SKUTKI UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU

SKUTKI UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU

            Zdrowie definiowane jest przez Światową Organizację Zdrowia jako „dobry stan fizyczny, psychiczny i społeczny, umożliwiający człowiekowi naukę bądź wykonywanie pracy oraz dający mu optymalną satysfakcję społeczną i kulturową”. Jest to więc nie tylko brak chorób, ale dobre samopoczucie i odpowiedni poziom przystosowania biologicznego, psychicznego oraz społecznego. Na stan naszego zdrowia wpływają czynniki wewnętrzne           i zewnętrzne. (…) Nie ulega wątpliwości, że wśród czynników zewnętrznych wypływających  negatywnie na stan naszego zdrowia istotną rolę odgrywają używki, w tym również alkohol, którego działanie prowadzić może do wystąpienia poważnych szkód zdrowotnych, nie tylko somatycznych, ale również psychicznych i społecznych”[1].

 

Powikłania somatyczne alkoholizmu

„Toksyczne działanie alkoholu etylowego i jego metabolików na narządy oraz układy, nieprawidłowe odżywianie, jak również niedobory i zaburzenia wchłaniania witamin powodują różnego rodzaju powikłania somatyczne”[2]. U pijących intensywnie, spotkamy większą podatność na choroby układu nerwowego, układu krążenia,  infekcje i choroby zakaźne.

 Układ nerwowy

Jest bardzo wrażliwy na działanie alkoholu. „W nim najwcześniej i najwyraźniej ujawniają się skutki picia alkoholu. (…) W obwodowym układzie nerwowym na plan pierwszy wysuwa się zapalenie wielonerwowe, czyli polineuropatia. Charakteryzuje się zaburzeniami czucia, prowadzi do wystąpienia niedowładów, a nawet porażeń. Zmianom w obwodowym układzie nerwowym towarzyszą prawie zawsze zmiany mięśniowe manifestujące się osłabieniem siły i zanikami mięśni, Może również dojść do osłabienia siły skurczu mięśni gładkich macicy i jelit). Opracowania naukowe podają, że 50-90% zmian w ośrodkowym układzie nerwowym dotyczą zmian zanikowych móżdżku i mózgu – zaniki korowe głównie w okolicach skroniowych i czołowych oraz związane z tym występowanie drgawkowych napadów abstynencyjnych ( tzw. padaczka alkoholowa). Efektem toksycznego działania alkoholu przy jednoczesnym niedoborze witamin głównie witaminy B1, jest encefalopatia Wernickiego, przejawiająca się porażeniem mięśni okołoruchowych, niezbornością, zaburzeniami świadomości, rzadko ruchami mimowolnymi, a także spastycznym niedowładem kończyn. Na podłożu encefalopatii może rozwinąć się psychoza Korsakowa, w której na pierwszy plan wysuwają się zaburzenia pamięci świeżej (zapamiętywanie i przypominanie) oraz towarzyszące im konfabulacje ( zmyślone wydarzenia wypełniające luki pamięciowe)”[3].

Układ pokarmowy a alkoholizm

Najczęściej spotykane zmiany w układzie pokarmowym to „przewlekle stany zapalne błon śluzowych jamy ustnej, przełyku, żołądka i dwunastnicy, zaburzenia perystaltyki jelit oraz upośledzenia wchłaniania. Nierzadko w stanach zapalnych spotykane są wybroczyny i nadżerki oraz krwawienia spowodowane pęknięciami błony śluzowej. Nadmierne spożywanie alkoholu powoduje ostre oraz przewlekłe zapalenie trzustki i związane z tym uszkodzenie tkanki gruczołowej wytwarzającej enzymy trawienne. W stanach bardziej zaawansowanych, powikłaniem zapalenia trzustki staje się cukrzyca. Wątroba, w której metabolizowana jest większość alkoholu, reaguje na jego nadmierną podaż kolejno: stłuszczeniem, zapaleniem, zwłóknieniem i  marskością”[4].

