Anna Krakówka-Kowalska

Specjalista Psychoterapii Uzależnień w trakcie certyfikacji
 

Ukończyła Małopolski Ośrodek Szkolenia Terapeutów Uzależnień MOSTU. Magister Resocjalizacji i Profilaktyki Społecznej. Ukończyła Liczne szkolenia z zakresu uzależnień, warsztaty pomagania osobom uzależnionym, treningi umiejętności psychologicznych. Ukończony Program Rozwoju Osobistego (PRO) organizowany przez Państwową Agencję Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Fundację ETOH. Wolontariusz i lider w Katolickim Centrum Pomocy Rodzinie ds. uzależnień. Pomagacz w Stowarzyszeniach Abstynenckich oraz lider grup samopomocowych. W swojej pracy wykorzystuje również swoje osobiste doświadczenia. Jej Pasją jest chodzenie po górach, wyprawy rowerowe jak i sama praca w zawodzie terapeuty uzależnień. Motto w pracy: Nie ma przypadków beznadziejnych

 

printFrom: https://terapie.net.pl/anna-krakowka-kowalska.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactFirstPreviousNextLastUp
Telefon
Wiadomość
Adres: https://terapie.net.pl/anna-krakowka-kowalska.html