Jak wygląda terapia po detoksie alkoholowym lub narkotykowym

Jak wygląda terapia po detoksie alkoholowym lub narkotykowym

Wiele osób trafiających z różnymi dolegliwościami po ciągach alkoholowych lub narkotycznych na oddziały szpitalne, zostaje skierowanych na detoksykację, czyli proces odtrucia organizmu po długotrwałym ciągu alkoholowym lub narkotykowym.  Dzieje się tak zazwyczaj z powodu niemożności przerwania ciągu przez osobę uzależnioną. Wtedy wymagana jest interwencja lekarska w warunkach szpitalnych.  Najczęściej detoksykacja na oddziałach szpitalnych, przystosowanych do tego typu opieki medycznej, trwa ok. 11-14 dni. Opieka lekarska w warunkach szpitalnych jest wskazana również przez często występujące w trzeciej-czwartej dobie pobytu na detoksie różnorodne powikłania w trakcie przebiegu zespołu odstawiennego, takie jak: padaczki, psychozy, omamy wzrokowe czy słuchowe i najcięższa postać powikłań: delirium tremens, stanowiąca bezpośrednie zagrożenie dla życia hospitalizowanego pacjenta.  Wielu pacjentów po przejściu wyżej opisanej detoksykacji czuje się już na tyle dobrze, że wręcz zapomina o przykrych objawach. W trakcie pobytu  na oddziale detoksykacyjnym pacjent otrzymuje spore dawki leków uspokajających, kroplówki uzupełniające glukozę i pierwiastki życia. Wszystkie te działania mają służyć z jednej strony hamowaniu wystąpienia negatywnych objawów zespołu odstawienia jak i doprowadzeniu organizmu osoby hospitalizowanej do równowagi, tzw. homeostazy.

Detoksykacja to nie terapia!!!

Często osoby po przebytym procesie detoksykacyjnym czy ich bliscy,  uważają że osoba wychodząca z oddziału detoksykacyjnego przeszła przez jakąś formę terapii. I owszem – często w ramach pobytu pacjenci mają jakieś krótkie pogadanki edukacyjne o szkodliwości zażywania substancji psychoaktywnych czy są informowani o dalszych krokach w procesie zdrowienia, które należałoby zrobić, ale trudno to nazwać terapią właściwą.  Wiele osób wraca niestety do picia alkoholu czy brania narkotyków.  Niektóre osoby po detoksykacji podejmują  terapię ambulatoryjną lub prywatną terapię indywidualną, ale jeśli mamy do czynienia z zaawansowanym uzależnieniem to najczęściej te formy terapii są już niewystarczające, nieskuteczne.  Potrzebna jest długotrwała terapia stacjonarna w wyspecjalizowanych ośrodkach leczenia uzależnień.

Ile trwa stacjonarna terapia uzależnienia od alkoholu czy narkotyków?

Najkrótsze turnusy terapii stacjonarnej w uzależnieniu alkoholowym trwają 28 dni. Ale pełna terapia stacjonarna zespołu uzależnienia alkoholowego trwa najczęściej 6-8 tygodni. Terapie uzależnienia narkotykowego trwają najczęściej dużo dłużej – od trzech do sześciu miesięcy. Jeszcze inaczej sprawa ma się w wypadku tzw. podwójnych diagnoz, gdzie poza uzależnieniem od substancji psychoaktywnych w grę wchodzą jeszcze diagnozy psychiatryczne typu: schizofrenia, depresja, choroba afektywna dwubiegunowa czy też  inne zaburzenia osobowości. Wtedy terapia taka potrafi trwać nawet ponad rok.

Co dalej po terapii stacjonarnej?

Często terapia osób uzależnionych nie kończy się niestety po wyjściu z ośrodka, lecz winna ona być kontynuowana poprzez indywidualne bądź grupowe sesje  prowadzone przez terapeutę uzależnień z odpowiednimi uprawnieniami. Niestety ponieważ dostęp do terapeutów uzależnień w Polsce jest mocno zawężony,  jedyną dostępną powszechnie formą wsparcia w dalszym utrzymywaniu pełnej abstynencji alkoholowej czy narkotykowej są mityngi grup samopomocowych Anonimowych Alkoholików czy Anonimowych Narkomanów.  Często uznaje się osobę uzależnioną od alkoholu za zaleczoną wtedy, kiedy jest w stanie nieprzerwanie utrzymywać abstynencję przez okres co najmniej dwóch lat. W wypadku uzależnienia narkotykowego ta granica utrzymywania trwałej abstynencji przesuwana jest zazwyczaj do pięciu lat. Nie znaczy to, że osobny uzależnione mogą po tym okresie przestać dbać o swoją higienę codziennego życia w trzeźwości. Wszelkie zalecenia terapeutyczne zakładają dbałość o trzeźwe życie już do końca życia uzależnionego pacjenta.

Autor 

Michał Świerczek (Terapeuta uzależnień)

Posiada olbrzymie doświadczenie życiowe i zawodowe. Od 1986 roku brał udział w wielu projektach,   szkoleniach, warsztatach, związanych z tematyką uzależnień i z problemami współuzależnienia. Współtwórca   wielu inicjatyw trzeźwościowych i samopomocowych


Comments (0)


Pozostaw komentarz

Pola oznaczona * są wymagane. Twój email nie będzie opublikowany ani udostępniony.

KATAGORIE

printFrom: https://terapie.net.pl/pomoc-dla-rodzin/2020-01-03/jak-wyglada-terapia-po-detoksie-alkoholowym-lub-narkotykowym.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://terapie.net.pl/pomoc-dla-rodzin/2020-01-03/jak-wyglada-terapia-po-detoksie-alkoholowym-lub-narkotykowym.html