 Układ krążenia a alkoholizm

„Liczne badania wskazują na to, że częste spożywanie alkoholu prowadzi do podwyższenia ciśnienia tętniczego. Nadciśnienie z kolei podwyższa ryzyko chorób serca oraz udarów mózgu. Nadużywanie alkoholu wpływa negatywnie na pracę mięśnia sercowego. Nawet pojedyncze ekscesy alkoholowe mogą skutkować zaburzeniami rytmu serca”[5].

Układ oddechowy a alkoholizm 

Powikłania układu oddechowego tospotykane często u osób nadmiernie pijących przewlekłe zapalenia błony śluzowej tchawicy i oskrzeli. Prowadzą do zniszczenia tzw. rzęsek     i gruczołów śluzowych. Konsekwencją tego jest (…) zwiększona podatność na choroby układu oddechowego. Dodatkowym czynnikiem, który nasila te stany, jest dym tytoniowy”[6].

Układ moczowy a alkoholizm

W sferze układu moczowego „znane są przypadki ostrej niewydolności nerek spowodowane ich toksycznym uszkodzeniem przez alkohol. Nadużywaniu alkoholu może towarzyszyć wzrost stężenia kwasu moczowego we krwi, (…) a także odkładanie się złogów magnezu w drogach moczowych”[7].

Układ hormonalny a alkoholizm

W układzie hormonalnym intensywne spożywanie alkoholu może powodować „nieprawidłowe wydzielanie testosteronu i luteotropiny, a także zmniejszenie ruchliwości plemników oraz uszkodzenie ich struktury. U mężczyzn dochodzi czasem do hypogonadyzmu      i feminizacji  (m.in. powiększenie gruczołów piersiowych, zmiana typu owłosienia, osłabienie lub zanik zarostu na twarzy), a u kobiet – do zaniku jajników i maskulinizacji (m.in. pojawienie się zarostu na górnej wardze i grubego głosu). Następstwem tych zmian są często zaburzenia potencji i miesiączkowania, bezpłodność oraz wczesne przekwitanie. (…) Alkohol wpływa też niekorzystnie na wydzielanie hormonów tarczycy”[8].

Skóra a alkoholzim 

Zmiany skórne pojawiają się pośrednio i są skutkiem działania alkoholu na układ pokarmowy i wątrobę. „Najbardziej widoczne są przebarwienia i pajączkowate znamiona naczyniowe, zwłaszcza na skórze twarzy oraz przekrwienie twarzy z zapaleniem spojówek          i obrzękami. Nierzadko towarzyszy im ogólny świąd, który może poprzedzić wystąpienie objawów marskości wątroby”[9].

Nowotwory a alkoholizm 

Badania nowotworów wykazują, że nawet  niewielkie dawki alkoholu mogą podwyższać ryzyko zachorowania na różne odmiany raka, szczególnie wątroby, przełyku, krtani i tchawicy. „Ma to związek z obniżeniem aktywności komórek nazywanych naturalnymi zabójcami (natural killer -NK), stanowiących część układu odpornościowego niszczącego między innymi komórki nowotworowe, które każdy z nas ma w swoim organizmie”[10].

Ciąża a alkoholizm

Gdy chodzi o ciążę i płód „stwierdzono, że po upływie 40 - 60 min. od spożycia przez matkę alkoholu jego stężenie w krwiobiegu płodu będzie równe stężeniu alkoholu we krwi matki. Ponieważ alkohol działa szczególnie na organizmy młode, u kobiet, które piją alkohol     w okresie ciąży, spotykane są znacznie częściej porody niewczesne i przedwczesne oraz poronienia samoistne. U noworodków matek pijących podczas ciąży obserwowano bezpośrednio po urodzeniu obecność objawów zespołu abstynencyjnego  (drżenia, wzmożone napięcie mięśniowe, osłabienie, zaburzenia snu, płaczliwość, trudności w ssaniu itp.). Późne skutki spożywania alkoholu podczas ciąży to opóźniony wzrost oraz osłabienia koncentracji uwagi        i spowolnienie reakcji u dzieci. Najpoważniejszym powikłaniem spożywania alkoholu podczas ciąży jest alkoholowy zespól płodowy. Zespół ten charakteryzuje się  niską wagą urodzeniową    i złym stanem ogólnym noworodka  (m.in. częste wady serca, deformacje stawów, opóźnienie rozwoju oraz obecność licznych wad rozwojowych, głównie twarzy i układu kostno-stawowego). Objawom tym towarzyszą różnego rodzaju zaburzenia neurologiczne, a szczególnie często upośledzenie umysłowe. Zmiany te są efektem bezpośredniego działania alkoholu na płód, powodują m.in. jego niedotlenienie, niedobory hormonalne, a także hamują rozmnażanie się i różnicowanie komórek płodowych”[11].

