Skutki zażywania narkotyków i dopalaczy

Najczęstsze skutki zdrowotne uzależnienia od substancji psychoaktywnych

1. zatrucia

2. zaburzenia psychiczne

3. napady drgawkowe

4. zakażenia wirusowe, bakteryjne

5. zapalenia: żył, płuc, wsierdzia, skóry

6. reakcje alergiczne

 

 

ZABURZENIA SOMATYCZNE SPOWODOWANE PRZEZ PRZEWLEKŁE PRZYJMOWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH

Przewlekłe przyjmowanie substancji psychoaktywnych prowadzi do powstania rożnych zaburzeń somatycznych, które stanowią nierozerwalną składową obrazu choroby, jakim jest uzależnienie. Objawy chorobowe objawiają się w szeregu narządach i układach.

 

1. Układ odpornościowy

Mechanizmy działania substancji psychoaktywnych na układ odpornościowy nie sąw pełni poznane. Styl życia (stres, niedożywienie), zaburzenia snu, choroby infekcyjne mogą mieć znaczny wpływ, niezależnie od rodzaju przyjmowanej substancji. U osób stosujących substancje psychoaktywne drogą pozajelitową obserwuje się szereg zaburzeń.

Częstym powikłaniem stwierdzanym u osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych jest zakażenie ludzkim wirusem upośledzenia odporności (HIV). Iniekcje dożylne, przy których ma miejsce dzielenie się igłami i strzykawkami, przypadkowe kontakty seksualne,styl życia sprzyjają zakażeniom HIV.

W wyniku zakażenia HIV rozwija się nabyty zespół upośledzenia odporności(AIDS). Osoby zakażone HIV, przyjmujące substancje psychoaktywne (zwłaszczadrogą dożylną), częściej zapadają na infekcje (np. płuc, wsierdzia) i posocznice, niż zakażeni HIV nieużywający substancji psychoaktywnych.

 

2. Układ nerwowy

Napady drgawkowe mogą występować w przebiegu zespołu abstynencyjnego w uzależnieniu od alkoholu, leków uspokajających i nasennych. Mogą wikłać zatrucie substancjami stymulującymi, częściej występują w zatruciu kokainą niż amfetaminami. Wzrost ciśnienia krwi, stan spastyczny naczyń mózgowych, przyspieszony rozwój miażdżycy, uszkodzenie płytek krwi – spowodowane przyjmowaniem zwłaszcza kokainy, rzadziej amfetaminy – są główną przyczyną chorób naczyniowych mózgu: krwotoków i udarów niedokrwiennych.

Uszkodzenia móżdżku objawiają się zaburzeniami koordynacji ruchowej, oczopląsem,drżeniami mięśniowymi, dysmetrią (niezdolność do prawidłowej oceny odległości). Często towarzyszą one uzależnieniu od kokainy, barbituranów, lotnych rozpuszczalników. Wzmożenie odruchów ścięgnistych stwierdza się w uzależnieniu od substancji psychostymulujących, zaś ich osłabienie – w uzależnieniu od leków nasennych i uspokajających.

U osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych pojawia się dość często neuropatia obwodowa, zarówno w postaci mononeuropatii, jak i mononeuropatii mnogiej oraz polineuropatii (w tym zespół Guillain-Barre). Neuropatie obwodowe spowodowane uciskiem, ograniczone najczęściej do nerwu promieniowego, łokciowego, strzałkowego, występują u osób po zażyciu substancji wywołujących głęboki, przedłużony

sen, w nienaturalnej pozycji ciała. Neuropatie powstają w wyniku równoczesnego działania kilku czynników: toksycznego działania substancji (barbiturany, alkohol, rozpuszczalniki lotne), niedoborów pokarmowych (głownie witamin z grupy B, kwasu foliowego), ucisku na nerwy obwodowe. Najlepiej udokumentowany jest toksyczny wpływ alkoholu i ketonów. Również lotne rozpuszczalniki mogą spowodować objawy neuropatii, zwłaszcza nerwów czaszkowych: trójdzielnego i twarzowego. Bóle głowy są dość częstą dolegliwością osób uzależnionych od kokainy, rozpuszczalników lotnych, leków uspokajających i nasennych.

Zakażenia bakteryjne mogą prowadzić do wtórnych zakażeń OUN (zapalenia opon, ropni mózgu). Wiele objawów ze strony układu nerwowego jest wynikiem reakcji alergicznych, spowodowanych zanieczyszczenia- mi chemicznymi i biologicznymi, znajdującymi się w przyjmowanych substancjach.

