Biofeedback

Trening biofeedback - to nauka realizacji planów / wspomaganie leczenia uzależnień uzależnień/ poprzez odprężenie, motywowanie, otwartość, wizualizację, działanie.

Ta nowatorska metoda to fenomen na gruncie neuroterapii stosowany w zaburzeniach związanych z: stresem, w zaburzeniach lękowych, nerwicach, uzależnieniach, ADD, ADHD, migrenach a nawet schizofrenii.

Nazywam się Łukasz Świst. Jestem absolwentem muzykologii KUL. Moje zainteresowania skierowały się w stronę oddziaływania muzyki na psychofizjologię człowieka. W 2008 roku ukończyłem szkolenie trenera Verim (Virtual Energy Resources Inteligent Management) następnie kurs trenera neurofeedbacku w Instytucie EEG w Warszawie, aby poszerzyć horyzonty z zakresu neuroterapii. Obecnie prowadzę treningi biofeedback, neurofeedback oraz komponuje sesje audio-wizualne metodą biooptymalizacji.

Tworzenie indywidualnych sesji audiowizualnych metodą biooptymalizacji polega na użyciu specjalnego oprogramowania zapisującego zmiany psychofizjologiczne zachodzące w czasie trwania sesji i są przypisane dla konkretnego pacjenta . Zebrane informacje posłużą wtedy do skomponowania sesji audiowizualnej indywidualnie dopasowanej do pacjenta. Dobrotliwe oddziaływanie częstotliwości dźwięków i światła odbierane są przez ludzki mózg wywołując pożądane zmiany w jego funkcjonowaniu.

Ten fenomen na gruncie neuroterapii nazywany wodzeniem fal mózgowych jest coraz częściej stosowany w zaburzeniach związanych ze stresem, zaburzeniach lękowych, nerwicach, uzależnieniach, ADD, ADHD, migrenach a nawet schizofrenii.

Przeprowadzane na świecie badania jasno dowodzą skuteczności i bezpieczeństwa tej metody. Potrzebny wygodny fotel i cichy gabinet. http://www.mindupdate.com/category/from-dr-tina-huang/

Odkrywam świat, który niewątpliwie fascynuje i wpływa na ludzkie zmysły, co w dobie postępu technologicznego przestaje być wyłącznie przypuszczeniem czy też "nawiedzoną" intuicją. W naszym studio będą mogli Państwo również, za pomocą biofeedbacku nauczyć się zarządzać własnymi zasobami, przekonać się na "własnej skórze" jak wielka jest moc muzyki, dźwięku i światła aby poprawić jakość swojego życia.

Relaksacyjny masaż dźwiękiem

Terapia dźwiękiem (Cymatherapy) jest łączeniem słyszalnych dźwięków i energii magnetycznej, która jest wykorzystywana do celów leczniczych i delikatnie przywraca równowagę układów fizycznych, psychicznych i energetycznych organizmu. A więc za pośrednictwem dźwięków uruchamiamy naturalne procesy regeneracji i odnowy organizmu. Urządzenie wykorzystywane do terapii - Cyma - zapewnia precyzyjne kombinacje dźwięków o różnych częstotliwościach związanych ze zdrowym układem tkanek i narządów. Po nałożeniu na ciało, takie słyszalne wibracje dźwiękowe pomagają normalizować zakłócenia i synchronizują częstotliwości komórek z powrotem do ich naturalnego stanu wibracyjnego. Masaż trwa ok 30 - 45 min.