Zaburzenia funkcji seksualnych a alkoholizm

Mimo opinii, że alkohol wpływa korzystnie na wydajność seksualną, efekt obserwowany u uzależnionych jest często odwrotny.  Długoterminowe spożywanie alkoholu może prowadzić do problemów w sferze seksualnej. „Około 70% osób pijących alkohol, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, doświadcza trudności w życiu seksualnym – w tym porównywalnie często zaburzeń pożądania, reakcji genitalnej, przyjemności seksualnej i orgazmu. Wynika to w głównej mierze z czynników biologicznych, obejmujących dysfunkcje hormonalne, zaburzenia metabolizmu mediatorów przyjemności – endorfin, zmiany w drobnych nerwach i naczyniach, odpowiadających za regulację ukrwienia narządów seksualnych i przewodzenie bodźców czuciowych z obszaru genitaliów. W przypadku mężczyzn następuje stopniowe uszkadzanie jąder, w tym ich funkcji wewnątrzwydzielniczej (testosteron). U kobiet, między innymi ze względu na niewydolność wątroby, pojawiają się zaburzenia cyklu owulacyjnego. Nie mniejszą rolę odgrywają wtórne do uzależnienia od alkoholu zaburzenia psychiczne, takie jak zespoły depresyjne, reakcje lękowe czy też otępienie alkoholowe” [12].

Powikłania psychiatryczne a alkoholizm

Do najczęściej występujących powikłań psychotycznych należą: majaczenie alkoholowe, ostra halucynoza alkoholowa, przewlekła halucynacja alkoholowa, paranoja alkoholowa oraz psychoza Korsakowa.

Majaczenie alkoholowe ( majaczenie, drżenie, delirium tremens, biała gorączka) jest najczęściej spotykaną psychozą alkoholową. „Występuje u ok. 5% uzależnionych w ciągu 72 godzin od zaprzestania picia. Objawy majaczenia pojawiają się wówczas, kiedy spadnie poziom alkoholu we krwi i towarzyszą zawsze innym objawom zespołu abstynencyjnego. Najpierw obserwuje się niepokój i lęk oraz bezsenność, do których dołączają się zaburzenia świadomości  (dezorientacja co do miejsca i czasu), urojenia, iluzje i omamy. Chory widzi ruchliwe małe          i wielkie zwierzęta, różne dziwne stwory, niezwykłe twarze i postacie. Niejednokrotnie czuje      i widzi chodzące po nim robaki, czasem mówi o dziwnych smakach i zapachach. Często jest przekonany, że uczestniczy w wydarzeniach, które mają miejsce w pracy, w domu, czy restauracji.(…) Kiedy indziej czuje się zagrożony i sam atakuje napotkane osoby, rozpoznając    w nich swoich prześladowców. Charakterystyczne dla majaczenia jest nasilanie się objawów     w nocy ( kiedy pogarsza się widoczność)”[13].

