Wpływ na życie emocjonalne

UZALEŻNIENIE EMOCJONALNE

Alkoholizm jest zjawiskiem, które dotyka wielu płaszczyzn. Uzależnia nie tylko pod względem fizycznym, ale także emocjonalnym. To właśnie nastrój i stan emocjonalny są często powodem sięgania po alkohol. Leczenie alkoholizmu na tym etapie daje największe szanse powodzenia. Pokazanie osobie uzależnionej innych dróg rozwiązywania problemów niż poprzez picie zmniejsza ryzyko uzależnienia biologicznego. W pierwszym etapie następuje tzw. upojenie. Osoba spożywająca alkohol zaczyna odczuwać "pozytywne" skutki jego picia. Nie czuje się samotna, jest radosna, zapomina o problemach. Następnym etapem uzależnienia emocjonalnego jest tzw. dawka. W tej fazie osoba uzależniona potrzebuje większych dawek alkoholu. Czuje szczęście i spełnienie tylko w chwili spożywania substancji. Powoli następuje zwiększanie ilości spożywanego alkoholu, aby uzyskać ten sam efekt co na początku. Wreszcie pojawia się końcowy etap uzależnienia emocjonalnego, czyli utrata własnego "ja". Dochodzi do utraty tożsamości, zdolności krytycznej oceny sytuacji. Często pojawia się także wstyd i wyrzuty sumienia. Świadomość uzależnienia powoduje, że takie osoby czują się niegodne lepszego życia.

Leczenie uzależnień emocjonalnych jest trudne w każdym przypadku, bez względu na zażywane substancje. Alkoholizm bardzo często prowadzi do takiego zaangażowania emocji, ponieważ należy do środków stosunkowo łatwo dostępnych. Ponadto panuje powszechne przyzwolenie na spożywanie alkoholu podczas spotkań towarzyskich, a okazjonalne picie jest często pierwszym krokiem do uzależnienia. Osoby samotne, nieśmiałe, nie potrafiące radzić sobie w inny sposób ze złością czy żalem często sięgają po alkohol, bo on zmienia ich nastawienie. Otacza je grono znajomych, zyskują odwagę, zapominają o źródłach problemu.

Uzależnienie emocjonalne od alkoholu dotknąć może każdego bez względu na wiek czy status społeczny. W tym wypadku decydującą rolę odgrywa wrażliwość emocjonalna człowieka. Szczególnie narażone są na taką formę uzależnienia młodzi ludzie, którzy dopiero budują swoją tożsamość. Nastoletnie dzieci sięgają po alkohol najczęściej z czysto emocjonalnych powodów. Opuszczenie domu rodzinnego czy założenie własnej rodziny to kolejny moment, w którym może pojawić się okazja do uzależnienia emocjonalnego od alkoholu. Wreszcie syndrom opuszczonego gniazda, szczególnie mocno dotykający kobiet, wpływa na wywołanie silnych emocji, dla których równoważnię niektórzy widzą w alkoholu. Często przyczyną wywołania uzależnienia emocjonalnego jest aktualnie trudna sytuacja, która staje się zjawiskiem o charakterze permanentnym, np. przedłużający się okres bezrobocia, przewlekła choroba. Osoba, która znajduje się w takiej sytuacji sądzi często, że jest atakowana ze wszystkich stron złymi "nowinami".

Alkoholizm odmienia widzenie świata. Osoba uzależniona przestaje dostrzegać problemy, widzi otoczenie w jaśniejszych barwach. Przynosi jej to ulgę w cierpieniu, jakie wywołują przykre emocje. Jednak problem de facto pozostaje i coraz trudniej go rozwiązać. W związku z tym konieczne staje się regularne i systematyczne zażywanie substancji, która przedłuża stan "szczęśliwości".

printFrom: https://terapie.net.pl/emocje.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Telefon
Wiadomość
Adres: https://terapie.net.pl/emocje.html