TERAPIA OD ZARAZ - JESTE¦MY DLA CIEBIE

Leczenie alkoholizmu


Terapia leczenia alkoholizmu Decyzja o zerwaniu z nałogiem alkoholowym jest niezwykle trudna zarówno dla uzależnionego, jak i jego otoczenia. Jednak stanowi przełomowy moment, który może zaważyć na przyszłości alkoholika i jego rodziny.

Właściwe leczenie alkoholizmu powinno uwalniać od nałogu ciało i umysł. Najlepiej więc, aby terapia alkoholowa łączyła w sobie detoksykację organizmu z psychoterapią. Leczenie ciała zasadza się na uwolnieniu go od szkodliwej substancji, co zajmuje w alkoholizmie najmniej 3 doby, w lekomanii i uzależnieniu krzyżowy najmniej 7 dni (powolne eliminowanie leków to proces około 2-3tygodni), w narkomanii - 3-4 tygodnie. Psychoterapia w leczeniu uzależnień pozwala budować własną motywację i pomaga rozwiązać problemy osobiste.

Co należy rozpatrzyć?

  1. Wybór o¶rodka

  2. Gdy zapadła już decyzja o leczeniu, należy zastanowić się intensywnie nad rodzajem leczenia. Najlepsze efekty przynosi w większości przypadków terapia stacjonarna, gdzie uzależniony odcięty jest od pokus i często szkodliwego otoczenia. Ważne jest także, aby sprawdzić, kto zawiaduje placówką i jakie kwalifikacje posiada personel, czy działa zgodnie z prawem – czy jest podmiotem leczniczym. Bezpieczne leczenie może być przeprowadzone jedynie pod okiem doświadczonych lekarzy, psychologów i terapeutów.

  3. Wybór leczenia

  4. Po przyjęciu do naszego ośrodka, wszyscy pacjenci zostają szczegółowo przebadani, aby uniknąć ewentualnych powikłań w trakcie terapii. Leczenie uzależnień jest indywidualnie prowadzone, a program odwyku ustalony zostaje po wstępnych wywiadach i testach psychologicznych. Na podstawie wyników psycholog i psychoterapeuta są w stanie określić przybliżony czas terapii.

    Alkoholizm (zespół uzależnienia od alkoholu) - określany jest z reguły jako ogół dysfunkcji fizycznych, psychicznych i osobowościowych (intelektualnych, emocjonalnych), powstałych na skutek uzależnienia od alkoholu etylowego. Według najnowszych statystyk stanowi najbardziej rozpowszechniony rodzaj uzależnienia na świecie. Spożywanie dużych ilości alkoholu przez osobę uzależnioną powodowane jest przymusem o charakterze psychicznym i somatycznym, i nie podlega jego woli (choroba). Mechanizm powstawania uzależnienia nie został jeszcze do końca wyjaśniony, ale ma to ścisły związek z ciągłym lub cyklicznym nadużywaniem alkoholu.

    Choroba alkoholowa jest wynikiem długotrwałego nadużywania alkoholu. Wskutek tego dochodzi do szybkiego rozwoju zmian chorobowych dotyczących nie tylko zdrowia fizycznego. Równolegle pojawiają się zaburzenia w sferze psychicznej, które ostatecznie prowadzą do psychodegradacji alkoholowej. Uzależnienie alkoholowe ma daleko idące skutki nie tylko psychiczne i fizyczne, ale również socjologiczne.

Społeczne uwarunkowania alkoholizmu

Rozwinięcie alkoholizmu bardzo silnie zależy od wpływów społeczno-kulturowych, predyspozycji osobniczych i właściwości farmakologicznych alkoholu. Osoba z piętnem alkoholika zostaje wyjęta poza nawias społeczeństwa, a co gorsza jej rodzina również dziedziczy ten stygmat. Uzależnienie staje się szczególnym ciężarem, a niekiedy nawet zagrożeniem dla współmałżonka i dzieci. Często pojawiają się u tych osób niebezpieczne mechanizmy psychologiczne, które nakładają na ich barki poczucie winy. Jeśli nie następuje próba leczenia alkoholika rodzina zaczyna odczuwać coraz częściej i coraz intensywniej zmęczenie psychiczne oraz fizyczne. Często towarzyszy temu alienacja, wstyd, utrata pewności siebie. Zaniechanie leczenia uzależnienia może mieć dużo bardziej dramatyczne konsekwencje. Na negatywne skutki są szczególnie narażone dzieci. Brak właściwych relacji, zaniedbanie, stosowanie przemocy słownej oraz psychicznej powodują, że w dziecięcej psychice powstają luki. Dziecko odczuwa niepokój oraz brak bezpieczeństwa, przez co pojawiają się trudności w szkole, w budowaniu prawidłowych relacji z rówieśnikami i wreszcie kłopoty z tworzeniem własnej tożsamości.