Ostra halucynoza alkoholowa ( ostra omamica ) jest drugą co do częstości występowania psychozą alkoholową i towarzyszy  innym objawom zespołu abstynencyjnego. „Początek jest z reguły nagły. Najczęściej chory zaczyna słyszeć głosy (halucynoza słuchowa), które grożą mu, czasami oskarżają, a kiedy indziej żywo dyskutują na jego temat. Zdarza się,     że nakazują popełnienie samobójstwa(…)  bądź np. odcięcie ręki (…). W miarę trwania choroby mogą dołączyć się urojenia, które są ściśle związane z zasłyszanymi treściami, np. przekonanie, że wrogowie dysponują aparaturą podsłuchową i oddziałują przez ściany, sufit czy podłogę. Nierzadkie jest występowanie halucynacji (omamów) czuciowych, np. chodzące po ciele robaki, mrówki albo kasza czy włosy w jamie ustnej. Choroba trwa zwykle od kilku dni do paru tygodni, wymaga leczenia farmakologicznego i to nierzadko w warunkach szpitalnych”[14].

Przewlekła halucynoza alkoholowa zwana także halucynozą Wernickiego to psychoza spowodowana wieloletnim piciem alkoholu, której głównym objawem jest „występowanie omamów słuchowych. Jest stanem psychotycznym, który rozwija się po ustąpieniu ostrej psychozy pojawiającej się w czasie picia alkoholi. Wraz z rozwojem halucynozy występują wyraźnie zaznaczone urojenia prześladowcze. Wewnętrzne głosy, które pacjent słyszy najczęściej rozmawiają między sobą o nim, analizując na różne sposoby jego zachowania. Zazwyczaj głosy te wiodą dyskurs – jedne go osądzają, a inne bronią”[15].

Paranoja alkoholowa (,,zespól Otella”) występuje u mężczyzn. Pojawienie się wyraźnych objawów choroby poprzedzone jest na ogół nadmierną podejrzliwością wobec partnerki. Spotykane prawie u wszystkich alkoholików wątpliwości co do wierności partnerki nabierają  cech urojeń. Narastają scysje odnośnie niewierności, żądanie wyjaśnień, śledzenie, sprawdzanie bielizny osobistej i pościelowej. Dość częste są pogróżki, agresja wobec partnerki    i jej domniemanych kochanków oraz wymuszanie przyznania się do winy. „Dochodzi do zawężenia wszelkich zainteresowań, zaniedbania pracy i koncentracji na znalezieniu dowodów winy partnerki. Żona lub domniemany kochanek mogą stać się ofiarami czynów agresywnych,    a nawet zabójstwa. Schorzenie to przebiega przewlekle i jest na ogół dość oporne na leczenie”[16].

Psychoza Korsakowa (alkoholowy zespół amnestyczny, zespół Wernickiego - Korsakowa) występuje po wielu latach intensywnego picia jako „przejaw ciężkich zaburzeń metabolicznych. Istotną  rolę w jej powstaniu odgrywa niedobór witamin z grupy B. Główne objawy to – zaburzenia pamięci ( głównie zapamiętywania i przypominania), konfabulacje (zmyślone wydarzenia wypełniające luki pamięciowe), dezorientacja w czasie i miejscu oraz zafałszowane poznawanie osób. (…) W ok. 20% przypadków psychoza Korsakowa przechodzi w głębokie otępienie[17].

Skutki społeczne alkoholizmu

            Negatywne skutki społeczne – obejmują one niemal wszystkie sfery życia społecznego. Nadużywanie alkoholu powoduje problemy związane zaniedbywaniem ról rodzicielskich i znęcaniem się nad dziećmi, a także szkodami w pracy i konsekwencjami wypadków drogowych,  z przestępczością, przemocą w miejscach publicznych.[1]    B. T.  Woronowicz,  Alkoholizm,  dz. cyt. Problemy zdrowotne, Warszawa 2009,  s. 98.

[2]    B. T.  Woronowicz,  Alkoholizm,  dz. cyt. Problemy zdrowotne, Warszawa 2009,  s. 99.

[3]    Tamże, s. 99-102.

[4]    Tamże, s. 103.

[5]      J. Lindenmeyer, Ile możesz wypić?, O nałogach i ich leczeniu, Gdańsk 2006, s. 78.

[6]    B. T. Woronowicz, Alkoholizm, dz. cyt.  Problemy zdrowotne,  Warszawa 2009,  s. 107.

[7]    Tamże, s. 108.

