TERAPIA OD ZARAZ - JESTEŚMY DLA CIEBIE

Zespół terapeutyczny stanowią osoby profesjonalnie to mieszanka doświadczenia i świeżego spojrzenia na problematykę uzależnień. Wszyscy posiadają przygotowanie do pracy z osobami uzależnionymi, zgodnie z wymogami PARPA i Ministerstwa Zdrowia.

Skład zespołu:

Terapeuci:

Tomasz Medyński - kierownik zespołu, terapeuta uzależnień, mgr socjologii.

Ukończył Studium Terapii Uzależnień Instytutu Psychologii Zdrowia PTP dla specjalistów psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia. Jest certyfikowanym instruktorem terapii uzależnienia ( Certyfikat PARPA nr 119 ). Ukończył Studium Przeciwdziałania Przemocy.

Uczestniczył w szeregu szkoleń organizowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Komisję ds. Uzależnień Fundacji im. Stefana Batorego, Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej. Od ponad 23 lat pomaga osobom uzależnionym i ich rodzinom oraz osobom doznającym przemocy. Prowadzi zajęcia z obszaru rozwoju osobistego. Fascynuje go obserwowanie jak uczestnicy zajęć odkrywają własne możliwości, swój potencjał i rozpoczynają dokonywanie konstruktywnych zmian w swoim życiu.

Od 1994 roku pracował jako terapeuta w: . Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Kielcach, na Oddziałach Odwykowych w Kielcach . Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach . Prywatnym Ośrodku Terapii Uzależnień w Krakowie

Jest zaangażowany w działania zmierzające do likwidacji wykluczenia społecznego - pod każdą postacią. Jest również członkiem Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat, uczestnikiem wielu międzynarodowych spotkań dotyczących tej problematyki (Paryż, Heerlen - Holandia, Montreal). Interesuje się fotografią, turystyką górską. Uwielbia książki, film, teatr. Lubi zwierzęta, szczególnie koty i psy.


Inez Medyńska - specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia, socjolog, pedagog.

Jest absolwentką Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, Instytutu Psychologii Zdrowia; Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie. Obecnie w trakcie certyfikacji dla specjalistów psychoterapii uzależnień i współuzależnienia.

Ukończyła Studium Umiejętności Psychologicznych, akredytowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a organizowane przez Małopolski Ośrodek Szkolenia Terapeutów Uzależnień w Krakowie. Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie oraz Akademii Ignatianum w Krakowie. Od wielu lat zajmuje się szeroko pojętą pracą z ludźmi: z dorosłymi, z młodzieżą i z dziećmi. Terapią uzależnień zajmuje się od ponad 10 lat. Pracuje zarówno z osobami uzależnionymi jak i ich rodzinami. Przez długi czas współpracowała z Ośrodkiem Działań Psychospołecznych Fundacji Instytutu św. br. Alberta w Świnoujściu, zajmującym się wspieraniem ludzi najbardziej potrzebujących pomocy, m.in. osób bezdomnych, uzależnionych, współuzależnionych oraz osób będących ofiarami przemocy.

Ukończyła liczne szkolenia i warsztaty podnoszące jej kwalifikacje zawodowe oraz wspomagające jej własny rozwój osobisty. W swojej pracy korzysta z różnych nurtów psychoterapeutycznych, jednak najbliższa jej sercu jest Terapia Gestalt oraz Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach.

Z pochodzenia jest Pomorzanką, od kilkunastu lat mocno zakochaną w Krakowie. Praca z ludźmi jest jej pasją. Prywatnie żona i mama uwielbiająca spędzać wolne chwile z książką i gorącą kawą w spokojnym, pełnym zieleni i kwiatów ogrodzie.


Marek Harasimowicz - terapeuta uzależnień w procesie certyfikacji.

Ukończył Szkołę Psychoterapii Uzależnień przy Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień w Czarnym Borze, akredytowaną przez Państwową Agencję do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i znajduje się w procesie certyfikacji.

2 lata pracy w Telefonie Zaufania. Odbył szkolenie i uczestniczył w Programie Profilaktycznym dla Młodzieży "NOE". Jest instruktorem narciarskim PZN, rzeźbiarzem i byłym alpinistą.

Interesuje się rozwojem całego spektrum ludzkiej świadomości.


Maciej Zapała - Instruktor terapii uzależnień w trakcie certyfikacji.

Ukończył szkołę Centrum Aktywnego Rozwoju i Edukacji - Szkoła Terapeutów Uzależnień "Brok" akredytowaną przez Państwową Agencje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Interesuje się muzyką i astronomią. Hobbistycznie zajmuje się pracą w drzewie.

