Marek Harasimowicz

terapeuta uzależnień w procesie certyfikacji
 

Ukończył Szkołę Psychoterapii Uzależnień przy Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień w Czarnym Borze, akredytowaną przez Państwową Agencję do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i znajduje się w procesie certyfikacji.

2 lata pracy w Telefonie Zaufania. Odbył szkolenie i uczestniczył w Programie Profilaktycznym dla Młodzieży "NOE". Jest instruktorem narciarskim PZN, rzeźbiarzem i byłym alpinistą.

Interesuje się rozwojem całego spektrum ludzkiej świadomości.

 

printFrom: https://terapie.net.pl/marek-harasimowicz.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactFirstPreviousNextLastUp
Telefon
Wiadomość
Adres: https://terapie.net.pl/marek-harasimowicz.html