[8]    Tamże, s. 108.

[9]    Tamże, s 109.

[10]  J.  Lindenmeyer,  Ile możesz wypić?, O nałogach i ich leczeniu, Gdańsk 2006s. 76.

[11]  B. T.  Woronowicz, Alkoholizm, dz. cyt. Problemy zdrowotne, Warszawa 2009, s. 112.

[12]  Ł, Müldner-Nieckowski,  Świat Problemów, Warszawa – Kwiecień 2013.

[13]  B. T. Woronowicz,  Alkoholizm, dz. cyt. Problemy zdrowotne, Warszawa 2009, s. 117.

[14]  Tamże, s. 118.

[15]  L. Cierpiałkowska, Psychologia uzależnień, Warszawa 2010, s. 47.

[16]  B. T.  Woronowicz, Alkoholizm, dz. cyt. Problemy zdrowotne, Warszawa 2009, s. 118.

[17]  B. T.  Woronowicz, Alkoholizm, dz. cyt. Problemy zdrowotne, Warszawa 2009, s. 119.

Autor:

Anna Krakówka-Kowalska specjalista Psychoterapii Uzależnień

Ukończyła Małopolski Ośrodek Szkolenia Terapeutów Uzależnień MOSTU. Magister Resocjalizacji i Profilaktyki Społecznej. Ukończyła Liczne szkolenia z zakresu uzależnień, warsztaty pomagania osobom uzależnionym, treningi umiejętności psychologicznychComments (0)


Leave A Comment

Required fields are marked *. Your email will not be published or shared.

KATAGORIE

 • Avatar

  cordelia sandra skomentował Jak rozmawiać z alkoholikiem, aby posłuchał?

  Thank you Thank You Very much Doctor Otonokpo for making my ex boyfriend come back to me. I am Cordelia Sandra from Brazil and i am putting this testimony here too because i want to share my testimony of how i was helped by Doctor Otonokpo within 48 hours of contacting him. Yes, it was last week my ex boyfriend returned to me after i contacted Doctor Otonokpo. My boyfriend was always going back to meet his ex girlfriend because he never really left her. Her name was Sophie. I didn't know how it happened one day after breakfast that i saw him looking at his ex girlfriend's picture on Facebook and I flared at him that he doesn't care about him and he was with me and still thinking about his ex although we have been dating for 6 months. He stormed at me and left the house and never returned. I was heartbroken and wanted him to come back. I was in a nightclub with friend one evening that I saw him with Sophie there, I was humiliated that night and I regretted going there only to see him there. I went online after some days and found Doctor Otonokpo and read about him and I contacted him to help me get him back. I must say that within 48 hours, my boyfriend came back to me and pleaded for leaving me. Is this how spell works so fast? Please, if you want help, contact Doctor Otonokpo too to help you at otonokpotemple@gmail.com
  Call/WhatsApp +2348114129781

  Avatar

  Basta skomentował Ile trwa odwyk alkoholowy ?

  3 lata po terapii nie pije i jestem bardzo szczesliwa.

  Avatar

  skomentował Ile trwa odwyk alkoholowy ?

  @Kate:

  Avatar

  Wojciech kukiela SW16 5RZ Sreatham comon skomentował XANAX – uzależnienie od XANAXU

  Jestem uzależniony od alprazolam i chyba tramadol prz
  Ypuszczam że do do dwóch miesiącach będę miał wymiane biodra potrzebuje ogromnej pomocy chce.normalnego
  Zycia rower marzy mi powrot do partnerki
  Próbowałem 4dni i 8 dni nie wytrzymałam
  Jestem zdesperowany proszę jakos mi pomóc PROSZE!!
  !

printFrom: https://terapie.net.pl/pomoc-dla-rodzin/2020-02-24/skutki-uzaleznienia-od-alkoholu.html
Accessibility statementHome pageSite mapSearchContactUp
Telefon
Wiadomość
Adres: https://terapie.net.pl/pomoc-dla-rodzin/2020-02-24/skutki-uzaleznienia-od-alkoholu.html