Ile trwa odwyk alkoholowy ?

ILE TRWA ODWYK ALKOHOLOWY

Uzależnienie od alkoholu zaburza funkcjonowanie człowieka w różnych obszarach życia. Zmienia też psychikę osoby uzależnionej czyli sposób przeżywania, myślenia, obraz własnej osoby i obraz świata. Te zmiany są wynikiem powstawania psychologicznych mechanizmów  uzależnienia.

 Z powodu wieloletniego nadużywania alkoholu, który jest środkiem zmieniającym świadomość narastają różnorakie problemy życiowe u osób uzależnionych. Jednocześnie osoby te tracą zdolność do skutecznego rozwiązywania tych problemów.

Psychoterapia uzależnienia zajmuje się zmianami, jakie powstały w psychice osoby uzależnionej, stwarza okazję do nauki umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów życiowych oraz zapobiegania nawrotom choroby. Dlatego jest najskuteczniejszą metodą leczenia.

Leczenie alkoholizmu dzieli się na trzy etapy: detoksykacja (odtrucie), terapia podstawowa i terapia pogłębiona.

Tak zwany „detoks” czyli oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (w skrócie OLAZA), jest placówką medyczną skupioną na usunięciu z organizmu chorego skutków zatrucia alkoholem. Ze względu na często dramatyczny stan somatyczny pacjentów, trwa od 7 -10 dni i bardziej nastawiony jest na ratowanie życia niż na psychoterapię. Część „detoksów” prowadzi zajęcia edukacyjne, mające na celu wzbudzenie motywacji do leczenia nałogu. Na tym etapie wszystko, co konfrontuje chorego z negatywnymi skutkami picia i utrudnia mu podtrzymywanie przekonania, że „wszystko jest w porządku”, sprzyja decyzji o podjęciu leczenia. Dlatego mówi się, że alkoholik musi sięgnąć dna, żeby się od niego odbić. To znaczy, że do podjęcia decyzji o terapii konieczne jest zderzenie z przykrą rzeczywistością własnego alkoholizmu i jego skutków.

Kolejny etap, czy właściwy początek leczenia nazywany „terapią podstawową”.                                                                        Cechami charakterystycznymi tej fazy leczenia są: duża intensywność zajęć terapeutycznych, przewaga znaczenia spotkań grupowych nad indywidualną pracą z terapeutą i dość schematyczny przebieg zajęć oparty o program placówki, w której się one odbywają. Terapia w ośrodku stacjonarnym obejmuje od sześciu do ośmiu tygodni zajęć terapeutycznych.

Kiedy uzależniony od alkoholu przerywa leczenie po wyjściu z ośrodka terapeutycznego, najdalej po kilku miesiącach następuje powrót do picia, często niestety z większą intensywnością.

 Dlatego właśnie konieczny jest drugi etap leczenia nazywany „terapią pogłębioną”, która odbywa się w trakcie spotkań indywidualnych z terapeutą, grupą wsparcia oraz warsztatów tematycznych. Na tym etapie celem pacjenta jest wprowadzenie zmian w życie, ich utrwalenie i stopniowe usamodzielnienie się w zakresie radzenia sobie z nałogiem. Sesje terapeutyczne mają najczęściej mniej schematyczny przebieg, program terapeutyczny jest bardziej elastyczny i dostosowany do aktualnych potrzeb pacjenta. Faza ta trwa około dwudziestu dwóch miesięcy!

Razem z fazą terapii podstawowej tworzy dwuletni okres leczenia.

Metodami pracy są: wymiana doświadczeń pomiędzy członkami grupy, wspieranie szczerej i otwartej komunikacji, analiza problemów aktualnie przeżywanych przez pacjenta.

Najczęściej pojawiającymi się tematami są w tej fazie: kontakty z rodziną, problem poczucia winy, odzyskania zaufania, przeżywanie wstydu związanego z zachowaniami z okresu picia, unikanie sytuacji towarzyskich sprzyjających zapiciu, radzenie sobie z emocjami, głód alkoholu.

Długi czas trwania fazy pogłębionej wynika nie tylko z głębokości problemów, jakie wymagają przepracowania, ale też z konieczności skonfrontowania chorego z ryzykiem nawrotu choroby. W tak długim okresie większość osób przeżywa sygnały nawrotu, a wytrwałe uczestnictwo w terapii pozwala im uchronić się od zapicia i zniszczenia dotychczasowego „dorobku terapeutycznego”. Warto też podkreślić, że na jakimkolwiek etapie terapii złamanie abstynencji nie jest dowodem na jej nieskuteczność i powodem do przerwania leczenia. Takie sytuacje powinny być poddane szczególnie starannej analizie na spotkaniu terapeutycznym. Ponieważ uzależnienie od alkoholu jest chorobą chroniczną, po zakończeniu terapii profesjonalnej wskazane jest aby osoba uzależniona miała kontakt z grupami samopomocy Anonimowych Alkoholików.

            Autor                                         

Marek Harasimowiczi  - Terapeuta Uzależnień 
Ukończył Szkołę Psychoterapii Uzależnień przy Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji Polskiego Towarzystwa  Psychoterapii Uzależnień w Czarnym Borze, akredytowaną  przez Państwową Agencję do Spraw Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych

 Comments (1)

  • avatar

    Kate

    2020-09-30 07:17:36

    Trzeźwienie to proces złożony i długi. Ja jestem w terapii od 2 lat i dzięki temu nie tylko nie wracam do nałogu ale zaczynam być naprawdę szczęśliwa

    Reply


Leave A Comment

Required fields are marked *. Your email will not be published or shared.

KATAGORIE

printFrom: https://terapie.net.pl/pomoc-dla-rodzin/2020-02-09/ile-trwa-odwyk-alkoholowy.html
Accessibility statementHome pageSite mapSearchContactUp
Telefon
Wiadomość
Adres: https://terapie.net.pl/pomoc-dla-rodzin/2020-02-09/ile-trwa-odwyk-alkoholowy.html