Rodzice alkoholicy – jak wpływają na swoje dzieci ?

Rodzice alkoholicy – jak wpływają na swoje dzieci ?

Wielu naszym Pacjentom na początku wydaje się, że ich picie nie wpływa w żaden sposób na nikogo poza nimi samymi. Tomasz 45 lat „Ja pod wpływem byłem spokojny, nie krzyczałem, nie biłem żony, czy dzieci. Nikt poza mną nie cierpiał”

Uzależnienie od alkoholu to nie tylko problem samej osoby uzależnionej.  Choroba alkoholowa dotyka całej rodziny, całego systemu rodzinnego.

RODZINA jest systemem, który ma określoną strukturę, w którym panują reguły i który dąży do homeostazy.  Rodzinę można  porównać do mechanizmu  zegara,  każda osoba to element systemu (kółko zębate zegara). Między członkami rodziny zachodzą interakcje (ruch jednego kółka pociąga za sobą ruch innych) są oni zależni od siebie w zaspokajaniu swoich potrzeb uczuciowych, społecznych i duchowych. Uzależnienie w rodzinie działa jak mechanizm zegara. Jedna uzależniona osoba w rodzinie dezorganizuje cały system rodzinny.

Porównanie zdrowej rodziny z rodziną dysfunkcyjną:

Osoba uzależniona od alkoholu zaprzecza nałogowi, podobnie na początku dostrzegania symptomów uzależnienia zachowuje się jego rodzina.

Członkowie rodziny odsuwają na bok myśli związane z tym, że osoba im bliska jest uzależniona od alkoholu a w efekcie i o tym, aby zacząć szukać pomocy u specjalistów. Rodzina chroni uzależnionego z obawy przed wstydem.  Aby ukryć problem alkoholowy ograniczają kontakty uzależnionego z otoczeniem, załatwiają jego sprawy, tuszują konsekwencje picia alkoholu, aby tylko nie wydało się, że w ich rodzinie jest problem alkoholowy. Wszystko co się dzieje w rodzinie w niej zostaje. Kłótnie i awantury nie mogą wyjść poza ściany domu. Rodzina alkoholowa tworzy mur obronny dla uzależnienia od alkoholu. Ten mur sprawia, że czują się coraz bardziej nieszczęśliwi.  

 

Wpływ alkoholizmu na funkcjonowanie żon / mężów

Żona alkoholika koncentruje się nad tym, aby uzależniony przestał pić, ale nie szukając pomocy u specjalistów a działając na własną rękę. Żona alkoholika kontroluje go, sprawdza, wylewa alkohol a przede wszystkim wierzy, że ona ma taką moc i siłę, że poradzi sobie z jego alkoholizmem. Przy tym wszystkim zaczyna ona zapominać o własnych potrzebach. Gdy jedno z rodziców pije a drugie stara się za wszelką cenę skontrolować nałóg nie ma mowy o prawidłowym funkcjonowaniu rodziny, a zwłaszcza wychowaniu dzieci, pokazywaniu im właściwych wzorców rodzinnych i  relacyjnych.

Wpływ alkoholizmu na dzieci

Dzieci aby się przystosować do warunków pijanego domu przybierają charakterystyczne dla rodzin dysfunkcyjnych role.

Dziecko Dorosły – Bohater rodziny – Zwykle najstarsze dziecko w rodzinie. Jest gorliwym pomocnikiem w domowych pracach i obowiązkach. Bohater jest w ciągłej gotowości. Bohater przybiera rolę rodzica dla swojego młodszego rodzeństwa. Jest również opiekunem dla swoich rodziców, często zastępuje ojca i matkę. Bohater jest bardzo dobrym uczniem, jest odpowiedzialny i dojrzały. Cała ta otoczka służy pokazania z najlepszej strony swojej rodziny. Bohater swoją postawą próbuje zatuszować problem w rodzinie.

