Porady

Oferujemy:

Poradnia Uzależnień

34-735: Poręba Wielka 480 - Czynna od 9.00 -16.00

Udzielamy porad w zakresie uzależnień i współuzależnień. Prosimy o wcześniejsze - telefoniczne - ustalenie terminu konsultacji.

Zajmujemy się wnikliwą diagnozą choroby zaplanowaniem i wprowadzeniem zasad i umiejętności radzenia sobie ze stresem i mechanizmami występującymi w chorobach związanych z uzależnieniem. Pomagamy budować motywację u chorego oraz przygotowujemy rodzinę do interwencji w kryzysie, która ma na celu podjęcie przez chorego terapii.

Prowadzimy terapię indywidualną i grupową dla:

  • osób uzależnionych od alkoholu, leków, hazardu, dopalaczy
  • osób pijących szkodliwie (ryzykownie) alkohol, które jeszcze nie są uzależnione i chcą ograniczyć picie
  • osób, których bliscy są uzależnieni od alkoholu, leków, hazard

W trakcie terapii pracujemy nad odkryciem i wzmocnieniem własnej motywacji do zmiany, uczeniu umiejętności niezbędnych w procesie zdrowienia, trzeźwienia, zmiany osobistej. Osoby uczestniczące w terapii odkrywają swoje mocne strony, umiejętności, które są niezbędne do dalszego zdrowego życia.
W pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi skupiamy się na budowaniu motywacji, uczeniu utrzymywania abstynencji, akceptacji własnego uzależnienia, zapobieganiu nawrotom picia. W dalszej perspektywie pracujemy nad rozwiązywaniem problemów osobistych.
Oprócz terapii indywidualnej proponujemy udział w zajęciach warsztatowych, treningowych w czasie weekendów.
Program terapii w każdym przypadku jest dostosowywany do indywidualnej sytuacji osoby zgłaszającej się po pomoc.

Mamy wieloletnią praktykę w pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi, nadużywającymi, rodzinami w których istnieją problemy alkoholowe. Mamy wiedzę, praktykę oraz własne, osobiste doświadczenia, które są pomocne we właściwym pomaganiu.

WSPÓŁPRACA Z GABINETAMI TERAPII

PORADY KRAKÓW

1. Gabinet Terapii Uzależnień Tomasz Medyński Specjalista Terapii Uzależnień
Kraków ul: Batorego 4/9
Przyjęcia po uzgodnieniu telefonicznym lub e-mail
tel: 733 737 948 lub 18 33 19 737, e-mail: tomekmed@gmail.com

2. Inez Medyńska Gabinet Terapii Uzależnień i Współuzależnień
Kraków ul: Batorego 4/9
Przyjęcia po uzgodnieniu telefonicznym lub e-mail
tel: 575 230 477 lub 18 33 19 737, e-mail: inez.medynska@wp.pl
 

PORADY WARSZAWA

Uzależnienia: terapeuta uzależnień mgr Bohdan Denis
tel.: 608 181 780

PORADY ZAKOPANE I OKOLICE

Terapeuta uzależnień Marek Harasimowicz
tel. 607 266 319

PORADY RABKA ZDRÓJ I OKOLICE

Terapeuta uzależnień Michał Świerczek
tel. 515 268 322

Tutaj możesz zasięgnąć porad na naszym forum: http://pomoc.terapie.net.pl/index.php?/forum/70-pomoc-i-terapie/

printFrom: https://terapie.net.pl/porady.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Telefon
Wiadomość
Adres: https://terapie.net.pl/porady.html