Metody interwencji

Prośby, groźby, wymuszane obietnice – to wszystko jako metody skłonienia do podjęcia leczenia alkoholizmu lub innych uzależnień nie działają. Skuteczną metodą jest skonfrontowanie osoby uzależnionej z faktami dotyczącymi picia, brania, grania i podjęcie zdecydowanych, konkretnych działań.

 Comments (0)


Leave A Comment

Required fields are marked *. Your email will not be published or shared.

KATAGORIE

printFrom: https://terapie.net.pl/pomoc-dla-rodzin/2018-12-13/metody-interwencji.html
Accessibility statementHome pageSite mapSearchContactUp
Adres: https://terapie.net.pl/pomoc-dla-rodzin/2018-12-13/metody-interwencji.html