Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA)

To określenie syndromu występującego u osób dorosłych, które wychowywały się w rodzinach z problemem alkoholowym. W związku z dysfunkcjami życia rodzinnego, które miały miejsce w dzieciństwie przejawiają w życiu dorosłym szereg cech, które przyczyniają się do wielu osobistych problemów. Nie należy bagatelizować problemów uzależnień w rodzinie. Im wcześniej uzależniony rozpocznie terapię leczenia z alkoholizmu lub innego uzależnienia tym lepiej dla rodziny, a tym bardziej dzieci.

 Comments (1)


Leave A Comment

Required fields are marked *. Your email will not be published or shared.

KATAGORIE

printFrom: https://terapie.net.pl//2018-12-13/dorosle-dzieci-alkoholikow-dda.html
Accessibility statementHome pageSite mapSearchContact
Adres: https://terapie.net.pl//2018-12-13/dorosle-dzieci-alkoholikow-dda.html