CO ROBIĆ PO ZAKOŃCZENIU TERAPII UZALEŻNIEŃ ABY ZDROWIEĆ

CO ROBIĆ PO ZAKOŃCZENIU TERAPII UZALEŻNIEŃ ABY ZDROWIEĆ

Kiedy kończy się podstawowy etap terapii, pacjent jest dopiero na początku „drogi  trzeźwienia”. Jego decyzja o trzeźwieniu jest krucha, a nowe podejście do życia umiejscowione jest bardziej „w głowie” niż w sercu i działaniach. W porównaniu z czasem trwania czynnego uzależnienia podstawowy etap terapii dzieje się szybko, jest intensywny, zdrowiejący pacjent przeważnie widzi efekty, jednak nie można uznać tego za koniec procesu zdrowienia.

Dlatego konieczny jest drugi etap leczenia. Bez niego, kiedy uzależniony przerywa leczenie po wyjściu z ośrodka terapeutycznego, najdalej po kilku miesiącach następuje powrót do czynnego uzależnienia często niestety z większą intensywnością. Aby do tego nie doszło, konieczne jest dalsze leczenie w trybie ambulatoryjnym oraz korzystanie ze wsparcia grup samopomocowych np. Wspólnota AA czy AN.

Etap ten nazywany jest terapią pogłębioną i odbywa się w trakcie spotkań indywidualnych z terapeutą, grupą wsparcia oraz warsztatów tematycznych. Na tym etapie celem pacjenta jest wprowadzenie zmian w życie, ich utrwalenie i stopniowe usamodzielnienie się w zakresie radzenia sobie z nałogiem. Sesje terapeutyczne mają najczęściej mniej schematyczny przebieg, program terapeutyczny jest bardziej elastyczny i dostosowany do aktualnych potrzeb pacjenta. Faza ta trwa około dwudziestu dwóch miesięcy! Razem z etapem terapii podstawowej tworzy dwuletni okres leczenia osoby uzależnionej.

Podstawowym celem tego etapu zdrowienia jest zapobieganie nawrotom choroby czyli skupienie się na rozpoznawaniu sygnałów ostrzegawczych (w sferze myśli, uczuć i zachowań), a następnie reagowanie na nie w sposób interwencyjny za pomocą konkretnych, przećwiczonych działań. Ta metoda ma charakter czysto behawioralny, dlatego w wielu przypadkach nie jest wystarczająca gdyż nie uwzględnia niekorzystnych typów czy rysów  osobowości.

 

Wielu uzależnionych to ludzie z osobowością kompulsywną. Ludzi z tą osobowością cechuje perfekcjonizm, przesadne przywiązywanie wagi do ustalonego porządku, potrzeba kontroli, nietolerancja i niezdolność wyrażania uczuć.  Ludzie ci, w swym chorobliwym dążeniu do doskonałości, są notorycznie z siebie niezadowoleni, toteż i ich trzeźwość, zwłaszcza w początkowym okresie, nie może dawać im satysfakcji.

 

Inną grupę  stanowią ludzie o osobowości niedojrzałej, zależnej od innych ludzi. Kierują się jednym: pozyskiwaniem cudzego uznania i akceptacji za wszelką cenę. Nie mają własnego zdania, nie wiedzą, co jest dla nich dobre, nie potrafią podejmować decyzji, brak im stanowczości i nie czują się odpowiedzialni za swe postępowanie. Wolą obwiniać innych niż zaryzykować bycie sobą. Lęk przed ryzykiem utraty oparcia w dotychczasowych układach rodzinnych czy towarzyskich paraliżuje wszelkie zmiany. A trzeźwienie ich wymaga. Tak więc rezygnują z trzeźwienia i powracają do starych schematów, choćby nawet były bardzo destrukcyjne.

Kolejną osobowością utrudniającą trzeźwienie jest typ bierno-agresywny. Powrót do zdrowia z uzależnienia wymaga nauczenia się uczciwości w wyrażaniu uczuć oraz załatwiania konfliktów wprost i otwarcie. Bierno-agresywnym osobom z trudem przychodzi wyzbycie się nawyku manipulacji. Zdobycie się na otwartość komunikacji powoduje dyskomfort i zażenowanie.           Czują się wtedy wyobcowani z grupy, sfrustrowani i samotni.  Z tego powodu niestety stosunkowo szybko powracają do swego nałogu.

Uzależnionym o osobowości narcystycznej również niełatwo osiągnąć trwałą trzeźwość. Uważają oni siebie za wyjątkowych i godnych szczególnych względów. Mają trudności z przyjmowaniem informacji zwrotnych z wyjątkiem pochlebstw. Ich stosunki z ludźmi są płytkie i powierzchowne, nikt więc nie ma na nich większego wpływu. Pacjenci o narcystycznej osobowości powracają do nałogu dlatego, że są zbyt pewni siebie i nie doceniają powagi swojej choroby.