W pracy wykorzystuje umiejętności, które nabył podczas szkoleń, jak również z swoich osobistych doświadczeń. Preferuje zajęcia w technice behawioralno-poznawczej. Chętnie motywuje pacjentów do zmian w sposobie postrzegania, myślenia, zachowania i przeżywiania. Twierdzi, że jeśli pacjent jest dostatecznie zmotywowany to jego wyzdrowienie jest tylko kwestią czasu. Bardzo dużą wagę przywiązuje do zajęć w grupie. Swoje umiejętności zamierza pogłębiać na studiach psychologicznych oraz kontynuowaniu edukacji w celu zdobycia certyfikatu specjalisty terapii uzależnień.


Michał Świerczek - WSPÓŁPRACA Z PCTU "KONINKI" - WOLONTARIAT

Posiada olbrzymie doświadczenie życiowe i zawodowe. Od 1986 roku brał udział w wielu projektach, szkoleniach, warsztatach, związanych z tematyką uzależnień i z problemami współuzależnienia. Współtwórca wielu inicjatyw trzeźwościowych i samopomocowych dla osób uzależnionych i ich rodzin. Ma za sobą wiele wystąpień publicznych, audycji w radio i TV, publikacji tematycznych, związanych z uzależnieniami i problemami współuzależnienia.

Posiada Międzynarodowy Certyfikat w dziedzinie uczenia i rozwoju osób dorosłych według standardów The Chartered Institute of Personnel and Development, Wielka Brytania. Przez kilka lat pracował w ramach projektów unijnych z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym w gminach Polski południowo-wschodniej. Wiele pracy wykonywał społecznie współtworząc i propagując działalność AA w Polsce.

Uczestniczył w wielu sesjach profilaktycznych programu NOE dla młodzieży gimnazjów i liceów, którym objęto kilkanaście tysięcy uczniów z Małopolski. Trzeźwy alkoholik z bez mała trzydziestoletnim stażem trzeźwości. Jako ko-terapeuta i wolontariusz wspiera osoby uzależnione w procesie leczenia, dostarczając i podtrzymując ich motywację do trzeźwienia i stałej przemiany, poprawy relacji z innymi, podnoszenia jakości swojego życia. OD 2015 roku w procesie certyfikacji jako instruktor terapii uzależnień


Lekarz:

Lekarz medycyny Agnieszka Witkowska-Świech - specjalista psychiatra

Anna i Marek Zapała, właściciele PCTU "KONINKI"

Anna Zapała - żona, matka czworga dzieci. Żyjąc z osobą uzależnioną i uczestnicząc w terapiach dla osób współuzależnionych prowadzi obecnie pełne, świadome życie.

W związku małżeńskim od 29 lat.

Jej pasją jest sztuka pozytywnego myślenia i niekonwencjonalne metody leczenia.

Jest instruktorem ćwiczeń oddechowych i relaksujących. Ukończyła kurs I stopnia Programu Rozwoju Osobistego "Sztuka życia". Swoją postawą inspiruje innych do wprowadzenia w życie zmian, które umożliwiają w perspektywie prowadzenie życia ciekawie i szczęśliwie.

Marek Zapała - mąż, ojciec czwórki dzieci. Osobowość uzależniona. Swoim doświadczeniem służy innym poszukującym trzeźwej drogi.

Pasjonuje się historią II wojny światowej. Jako sympatyk ideałów Armii Krajowej pełni funkcję vice-prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło Nowy Targ. Na podstawie materiałów źródłowych tworzy i wydaje - popularne - numerowane Zeszyty Historyczne.

Prowadzi zajęcia z muzykoterapii - ma swój zespół muzyczny. Interesuje się technikami umożliwiającymi powrót do pozytywnego myślenia i ćwiczeniami oddechowymi, pomagającymi w pozbyciu się (niektórych odmian) depresji.

Jest certyfikowanym masażystą i instruktorem maty "Bemar 3000".

Created by Fine.pl
© 2018 All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.

NASZA dotychczasowa SKUTECZNOŚĆ

Ilość pacjentów utrzymujących abstynencję rok po terapii:

58%–75%!!!

w a r t o   s p r a w d z i ć

Podmiot leczniczy nr: 000000192796

Indywidualne podejście
Zajęcia motywująco - relaksujące

Położenie - Mikroklimat

Gorczański Park Narodowy

Domowa kuchnia

Nadzór Sanepidu

Szerokie zaplecze rekreacyjne

Dostępne 1-osobowe pokoje z łazienką

Dobra cena

Telefony:

18 33 19 736
18 33 19 737
18 33 17 250
533 724 499

centrum pomocy leczenia uzależnień - forum
kompendium wiedzy o alkoholiŸmie
Alkoholizm
Untitled Document