Co to jest i jak działa autosabotaż

 

JAK UŻYWANIE ALKOHOLU I INNYCH NARKOTYKÓW PROWADZI DO  AUTOSABOTAŻU POTRZEB CZŁOWIEKA

     Człowiek jest najbardziej złożoną istotą jaką znamy i chociaż stanowi integralną całość, to można w nim rozróżnić kilka poziomów, przez które przechodzi wiele linii rozwojowych. Ponieważ każda jego sfera jest systemem wzajemnej wymiany z tym samym poziomem organizacji w świecie, powstają potrzeby „pokarmu” odnoszące się do każdej z tych sfer. W dużym uproszczeniu człowiek zawiera w sobie następujące sfery:

 

 • SFERĘ FIZYCZNĄ – wymagającą pokarmu fizycznego tj.: jedzenie, woda, schronienie, praca itd. Potrzeby te odzwierciedlają nasz związek i wymianę ze światem materialnym.

 

 • SFERĘ EMOCJONALNĄ - wymagającą  pokarmu emocjonalnego tj.: wymiana            

emocjonalnego ciepła, intymności seksualnej, miłości i troski z innymi istotami emocjonalnymi.

     

 • SFERĘ MENTALNĄ - gdzie potrzeba pokarmu odzwierciedla szeroko rozumianą

wymianę mentalną z innymi istotami mentalnymi.

 

      -     SFERĘ DUCHOWĄ - pokarm dla duszy odzwierciedla potrzeba utrzymywania

 związku ze Źródłem i Podstawą (Bogiem), która sankcjonuje wartości uniwersalne,

           nadaje znaczenie i sens ludzkiemu życiu.

 

Niezaspokojenie tych potrzeb opisywane jest na różne sposoby jako piekło.

Badając motywacje i powody dla jakich ludzie sięgają po alkohol lub inne narkotyki, można zauważyć, że są to bardzo często niedobory i braki w zaspokojeniu różnych potrzeb. Działanie alkoholu/narkotyku daje szybki efekt iluzorycznie gratyfikujący poczucie braku czy dyskomfortu: „zmienia nastrój, rozluźnia, rozgrzewa, rozwesela, „zbliża ludzi”, łagodzi stres, likwiduje lęk, dodaje śmiałości, znieczula” itp.

Patrząc na w/w efekty działania alkoholu/narkotyków, można błędnie wyciągnąć wnioski, że pomagają one żyć w tak trudnym i skomplikowanym świecie. Jeśli człowiek posiada deficyty w rozwoju osobowości, a używanie środków psychoaktywnych pomaga mu w ich zamaskowaniu, to łatwo może się uzależnić, co nieuchronnie prowadzi do autosabotażu.

Uzależnienie jest chorobą pierwotną (jako podłoże-przyczyna wielu innych chorób), postępującą, chroniczną, śmiertelną, niezawinioną co w odbiorze społecznym jest niezauważalne.

Na czym polega autosabotaż ?

Autosabotaż polega na tym, że osoba uzależniona stopniowo i niezauważalnie dla siebie zaczyna dostarczać trucizny zamiast pokarmu do wszystkich sfer swojego istnienia. Najgorsze w tym wszystkim jest to, iż w początkowym okresie picia/brania ma ona wrażenie, że znajduje się w niebie; ma poczucie mocy, błogości, jasności i bystrości intelektu, otwartości w wyrażaniu uczuć oraz nieprzeciętne poczucie humoru. Jednak alkohol/narkotyk jako cichy zabójca robi swoje. I tak:

 

W SFERZE FIZYCZNEJ alkohol/narkotyk jako trucizna tkankowa stopniowo, lecz skutecznie zatruwa  i wyniszcza poszczególne organy i całe układy (mózg-padaczki, wątroba-marskość, trzustka-niewydolność itp...). Organizm ulega stopniowej destrukcji, niejednokrotnie kończącej się zgonem.

 

W SFERZE EMOCJONALNEJ nałogowe regulowanie uczuć alkoholem/narkotykiem stopniowo zamraża jedne, potęguje inne oraz powoduje stopniowy zanik uczuć wyższych. Alkoholik/narkoman zaczyna się alienować, a ludzie również odsuwają się od niego. Wiodącymi uczuciami zaczynają być: wstyd, poczucie winy, lęk, złość  itp.

 

W SFERZE MENTALNEJ nadużywanie alkoholu/narkotyków ma destrukcyjny wpływ na mózg,  prowadząc często do nieodwracalnych zmian i jego zaniku. Zmienia się sposób myślenia i

 

postrzegania siebie oraz świata. Mogą pojawić się różnego rodzaju psychozy i urojenia alkoholowe/narkotyczne. Osobowość ulega dezintegracji; najczęściej najbliżsi mają wrażenie, że żyją z co najmniej dwoma osobami w jednym człowieku.

 

W SFERZE DUCHOWEJ wpływ środków psychoaktywnych prowadzi do utraty sensu lub uznania bezsensu, który oznacza negację wartości najwyższych, a nierzadko wartości samego życia. Może to prowadzić do zachowań destruktywnych, a nawet destruktywnego stylu życia, nie liczącego się z żadną etyką i żadną konstruktywną rzeczywistością.

