Alkoholizm typu Delta

Elvin Morton Jellinek  w swoich badaniach nad alkoholizmem przeprowadzonych W 1969 roku  ustalił pięć rodzajów alkoholizmu. Owe rodzaje nazwał typami alkoholizmu, nadając im oznaczenia pochodzące  od greckiego alfabetu. Wśród nich wyróżnił alkoholizm typu Delta.

Alkoholizm typu Delta - alkoholik w tym typie potrafi jeszcze kontrolować ilość wypijanego alkoholu, ale nie jest zdolny do powstrzymywania się od picia. Umie wypić wyznaczoną dawkę, ale nie potrafi odmówić sobie picia. Przeciwnie do alkoholizmu typu Gamma osoba z typem Delta nie potrafi przerywać picia na krótki okres, bez pojawienia się objawów abstynencyjnych. Osoby pijące w typie Delta przejawią zwiększoną tolerancję na alkohol i przystosowanie metabolizmu.  Ten typ alkoholizmu występuje najczęściej w krajach lub w środowiskach, w których ludzie piją niskoprocentowe alkohole w sposób ciągły np. we Włoszech. Niskoprocentowe trunki alkoholowe mogą być spożywane przez takie osoby niemal każdego dnia. W organizmie przez wiele lat może utrzymywać się poziom stałego upojenia alkoholem bez fizycznych objawów zatrucia. Osoba w typie Delta nie przejawia objawów upojenia, wygląda i zachowuje się normalnie. Nasilenie się uszkodzeń zdrowotnych, psychologicznych i społecznych dokonuje się w sposób powolny i prawie nierozpoznawalny. Rozpoznanie takiego uzależnienia następuje najczęściej w chwili odstawienia alkoholu, gdy pojawiają się objawy odstawienne.
 upijanie się okresowe, tzw. ciągi. Ten typ potrafi powstrzymać się od alkoholu przez dłuższy czas, nawet przez rok. Jednak w pewnym momencie zaczyna pić bardzo intensywnie, aż do kompletnego oszołomienia i osłupienia.
Niektórzy badacze wzbogacają klasyfikację Jellinka o typ Zeta, charakteryzujący się dopuszczaniem aktów przemocy pod wpływem alkoholu.

 

 

Zobacz również:

Leczenie alkoholizmu Alkoholizm typu Alfa Alkoholizm typu Beta Alkoholizm typu Gamma Alkoholizm typu Epsilon

printFrom: https://terapie.net.pl/alkoholizm-typu-delta.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactFirstPreviousNextLast
Telefon
Wiadomość
Adres: https://terapie.net.pl/alkoholizm-typu-delta.html