W PCTU Koninki organizujemy warsztaty dla Naszych pacjentów oraz ich rodzin.

 • Warsztaty dla rodzin - przeznaczony dla osób uwikłanych z uzależnienie swoich bliskich.
 • Warsztaty pracy nad złością
 • Warsztaty nawrotów – bardzo ważne jest  by pacjent po podstawowej terapii pracował wg zasad, które poznał na terapii. Podczas warsztatów nawrotów zajmujemy się:
  - odświeżaniem zdobytych wcześniej wiadomości i umiejętności
  - czynnikami wyzwalającymi nawrót
  - sygnałami nawrotu choroby
  - zapobieganiem nawrotom
 • Warsztaty współuzaleznienia – przeznaczony dla osób uwikłanych z uzależnienie swoich bliskich.

 

Najbliższe warsztaty:

Duchowość jako centralny system zarządzania życiem - Termin  27-29 marzec 2019

Szczegółowe informacje:
 
"Duchowość jako Centralny System Zarządzania Życiem"

Duchowość to ta sfera, w której człowiek stawia sobie pytanie o to, kim jest i po co żyje. Duchowość jest zatem zdolnością do odkrycia i zrozumienia tajemnicy człowieka i sensu jego życia. Dzięki temu duchowość może stać się CENTRALNYM SYSTEMEM ZARZĄDZANIA ŻYCIEM. Dopóki dana osoba nie rozwinie sfery duchowej, dopóty nie może zająć dojrzałej postawy wobec siebie, wobec świata i życia. Nie można przecież zająć dojrzałej postawy wobec rzeczywistości, nad którą dany człowiek nie zastanawia się i której się nie rozumie. Ponadto duchowość okazuje się czymś NIEZASTĄPIONYM, gdyż człowiek nie może zrozumieć samego siebie z jakiejkolwiek innej perspektywy niż perspektywa duchowa.

Czym jest duchowość człowieka?

Czym są wartości duchowe?

Jakie wartości duchowe warto rozwijać, pielęgnować?

Czy trzeźwość jest kluczową wartością duchową dla ludzi uzależnionych?

Przemiana duchowa, przebudzenie duchowe – czym jest?

Jaka jest różnica między duchowością a religijnością?

Czy program 12 kroków wspólnoty AA ma charakter religijny czy duchowy?

Jak można rozwijać w sobie dojrzałą duchowość?

Jak praktykować duchowość na co dzień?

Na te i inne ważne pytania odpowiemy sobie na kolejnych warsztatach organizowanych przez Prywatne Centrum Terapii Uzależnień w Koninkach w dniach 27-29 marca 2020 roku.

Zajęcia rozpoczynamy śniadaniem w piątek 27 marca o godz. 9.00
a kończymy obiadem w niedzielę 29 marca 2020 roku o godz. 14.00.
Warsztaty poprowadzą: Marek Harasimowicz i Michał Świerczek
 

                                                    

Marek Harasimowiczi  - Terapeuta Uzależnień 
Ukończył Szkołę Psychoterapii Uzależnień przy Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji Polskiego Towarzystwa  Psychoterapii Uzależnień w Czarnym Borze,
akredytowaną  przez Państwową Agencję do Spraw Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych
 
 
 
 

 

Michał Świerczek (Terapeuta uzależnień)

Posiada olbrzymie doświadczenie życiowe i zawodowe. Od 1986 roku brał udział w wielu projektach, 

szkoleniach, warsztatach, związanych z tematyką uzależnień i z problemami współuzależnienia.

Współtwórca   wielu inicjatyw trzeźwościowych i samopomocowych

 
 
 
 
 
Zgłoszenia telefoniczne: +48 18 331 72 50; +48 18 331 97 36; +48 18 331 97 37
lub mailem na adres: osrodek@terapie.net.pl

Serdecznie Cię zapraszamy 

 

printFrom: https://terapie.net.pl/warsztaty.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Telefon
Wiadomość
Adres: https://terapie.net.pl/warsztaty.html