W dorosłości popada w pracoholizm, jest nieustępliwy. Dorosły bohater żyje w ciągłym napięciu. Często bierze na siebie zbyt dużo, jednak nie przyznaje się do słabości jeśli nie może tego unieść. Bohater w dorosłości często jest kontrolujący w relacjach. Z trudem wyraża i rozpoznaje uczucia. Przy spontanicznych sytuacjach wpada w panikę.

Wielu bohaterów w dorosłości sięga po alkohol z powodu nieumiejętności radzenia sobie z uczuciami, głównie napięciem.

Kozioł ofiarny na nim skupiają się problemy rodzinne. Swoja sytuację rodzinną odreagowuje w konfliktach w świecie zewnętrznym. W szkole jest bardzo dokuczliwym dzieckiem, często bierze udział w bójkach. Kozioł ofiarny popada w konflikty z prawem.

Kozioł ofiarny jest obarczany przez innych za osobę odpowiedzialna za kłopoty rodzinne. Jego główna obroną jest złość.

Dziecko w tej roli często przez swoje zachowanie demonstruje, problemy w rodzinie. Niestety owe demonstracje są odbierane jako objaw złego zachowania.

W dorosłości ma problemy z przystosowaniem, w pracy problemy z jej utrzymaniem. Kozioł ofiarny szybko się uzależnia.

Dziecko Niewidzialne / Dziecko we mgle / Aniołek – to takie niewidzialne dziecko, nie sprawia problemów, zazwyczaj nikt nie wie co robi i gdzie jest.  Aniołek często żyje w swoim wymyślonym świecie fantazji , zamyka się w swoim pokoju i swoim świecie. To dziecko ma trudności w odnalezieniem się w grupie rówieśniczej , zazwyczaj trzyma się z boku. Często symuluje choroby aby nie chodzić do szkoły, gdyż najlepiej czuje się samo w swoim towarzystwie. Dziecko we mgle tłumi emocje a sposobem na poradzenie sobie z nimi często jest ucieczka w jedzenie słodyczy.

W dorosłym życiu dziecko we mgle jest małomówne i samotne, nie umie pracować w zespole, nie jest zauważany przez kolegów i zwierzchników . Ma trudności w budowaniu relacji w związkach. Bardzo często się uzależnia.

Błazen – maskotka – zazwyczaj to najmłodsze dziecko. Często poczęcie tego dziecka ma na celu scalenie związku. Jego  zadaniem jest rozładowywanie atmosfery i łagodzenie konfliktów. Maskotka jest rozbawiona i roześmiana.

Niestety maskotki często są molestowane seksualnie.

Dorosła Maskotka nie jest traktowana poważnie przez swoje otoczenie. Ludzie w tej roli nawiązują bardzo powierzchowne relacje.

Uzależnienie nie dotyka tylko samej osoby uzależnionej, a obejmuje całą jej rodzinę. Dlatego też, terapią powinna być objęta również cała rodzina. Dowiedz się więcej o pomocy dla rodziny alkoholika.

Autor:

Anna Krakówka-Kowalska specjalista Psychoterapii Uzależnień

Ukończyła Małopolski Ośrodek Szkolenia Terapeutów Uzależnień MOSTU. Magister Resocjalizacji i Profilaktyki Społecznej. Ukończyła Liczne szkolenia z zakresu uzależnień, warsztaty pomagania osobom uzależnionym, treningi umiejętności psychologicznychComments (0)


Leave A Comment

Required fields are marked *. Your email will not be published or shared.

KATAGORIE

printFrom: https://terapie.net.pl/pomoc-dla-rodzin/2020-01-03/rodzice-alkoholicy-jak-wplywaja-na-swoje-dzieci.html
Accessibility statementHome pageSite mapSearchContactUp
Telefon
Wiadomość
Adres: https://terapie.net.pl/pomoc-dla-rodzin/2020-01-03/rodzice-alkoholicy-jak-wplywaja-na-swoje-dzieci.html