 

     W taki oto sposób chcąc przybliżyć sobie niebo przy pomocy alkoholu/narkotyków człowiek zupełnie niechcący dokonuje autosabotażu stwarzając sobie i swojemu otoczeniu piekło. Prowadząc hedonistyczny styl życia, idąc na łatwiznę, ulegając reklamie, naciskowi społecznemu, kulturowym obyczajom, szukając przyjemności za wszelką cenę, człowiek uzależniony zamiast właściwego pokarmu dla wszystkich sfer swojej istoty, dostarcza im śmiertelnej trucizny. Pijąc/zażywając zatruwa on siebie, swoich najbliższych  oraz otoczenie. Bo cóż może ten nieszczęśnik dać światu od siebie, jeśli wszystkie jego sfery są zatrute?

     Iluzoryczne i złudne korzyści uzyskiwane w początkowej fazie uzależnienia wpływają na chorobliwy sposób myślenia, postrzegania siebie oraz otoczenia mający zapewnić „bezkarne” picie/branie. Alkoholik/narkoman jako ostatni dostrzega destrukcję jaką powoduje jego picie/branie, o ile w ogóle będzie w stanie to zobaczyć. Uzależniony umysł buduje całe systemy mechanizmów psychologicznych będących na usługach choroby. Dlatego wyjście z tego koszmaru jest niemalże niemożliwe  bez pomocy innych ludzi, doświadczonych i wyedukowanych w tej dziedzinie. Istnieją dwa najbardziej sprawdzone i efektywne sposoby pomocy osobom uzależnionym w utrzymaniu abstynencji oraz zdrowieniu:

 

 1. Pomoc profesjonalna prowadzona przez psychoterapeutów w ośrodkach, przychodniach i poradniach (najlepiej psychoterapia grupowa).
 2. Forma samopomocy udzielana sobie wzajemnie poprzez alkoholików/narkomanów we wspólnocie Anonimowych Alkoholików/Narkomanów, według stosowanego tam programu   „12 Kroków Zdrowienia”.

 

Najlepsze efekty w procesie powrotu do zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego daje połączenie obu tych  form pomocy.

 

Jak mawiają trzeźwiejący alkoholicy: nie jest sztuką zaprzestać pić/brać, - sztuką jest nie zacząć pić/brać na powrót i nauczyć się żyć bez alkoholu/narkotyków.

             Autor                                         

Marek Harasimowiczi  - Terapeuta Uzależnień 
Ukończył Szkołę Psychoterapii Uzależnień przy Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji Polskiego Towarzystwa  Psychoterapii Uzależnień w Czarnym Borze, akredytowaną  przez Państwową Agencję do Spraw Rozwiązywania Problemów  Alkoholowyc
 Comments (0)


Leave A Comment

Required fields are marked *. Your email will not be published or shared.

KATAGORIE

 • Avatar

  cordelia sandra skomentował Jak rozmawiać z alkoholikiem, aby posłuchał?

  Thank you Thank You Very much Doctor Otonokpo for making my ex boyfriend come back to me. I am Cordelia Sandra from Brazil and i am putting this testimony here too because i want to share my testimony of how i was helped by Doctor Otonokpo within 48 hours of contacting him. Yes, it was last week my ex boyfriend returned to me after i contacted Doctor Otonokpo. My boyfriend was always going back to meet his ex girlfriend because he never really left her. Her name was Sophie. I didn't know how it happened one day after breakfast that i saw him looking at his ex girlfriend's picture on Facebook and I flared at him that he doesn't care about him and he was with me and still thinking about his ex although we have been dating for 6 months. He stormed at me and left the house and never returned. I was heartbroken and wanted him to come back. I was in a nightclub with friend one evening that I saw him with Sophie there, I was humiliated that night and I regretted going there only to see him there. I went online after some days and found Doctor Otonokpo and read about him and I contacted him to help me get him back. I must say that within 48 hours, my boyfriend came back to me and pleaded for leaving me. Is this how spell works so fast? Please, if you want help, contact Doctor Otonokpo too to help you at otonokpotemple@gmail.com
  Call/WhatsApp +2348114129781

  Avatar

  Basta skomentował Ile trwa odwyk alkoholowy ?

  3 lata po terapii nie pije i jestem bardzo szczesliwa.

  Avatar

  skomentował Ile trwa odwyk alkoholowy ?

  @Kate:

  Avatar

  Wojciech kukiela SW16 5RZ Sreatham comon skomentował XANAX – uzależnienie od XANAXU

  Jestem uzależniony od alprazolam i chyba tramadol prz
  Ypuszczam że do do dwóch miesiącach będę miał wymiane biodra potrzebuje ogromnej pomocy chce.normalnego
  Zycia rower marzy mi powrot do partnerki
  Próbowałem 4dni i 8 dni nie wytrzymałam
  Jestem zdesperowany proszę jakos mi pomóc PROSZE!!
  !

printFrom: https://terapie.net.pl/pomoc-dla-rodzin/2019-11-14/co-to-jest-i-jak-dziala-autosabotaz.html
Accessibility statementHome pageSite mapSearchContactUp
Telefon
Wiadomość
Adres: https://terapie.net.pl/pomoc-dla-rodzin/2019-11-14/co-to-jest-i-jak-dziala-autosabotaz.html