Jak już wspomniano, rozpuszczalniki lotne (szczególnie toluen), leki uspokajającei nasenne, przyjmowane latami, mogą prowadzić do rozwoju encefalopatii i zespołu otępiennego.

 

3. Układ oddechowy

Przewlekły nieżyt oskrzeli jest najczęściej stwierdzaną dolegliwością palaczy nikotyny. U palaczy marihuany oraz u wąchających lotne rozpuszczalniki występuje rzadziej. Zaburzenia odporności immunologicznej, przewlekłe palenie tytoniu, niedożywienie są czynnikami sprzyjającymi rozwojowi zapalenia płuc u osób uzależnionych przyjmujących narkotyki dożylnie. Często jest to pneumokokowe zapalenie płuc. Zapalenie

płuc spowodowane przez Pneumocystiscarinii jest często stwierdzane u osób zakażonych HIV. Osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych są szczególnie narażone na zakażenia prątkiem gruźlicy. Niska jakość życia, niewydolność układu odpornościowego są czynnikami decydującymi o szerzeniu się zakażenia. Badania wykazały, że przyjmujący substancje drogą dożylną, zakażeni HIV są grupą o najwyższym wskaźniku zachorowania na gruźlicę, głownie płuc. Palenie cracku powoduje bóle w klatce piersiowej i trudności w oddychaniu, co tłumaczy się m.in. utrudnieniem przez kokainę wymiany gazowej w pęcherzykach płuc.

Pylica płuc spowodowana przez przewlekłe wdychanie kokainy, jak i samoistna odma nie należą również do rzadkich powikłań. Rak płaskonabłonkowy, drobnokomórkowy i gruczolakorak płuc oraz rak płaskonabłonko- wy krtani są bezpośrednio związane z paleniem tytoniu i kanabinoli.

 

4. Układ krążenia

Substancje psychostymulujące (niezależnie od drogi przyjmowania) mogą powodować: zaburzenia rytmu serca, niedokrwienie mięśnia sercowego, nadciśnienie tętnicze,kardiomiopatie, tętniaki. Zaburzenia rytmu serca są najczęściej pochodzenia nadkomorowego, rzadziej komorowego. Niedokrwienie mięśnia sercowego i zaburzenia rytmu mogą być przyczyną nagłej śmierci u przyjmujących kokainę. Zaburzenia rytmu serca prowadzące do śmierci mogą także wystąpić po przyjęciu niektórych opioidów. Kardiomiopatie bywają również spowodowane przewlekłym toksycznym działaniem barbituranów i lotnych rozpuszczalników (np. halotanu). Zapalenie wsierdzia, obok zapalenia płuc, są najczęstszymi powikłaniami przyjmowania narkotyków drogą dożylną. Poza głównym źródłem bakteriemii, jaką są iniekcje i zanieczyszczenia przyjmowanych substancji, istotną rolę odgrywają też inne źródła zakażenia, np. stany zapalne przyzębia, żył, ropnie skóry.W trakcie przyjmowania substancji psychoaktywnych drogą dożylną dochodzido uszkodzenia ściany naczyń, stanów zapalnych, zakrzepicy, których skutkiem jestniewydolność układu żylnego, aż do zaniku żył powierzchownych. Przypadkowe wstrzyknięcia dotętnicze (szczególnie substancji psychostymulujących) poprzez uszkodzenie ściany tętnicy i nagły wzrost ciśnienia krwi niekiedy doprowadzają do pęknięcia naczynia.

 

5. Układ wydzielania wewnętrznego

U osób uzależnionych od narkotyków zaburzenia wydzielania wewnętrznegomogą być spowodowane wpływem tych substancji na neuroprzekaźnictwo w OUN i wydzielanie hormonów przysadki mózgowej. Opiaty, poprzez wpływ na oś podwzgórze–przysadka–nadnercza oraz podwzgórze–przysadka–gonady, mogą zaburzać wydzielanie prolaktyny, estrogenów, testosteronu prowadząc do zaniku miesiączki, hipogonadyzmu. Kokaina powoduje hiperprolaktemię, co może prowadzić do niepłodności i  impotencji,  wywołuje ponadto zwiększone wydzielanie hormonów tarczycy. Marihuana może obniżać poziom testosteronu, libido, ruchliwość plemników.

