Uzależnienie a prawo

Jeżeli osoba uzależniona nie chce podjąć leczenia mimo szkód, które pojawiają się w rodzinie istnieje w polskim prawie możliwość sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego ( tzw. leczenie przymusowe ). Celem działań jest zmotywowanie do podjęcia terapii uzależnienia. Do przyjęcia zgłoszenia i podjęcia kroków prawnych zobowiązana jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działająca w każdej miejscowości w Polsce. Osobę uzależnioną zgłosić może zarówno członek rodziny, bliska osoba jak i pracownik socjalny, pedagog, Policja.Comments (1)


Leave A Comment

Required fields are marked *. Your email will not be published or shared.

KATAGORIE

printFrom: https://terapie.net.pl/pomoc-dla-rodzin/2018-12-13/uzaleznienie-a-prawo.html
Accessibility statementHome pageSite mapSearchContactUp
Adres: https://terapie.net.pl/pomoc-dla-rodzin/2018-12-13/uzaleznienie-a-prawo.html