Michał Świerczek

współpraca z PCTU "KONINKI" - wolontariat
 

Instruktor terapii uzależnień - zaświadczenie

Instruktor terapii uzależnień (CARE BROK)- zaświadczenie

Posiada olbrzymie doświadczenie życiowe i zawodowe. Od 1986 roku brał udział w wielu projektach, szkoleniach, warsztatach, związanych z tematyką uzależnień i z problemami współuzależnienia. Współtwórca wielu inicjatyw trzeźwościowych i samopomocowych dla osób uzależnionych i ich rodzin. Ma za sobą wiele wystąpień publicznych, audycji w radio i TV, publikacji tematycznych, związanych z uzależnieniami i problemami współuzależnienia.

Posiada Międzynarodowy Certyfikat w dziedzinie uczenia i rozwoju osób dorosłych według standardów The Chartered Institute of Personnel and Development, Wielka Brytania. Przez kilka lat pracował w ramach projektów unijnych z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym w gminach Polski południowo-wschodniej. Wiele pracy wykonywał społecznie współtworząc i propagując działalność AA w Polsce.

Uczestniczył w wielu sesjach profilaktycznych programu NOE dla młodzieży gimnazjów i liceów, którym objęto kilkanaście tysięcy uczniów z Małopolski. Trzeźwy alkoholik z bez mała trzydziestoletnim stażem trzeźwości. Jako ko-terapeuta i wolontariusz wspiera osoby uzależnione w procesie leczenia, dostarczając i podtrzymując ich motywację do trzeźwienia i stałej przemiany, poprawy relacji z innymi, podnoszenia jakości swojego życia. OD 2015 roku w procesie certyfikacji jako instruktor terapii uzależnień.

 

printFrom: https://terapie.net.pl/michal-swierczek.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactFirstPreviousNextLastUp
Adres: https://terapie.net.pl/michal-swierczek.html