 

6. Układ mięśniowo-szkieletowy

Martwica mięśni poprzecznie prążkowanych (rabdomioliza) występuje w uzależnieniu od alkoholu, opioidów, substancji psychostymulujących (kokaina, amfetamina). Do objawów klinicznych uszkodzenia należą: nadwrażliwość mięśni na dotyk, bole mięśni, podwyższonatemperatura, obniżone ciśnienie krwi, senność. Uszkodzenie mięśni, spowodowane iniekcjami, prowadzi do kostniejącego zapalenia mięśni, w którym uszkodzone włókna mięśniowe zastępowane są przez złogi wapnia. Zapalenie kręgów (szczególnie lędźwio- wych), stawów (głownie krzyżowo-biodrowych), zapalenie szpiku kostnego jest częstym powikłaniem krwiopochodnych zakażeń u osób przyjmujących dożylnie substancje psychoaktywne (zwłaszcza heroinę).

 

7. Wątroba

Stłuszczenie wątroby, ostre i przewlekłe zapalenie wątroby oraz marskość występujeu znacznej części przyjmujących substancje psychoaktywne. Najlepiej poznane jest działanie hepatotoksyczne alkoholu. Działanie toksyczne lotnych rozpuszczalników (np. chlorowcopochodnych węglowodorów, glikoli, estrów, ketonów) znane jest od lat. Równoczesne przyjmowanie alkoholu i innych substancji psychoaktywnych prowadzido sumowania się ich toksycznego wpływu na komórki wątrobowe. Dodatkowym istotnym czynnikiem uszkadzającym są przebyte lub czynne wirusowe zapalenia wątroby, najczęściej zakażenia HCV i HBV.Uszkodzenia wątroby mogą także być następstwem ostrych zatruć, np. lotnymi rozpuszczalnikami, kokainą, barbituranami.

 

8. Skóra

Uszkodzenia skóry po iniekcjach dożylnych, najczęściej w zgięciach łokciowych, wzdłuż żył przedramion, ramion, dłoni należą do charakterystycznych zmian stwierdzanych u przyjmujących narkotyki drogą dożylną. Stany zapalne żył prowadzą do niewydolności układu żylnego, obrzęków, zmian troficznych skóry z tendencją do powstawania owrzodzeń (głownie kończyn dolnych). Zakażenia bakteryjne skóry (ropnie, czyraki) wywołane mieszaną florą bakteryjną mogą mieć charakter nawracający. Charakterystyczne podrapania linijne lub ślady po „wyciskaniu” skóry występują u osób przyjmujących kokainę oraz amfetaminę. Ślady po oparzeniach (najczęściej papierosami) na skórze klatki piersiowej, dłoniach, stwierdza się u przyjmujących leki uspokajające i nasenne, opiaty, a oparzenia kciuka – u palących heroinę, crack.

 

 

NARKOTYKI „REKREACYJNE”, „KLUBOWE” I „IMPREZOWE”

 

     Środki psychoaktywne stosowane w celu poprawieniu samopoczucia i wywołania stanów oszołomienia przez uczestników rożnego rodzaj spotkań towarzyskich, imprez klubowych, całonocnych zabaw tanecznych, dyskotek itp. są często, w zależności od charakteru imprezy, nazywane eufemistycznie narkotykami „rekreacyjnymi” (recreational drugs), „klubowymi” (club drugs) lub „imprezowymi” (party drugs).

 

     Wprowadzają one w błąd potencjalnych nabywców i konsumentów, sugerując, że chodzi o nieszkodliwe lub mało szkodliwe substancje, sprzyjające wypoczynkowi i regeneracji sił, podczas gdy w rzeczywistości mamy do czynienia ze związkami o wysokiej toksyczności ogólnej, wywierającymi w dodatku wybiórcze, destruk- cyjne działanie na subtelną sferę ludzkiej psychiki. Nazwy te powstają zwykle w wyniku niedopuszczalnych skrótów myślowych, które z groźnych narkotyków, rozprowadzanych nielegalnie w klubach i na różnych imprezach, robią „narkotyki klubowe”, „imprezowe” lub „rekreacyjne”. Tymczasem nie istnieją „rekreacyjne” narkotyki, podobnie jak nie istnieją „rekreacyjne” trucizny, bo groźne dla zdrowia i życia właściwości związków, które zadecydowały o zaliczeniu ich do grupy narkotyków, wykluczają działania rekreacyjne.