Specyfika Treningu Mentalnego /elementy składowe/

Trening mentalny jest przeze mnie przeprowadzany przy użyciu systemu Verim&MentalGames, który opiera się na psychointeraktywnej metodzie oddziaływania na autonomiczny układ nerwowy wykorzystujący zmiany oporności skóry. Rezystancja skóry, galwaniczna reakcja skóry (GSR), czynność elektrodermalna (EDA) - wyrażenia te oznaczają podlegające pomiarowi zmiany bioelektrycznych właściwości ludzkiego organizmu . Opisuje się je z reguły jako przewodność skóry lub oporność skóry. Elektrodermalne czynniki reakcyjne stanowią w biofeedbacku (obok częstości akcji serca - HR i zmienności częstości akcji serca - HRV) najważniejsze wskaźniki natury psychofizjologicznej. Czynniki te pozostają pod wieloma względami w wyraźnym związku z procesami psychicznymi. Znane były już od końca XIX wieku. I tak Tarchanoff jako pierwszy donosił w 1880 roku o potencjalnych reakcjach skóry, zaś Féré w 1888 roku pisał o zmianach w przewodności skóry w związku z procesami psychicznymi. Podczas gdy Féré wskazywał w szczególności na znaczenie czynników emocjonalnych w wywoływaniu reakcji elektrodermalnych, to Veraguth (1909 r.) był pierwszym, który wraz z wprowadzeniem terminu "odruch psychogalwaniczny" (PGR) sformułował hipotezę ścisłego związku fenomenów natury psychicznej i elektrodermalnej oraz ustalił ich definicję. Dopiero w późniejszym czasie Gildemeister (1922 r.) wprowadził neutralne pojęcie "refleks psychogalwaniczny" (GHR), wymieniane w literaturze również jako "Galvanic Skin Reflex/Response" (GSR). Od tego momentu związki pomiędzy aktywnością elektrodermalną oraz procesami natury psychicznej znajdowały potwierdzenie w wielu pracach. Wyuczona kontrola funkcji ciała jest tylko jednym z wielu czynników oddziaływania, które przyczyniają się do owocnego treningu za pomocą biofeedbacku. Poniżej wymieniamy jedynie kilka z licznych procesów, które jest w stanie uruchomić kompetentny trener biofeedbacku. Sukces terapii przez zmianę oczekiwań w zakresie wpływania na rzeczywistość. Rozmiar oczekiwań, co do wpływania na rzeczywistość określa wiarę danej osoby w możliwość zmieniania tejże rzeczywistości. Przez stosowanie biofeedbecku trenujący może się nauczyć wpływać na funkcje ciała oraz na objawy niektórych zaburzeń, na które jego zdaniem nie miał dotychczas wpływu. Im więcej doświadczeń danej osoby w sferze samokontroli nad funkcjami oraz obszarami, wobec których była do tej pory bezradna, w tym większym stopniu może ona odnieść sukces przez terapię z zastosowaniem biofeedbacku.

Sukces terapii przez rozwój świadomości ciała

Błędna interpretacja lub niedostateczne postrzeganie procesów przebiegających w ciele przekłada się na czynnik ryzyka licznych zachorowań (np. wysokie ciśnienie krwi). Biofeedback dzięki bezpośredniej i prawidłowej informacji zwrotnej w odniesieniu do procesów fizjologicznych stwarza możliwość polepszenia tego samo spostrzegania.

Wizualizacja związków natury psychofizjologicznej

Treningi biofeedback pozwalają uzyskać bezpośrednią informację na temat relacji funkcji ciała do związanych z nimi symptomów oraz dowiedzieć się w jaki sposób organizm reaguje na obciążenia psychiczne. Przykład: Występujące podczas ataku serca symptomy cielesne są odczytywane jako sygnały zagrożenia. To prowadzi do zwiększenia poziomu stresu, któremu towarzyszą dalsze zmiany natury fizjologicznej. Wizualne przedstawienie (krzywa stresu) takich procesów jest nie tylko obrazowym, ale i znaczącym uzupełnieniem prezentacji modeli powstawania i utrzymywania się dolegliwości. Przez stosowne przekazanie wiedzy trener biofeedbacku może aktywnie wspierać zmiany subiektywnych matryc choroby oraz zmiany w innych obszarach.

Sukces terapii przez stymulowanie otwartości i motywowania. Ciekawostką jest, że ludziom z zacięciem technicznym pierwsze zetknięcie z metodami biofeedbacku często nie sprawia trudności, podczas gdy treningi relaksacyjne lub inne ćwiczenia czysto psychologiczne nie są dla nich sprawą prostą. Treningi biofeedbacku mają często charakter zabawy, dlatego niejednokrotnie wpływają u takich osób na tzw. przełamywanie lodów. Większość użytkowników uznaje biofeedback za bardzo motywujący, co budzi także ciekawość i pozwala osiągnąć wysoki stopień otwartości.

Sukces terapii przez opanowanie umiejętności ogólnego odprężenia Efekt treningu metodami biofeedbacku nie ogranicza się często jedynie do obserwowania funkcji ciała wysyłającego informację zwrotną. Wiele osób nabywa zdolność osiągania ogólnego odprężenia w rozumieniu dezaktywacji wegetatywno-somatycznej. Stymulowanie tej reakcji odprężenia może mieć korzystny wpływ na symptomy istniejących dolegliwości.

printFrom: https://terapie.net.pl/biofeedback.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Telefon
Wiadomość
Adres: https://terapie.net.pl/biofeedback.html