadzi obecnie pełne, świadome życie.

W związku małżeńskim od 29 lat.

Jej pasją jest sztuka pozytywnego myślenia i niekonwencjonalne metody leczenia.

Jest instruktorem ćwiczeń oddechowych i relaksujących. Ukończyła kurs I stopnia Programu Rozwoju Osobistego "Sztuka życia". Swoją postawą inspiruje innych do wprowadzenia w życie zmian, które umożliwiają w perspektywie prowadzenie życia ciekawie i szczęśliwie.

Marek Zapała - mąż, ojciec czwórki dzieci. Osobowość uzależniona. Swoim doświadczeniem służy innym poszukującym trzeźwej drogi.

Pasjonuje się historią II wojny światowej. Jako sympatyk ideałów Armii Krajowej pełni funkcję vice-prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło Nowy Targ. Na podstawie materiałów źródłowych tworzy i wydaje - popularne - numerowane Zeszyty Historyczne.

Prowadzi zajęcia z muzykoterapii - ma swój zespół muzyczny. Interesuje się technikami umożliwiającymi powrót do pozytywnego myślenia i ćwiczeniami oddechowymi, pomagającymi w pozbyciu się (niektórych odmian) depresji.

Jest certyfikowanym masażystą i instruktorem maty "Bemar 3000".

Created by Fine.pl
© 2016 All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.

NASZA dotychczasowa SKUTECZNOŚĆ

Ilość pacjentów utrzymujących abstynencję rok po terapii:

58%–75%!!!

w a r t o   s p r a w d z i ć

Podmiot leczniczy nr: Z-192796-20170614

Tylko u nas

Unikalna terapia

Indywidualne podejście
Zajęcia motywująco - relaksujące

Położenie - Mikroklimat

Gorczański Park Narodowy

Domowa kuchnia

Nadzór Sanepidu

Szerokie zaplecze rekreacyjne

Dostępne 1-osobowe pokoje z łazienką

Dobra cena

Telefony:

18 33 19 736
18 33 19 737
18 33 17 250
600 902 367

centrum pomocy leczenia uzależnień - forum
kompendiumj wiedzy o alkoholiŸmie
Alkoholizm