 

SKUTKI ZAŻYWANIA DOPALACZY

 

Dopalacze uzależniają, zmieniają świadomość, niszczą. Mają właściwości psychoaktywne, podobne do narkotyków. Przy długotrwałym i niekontrolowanym zażywaniu dopalaczy niemal pewne jest nie tylko uzależnienie, ale i wyniszczenie organizmu łącznie z zaburzeniem funkcjonowania układu nerwowego oraz pracy serca, wątroby i nerek. Jako substancje oddziałujące bezpośrednio na ośrodkowy układ nerwowy, wywołują bardzo poważne zagrożenia. Począwszy od bólu brzucha, nudności, wymiotów, kołatań serca, stanów lękowych, bezsenności, braku apetytu, urojenia, zmian nastroju, bólu głowy; przez drgawki, padaczkę, problemy z oddychaniem, wyłączenie świadomości, brak samokontroli, podwyższenie temperatury ciała do 40°, zaniki pamięci, depresje, a przy dużych dawkach trwałe uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego i śmierć (szczególnie przy mieszaniu ich z alkoholem). Po zażywaniu dopalaczy mogą pojawić się akty agresji w stosunku do innych i samookaleczenia. Odległe skutki stosowania dopalaczy to wszelkiego rodzaju psychozy późne. Niebezpieczeństwo związane z dopalaczami wiąże się z faktem, że substancje znajdujące się w nich są stosunkowo mało zbadane. W związku z tym nie jesteśmy w stanie określić ich toksyczności oraz interakcji z innymi substancjami czy lekami.

             Autor                                         

Marek Harasimowiczi  - Terapeuta Uzależnień 
Ukończył Szkołę Psychoterapii Uzależnień przy Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji Polskiego Towarzystwa  Psychoterapii Uzależnień w Czarnym Borze, akredytowaną  przez Państwową Agencję do Spraw Rozwiązywania Problemów  Alkoholowyc

 Comments (0)


Leave A Comment

Required fields are marked *. Your email will not be published or shared.

KATAGORIE

 • Avatar

  cordelia sandra skomentował Jak rozmawiać z alkoholikiem, aby posłuchał?

  Thank you Thank You Very much Doctor Otonokpo for making my ex boyfriend come back to me. I am Cordelia Sandra from Brazil and i am putting this testimony here too because i want to share my testimony of how i was helped by Doctor Otonokpo within 48 hours of contacting him. Yes, it was last week my ex boyfriend returned to me after i contacted Doctor Otonokpo. My boyfriend was always going back to meet his ex girlfriend because he never really left her. Her name was Sophie. I didn't know how it happened one day after breakfast that i saw him looking at his ex girlfriend's picture on Facebook and I flared at him that he doesn't care about him and he was with me and still thinking about his ex although we have been dating for 6 months. He stormed at me and left the house and never returned. I was heartbroken and wanted him to come back. I was in a nightclub with friend one evening that I saw him with Sophie there, I was humiliated that night and I regretted going there only to see him there. I went online after some days and found Doctor Otonokpo and read about him and I contacted him to help me get him back. I must say that within 48 hours, my boyfriend came back to me and pleaded for leaving me. Is this how spell works so fast? Please, if you want help, contact Doctor Otonokpo too to help you at otonokpotemple@gmail.com
  Call/WhatsApp +2348114129781

  Avatar

  Basta skomentował Ile trwa odwyk alkoholowy ?

  3 lata po terapii nie pije i jestem bardzo szczesliwa.

  Avatar

  skomentował Ile trwa odwyk alkoholowy ?

  @Kate:

  Avatar

  Wojciech kukiela SW16 5RZ Sreatham comon skomentował XANAX – uzależnienie od XANAXU

  Jestem uzależniony od alprazolam i chyba tramadol prz
  Ypuszczam że do do dwóch miesiącach będę miał wymiane biodra potrzebuje ogromnej pomocy chce.normalnego
  Zycia rower marzy mi powrot do partnerki
  Próbowałem 4dni i 8 dni nie wytrzymałam
  Jestem zdesperowany proszę jakos mi pomóc PROSZE!!
  !

printFrom: https://terapie.net.pl/pomoc-dla-rodzin/2019-12-04/skutki-zazywania-narkotykow-i-dopalacz.html
Accessibility statementHome pageSite mapSearchContactUp
Telefon
Wiadomość
Adres: https://terapie.net.pl/pomoc-dla-rodzin/2019-12-04/skutki-zazywania-narkotykow-i-dopalacz.html