Czym jest polineuropatia alkoholowa ?

CZYM JEST POLINEUROPATIA ALKOHOLOWA?

Toksyczne działanie alkoholu etylowego i jego metabolitów na poszczególne narządy i układy organizmu, nieprawidłowe odżywianie, jak również niedobory i zaburzenia wchłaniania witamin powodują występowanie różnego rodzaju powikłań somatycznych.

W  obwodowy układzie nerwowym na plan pierwszy wysuwa się zapalenie  wielonerwowe (polineuropatia).   Powstaje ono w wyniku zmian czynności i struktury nerwów obwodowych wywołanych działaniem alkoholu i jego metabolitów. Polineuropatia charakteryzuje się przede wszystkim zaburzeniami czucia w dalej położonych odcinkach kończyn, nerwobólami, osłabieniem bądź brakiem odruchów ścięgnistych oraz bólami mięśniowymi. Dolegliwości te występują przeważnie w kończynach dolnych w postaci bólu i kurczów łydek, bolesności uciskowej łydek i pni nerwowych, bolesnej przeczulicy i pieczenia stóp oraz zaburzenia czucia głębokiego.

Przewlekłe spożywanie alkoholu może również spowodować poważne problemy ze wzrokiem doprowadza- jąc do tzw. toksycznej neuropatii wzrokowej, która przejawia się w zaburzeniach widzenia różnego stopnia do pełnej ślepoty włącznie.

Niekiedy wykładnikiem alkoholizmu jest neuropatia nerwu krtaniowego wstecznego przebiegająca z chrypką i ściszeniem głosu.

Czy polineuropatia alkoholowa jest uleczalna?

Warunkami skutecznego leczenia polineuropatii alkoholowej są:

1. Rozpoczęcie leczenia we wczesnej fazie choroby.

2. Zachowanie pełnej abstynencji alkoholowej.

Początkowe objawy polineuropatii ustępują po zastosowaniu pełnowartościowej diety oraz uzupełnieniu minerałów i witamin, głównie witaminy B1.

Jeśli w przebiegu choroby pojawi się osłabienie siły mięśniowej, zanik mięśni czy niedowład nóg i rąk, konieczne będzie zastosowanie rehabilitacji.

Nieleczona polineuropatia alkoholowa prowadzi do nasilenia objawów i pogarsza rokowanie.

 

            Autor                                         

Marek Harasimowiczi  - Terapeuta Uzależnień 
Ukończył Szkołę Psychoterapii Uzależnień przy Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji Polskiego Towarzystwa  Psychoterapii Uzależnień w Czarnym Borze, akredytowaną  przez Państwową Agencję do Spraw Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych

 Comments (1)


Leave A Comment

Required fields are marked *. Your email will not be published or shared.

KATAGORIE

printFrom: https://terapie.net.pl/pomoc-dla-rodzin/2020-01-17/czym-jest-polineuropatia-alkoholowa.html
Accessibility statementHome pageSite mapSearchContactUp
Telefon
Wiadomość
Adres: https://terapie.net.pl/pomoc-dla-rodzin/2020-01-17/czym-jest-polineuropatia-alkoholowa.html