Uzależnieni o typie antyspołecznym to kolejny rodzaj pacjentów, którym na ogół nie udaje się wytrwać w trzeźwości. Łamią normy, reguły społeczne i zobowiązania. Nie ma dla nich świętości. Usiłują narzucać innym swoją wolę za pomocą agresji i siły. Są impulsywni i ubóstwiają niebezpieczne sytuacje. Gdy zaczyna się proces nawrotu choroby, odmawiają przyjęcia pomocy i usiłują udowodnić, że są silni i poradzą sobie sami.

 Często podejmują próby kontrolowania swoich nałogowych zachowań. Gdy im się to nie udaje, złoszczą się, bo czują się słabi – a tego nie lubią najbardziej.

 

Trwałe rozstanie się z nałogiem jest bardzo trudne. Najważniejsze w tym procesie jest poczucie wartości, które jest w stanie rozbudzić chęć do trudnej pracy nad sobą oraz często nowe przekonanie, że dla siebie warto zrobić wszystko. Jeżeli uzależniony nie jest w stanie pokochać siebie, bo nie może czegoś sobie wybaczyć, nie potrafi uwolnić się od poczucia wstydu, winy, grzechu lub wstrętu do siebie - to nie pomoże mu najbardziej szczegółowa lista wyzwalaczy. Osobie noszącej w sobie zatrute ziarno "niekochania siebie" po prostu nic się nie udaje, jej marzenia nie spełniają się nigdy. Nie udaje się tym bardziej, im głębiej to zatrute ziarno będące źródłem autodestrukcji jest ukryte przed nim samym i przed innymi.

 

W procesie zdrowienia istotna jest sfera duchowa, której rozwój pojmowany jest w kategoriach wzrostu samoświadomości, pomocy w dojrzałym, świadomym odnajdywaniu celu i sensu w życiu, porządkowaniu hierarchii wartości, budzeniu współczucia i miłości oraz poszukiwanie odpowiedzi na pytanie kim jestem?

 

            Autor                                         

Marek Harasimowiczi  - Terapeuta Uzależnień 
Ukończył Szkołę Psychoterapii Uzależnień przy Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji Polskiego Towarzystwa  Psychoterapii Uzależnień w Czarnym Borze, akredytowaną  przez Państwową Agencję do Spraw Rozwiązywania Problemów  AlkoholowychComments (0)


Leave A Comment

Required fields are marked *. Your email will not be published or shared.

KATAGORIE

 • Avatar

  cordelia sandra skomentował Jak rozmawiać z alkoholikiem, aby posłuchał?

  Thank you Thank You Very much Doctor Otonokpo for making my ex boyfriend come back to me. I am Cordelia Sandra from Brazil and i am putting this testimony here too because i want to share my testimony of how i was helped by Doctor Otonokpo within 48 hours of contacting him. Yes, it was last week my ex boyfriend returned to me after i contacted Doctor Otonokpo. My boyfriend was always going back to meet his ex girlfriend because he never really left her. Her name was Sophie. I didn't know how it happened one day after breakfast that i saw him looking at his ex girlfriend's picture on Facebook and I flared at him that he doesn't care about him and he was with me and still thinking about his ex although we have been dating for 6 months. He stormed at me and left the house and never returned. I was heartbroken and wanted him to come back. I was in a nightclub with friend one evening that I saw him with Sophie there, I was humiliated that night and I regretted going there only to see him there. I went online after some days and found Doctor Otonokpo and read about him and I contacted him to help me get him back. I must say that within 48 hours, my boyfriend came back to me and pleaded for leaving me. Is this how spell works so fast? Please, if you want help, contact Doctor Otonokpo too to help you at otonokpotemple@gmail.com
  Call/WhatsApp +2348114129781

  Avatar

  Basta skomentował Ile trwa odwyk alkoholowy ?

  3 lata po terapii nie pije i jestem bardzo szczesliwa.

  Avatar

  skomentował Ile trwa odwyk alkoholowy ?

  @Kate:

  Avatar

  Wojciech kukiela SW16 5RZ Sreatham comon skomentował XANAX – uzależnienie od XANAXU

  Jestem uzależniony od alprazolam i chyba tramadol prz
  Ypuszczam że do do dwóch miesiącach będę miał wymiane biodra potrzebuje ogromnej pomocy chce.normalnego
  Zycia rower marzy mi powrot do partnerki
  Próbowałem 4dni i 8 dni nie wytrzymałam
  Jestem zdesperowany proszę jakos mi pomóc PROSZE!!
  !

printFrom: https://terapie.net.pl/pomoc-dla-rodzin/2020-02-05/co-robic-po-zakonczeniu-terapii-uzaleznien-aby-zdrowiec.html
Accessibility statementHome pageSite mapSearchContactUp
Telefon
Wiadomość
Adres: https://terapie.net.pl/pomoc-dla-rodzin/2020-02-05/co-robic-po-zakonczeniu-terapii-uzaleznien-aby-zdrowiec.html