Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA)

To określenie syndromu występującego u osób dorosłych, które wychowywały się w rodzinach z problemem alkoholowym. W związku z dysfunkcjami życia rodzinnego, które miały miejsce w dzieciństwie przejawiają w życiu dorosłym szereg cech, które przyczyniają się do wielu osobistych problemówComments (1)


Leave A Comment

Required fields are marked *. Your email will not be published or shared.

KATAGORIE

printFrom: https://terapie.net.pl/pomoc-dla-rodzin/2018-12-13/dorosle-dzieci-alkoholikow-dda.html
Accessibility statementHome pageSite mapSearchContactUp
Adres: https://terapie.net.pl/pomoc-dla-rodzin/2018-12-13/dorosle-dzieci-alkoholikow-dda.html