TŁUMIENIE EMOCJI – OBJAWY I SKUTKI

TŁUMIENIE EMOCJI – OBJAWY I SKUTKI

 CO TO SĄ EMOCJE?

Emocje to narzędzia, które pozwalają nam uświadomić sobie gdzie znajdujemy się w drodze do zaspokojenia swoich potrzeb. Bez emocji nie możemy wiedzieć gdzie jesteśmy w zakresie zaspokojenia naszych podstawowych potrzeb. Bez zaspokojenia naszych podstawowych potrzeb nie możemy żyć jak zdrowe (funkcjonalne) istoty ludzkie. Zaprzeczanie emocjom jest zaprzeczaniem podstawie i żywotnej energii naszego życia. Uświadomienie uczuć jest warunkiem właściwych reakcji emocjonalnych. Rozpoznawanie własnych uczuć, umiejętność nazywania ich i wyrażania odgrywa w życiu ważną rolę. Ważne jest przyjęcie, że wszystkie uczucia należą do człowieka - te przyjemne i te nieprzyjemne.

Istnieją uczucia których nie lubimy ponieważ są one niewygodne, niemiłe i niechciane. Uczuć tych unikamy. Metodą uniknięcia ich (chwilowo) jest stłumienie (represja) a więc oddalenie ich, ignorowanie ich, ukrywanie i maskowanie. Tłumiąc takie uczucia udajemy, że ich w nas nie ma (to jest nienaturalne).

Objawy tłumienia emocji

Tłumienie emocji nie pozostaje bez wpływu na osobowość i psychiczną kondycję człowieka. Osoby, które nie pozwalają sobie na przeżywanie silnych uczuć i machinalnie wypierają je poza obszar swojej świadomości, bardzo często cierpią na depresję i różnego typu nerwice. Mają niską samoocenę i nie akceptują siebie. Codzienne funkcjonowanie utrudniają im przesadny perfekcjonizm i potrzeba kontroli nad wszystkimi aspektami życia. Ludzie tacy bywają chłodni, cyniczni, krytyczni wobec otoczenia. Jednocześnie zdarzają im się, nieadekwatne do okoliczności, niekontrolowane wybuchy złości

Skutki tłumienia emocji

Tłumienie emocji nie sprawia, że przestaje się je odczuwać. Nawet jeśli znajdują się one poza obszarem świadomej refleksji, nie sposób opanować fizjologicznych reakcji organizmu powiązanych z określonymi bodźcami. Każda niewyrażona emocja sprawia zatem, że w ciele kumuluje się napięcie, które nie znajduje naturalnego ujścia. Co więcej, ból o nieznanym podłożu wyzwala negatywne pobudzenie emocjonalne, powodując efekt błędnego koła.

Ludzie, dla których tłumienie emocji stanowi zwykły sposób funkcjonowania, mogą zmagać się z szeregiem dolegliwości:

 • bólami głowy,
 • nadciśnieniem,
 • zaburzeniami rytmu serca,
 • problemami trawiennymi (np. zespołem jelita drażliwego, zaparciami),
 • wrzodami żołądka i dwunastnicy,
 • zaburzeniami odżywiania,
 • astmą,
 • bolesnym napięciem mięśni,
 • stanami zapalnymi, np. dróg moczowych,
 • dermatozami,
 • niską odpornością,
 • zaburzeniami snu,
 • problemami z pamięcią i koncentracją.

Ponieważ emocje są formą energii możemy zahamować ją jedynie zbierając przeciwenergię. Robimy to naprężając mięśnie, spłycając oddech, wyobrażając sobie kary, czy prowadząc krytyczny monolog wewnętrzny. Napinanie się, wewnętrzny dialog i spłycanie oddechu to sposoby, którymi doprowadzamy się do wewnętrznego odrętwienia. Po wielu latach takiej praktyki możemy dosłownie przestać odczuwać nasze emocje. Psychiczne odrętwienie jest gruntem, na którym rodzą się  uzależnienia.  Uzależnienia są sposobem, dzięki któremu czujemy się żywi.

 

            Autor                                         

Marek Harasimowiczi  - Terapeuta Uzależnień 
Ukończył Szkołę Psychoterapii Uzależnień przy Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji Polskiego Towarzystwa  Psychoterapii Uzależnień w Czarnym Borze, akredytowaną  przez Państwową Agencję do Spraw Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych

 


Comments (0)


Leave A Comment

Required fields are marked *. Your email will not be published or shared.

KATAGORIE

printFrom: https://terapie.net.pl/pomoc-dla-rodzin/2020-01-13/tlumienie-emocji-objawy-i-skutki.html
Accessibility statementHome pageSite mapSearchContactUp
Adres: https://terapie.net.pl/pomoc-dla-rodzin/2020-01-13/tlumienie-emocji-objawy-i-skutki.html