Alkoholicy wyczuwając gęstniejącą wokół siebie atmosferę, często odtrącają najbliższych, zaczynają się od nich odsuwać. Najczęściej czynią to, aby móc swobodnie spożywać alkohol i pozbyć się poczucia winy. Odczuwają oni także brak zrozumienia, samotność, ale nie zdaje sobie sprawy, że krzywdzi. Chory umysł wypacza mu trzeźwy osąd.

Rodzaje alkoholizmu:

1. Alkoholizm młodzieńczy - Dzieci i młodzież s± zdecydowanie bardziej podatne na oddziaływanie rożnego rodzaju używek i szybciej wpadaj± w nałogi. Najczę¶ciej przebieg choroby odznacza się przyspieszonym procesem destrukcyjnym i już po 2-3 latach prowadzi do silnego uzależnienia. Często najtrudniej rozpoznawalnym objawem s± zaburzenia osobowo¶ci, brak uczuciowo¶ci wyższej czy prymitywizm zachowania, co najczę¶ciej składa się na karb dojrzewania. W młodzieńczym wieku uzależnienie alkoholowe jest dużo bardziej niebezpieczne niż u osób starszych. To wła¶nie w pierwszych latach socjalizacji wtórnej dochodzi do kształtowania się osobowo¶ci. Alkohol zaburza ten proces, kreuj±c jednostkę rozchwiana emocjonalnie, o niskim poczuciu warto¶ci i niekiedy przejawiaj±ca siln± agresję. Zamiast odkrywać prawdę o sobie i o życiu w naturalnych i autentycznych do¶wiadczeniach osobistych, ucz± się po¶piesznego i złudnego manipulowania własnymi uczuciami i umysłem.

2. Alkoholizm przewlekły – Ten rodzaj uzależnienia alkoholowego można zidentyfikować już po pobieżnej obserwacji. Obawia się czerwon± nabrzmiał± twarz±, przekrwionymi powiekami, nalan± otyło¶ci± lub wychudzeniem, drżeniem r±k, chrypliwym głosem (nieżyt gardła), permanentnym katarem, wymiotami porannymi. Leczenie alkoholizmu wykazało, że wiele osób w zaawansowanym stadium uzależnienia uskarżało się także na reumatoidalne bóle stawów, bolesno¶ć nerwów obwodowych, niemożno¶ć skoncentrowania my¶li, drażliwo¶ć i otępienie umysłowe. W krytycznych sytuacjach alkoholizm przewlekły może doprowadzić do trwałego uszkodzenia narz±dów wewnętrznych, a nawet do ¶mierci.

3. Alkoholizm wtórny - Jest to powrót do picia alkoholu po dłuższej przerwie lub abstynencji spowodowanej leczeniem alkoholizmu. Często przerwa w spożywaniu alkoholu jest wywołana niemożno¶ci± picia w wyniku choroby lub niedostępno¶ci trunków np. po pobycie w więzieniu, wszywkach eseperalu lub okresowych przysięgach abstynencyjnych (np. "Górka" - na Podhalu - miejsce składania przysięgi abstynencyjnej). Alkoholizm wtórny jest niezwykle niebezpieczny dla człowieka, ponieważ ponowne wkraczanie w ¶wiat nałogu, potęguje jego oddziaływanie na psychikę i organizm ludzki.


Je¶li chcesz dowiedzieć się więcej na temat leczenia alkoholizmu, komentować, zadawać pytania, spotkać innych ludzi z podobnymi problemami do twoich, wejdĽ na nasze forum: http://pomoc.terapie.net.pl/index.php?/forum/1-alkoholizm

Created by Fine.pl
© 2018 All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.

NASZA dotychczasowa SKUTECZNO¦Ć

Ilo¶ć pacjentów utrzymuj±cych abstynencję rok po terapii:

58%–75%!!!

w a r t o   s p r a w d z i ć

Podmiot leczniczy nr: 000000192796

Indywidualne podej¶cie
Zajęcia motywuj±co - relaksuj±ce

Położenie - Mikroklimat

Gorczański Park Narodowy

Domowa kuchnia

Nadzór Sanepidu

Szerokie zaplecze rekreacyjne

Dostępne 1-osobowe pokoje z łazienk±

Dobra cena

Telefony:

18 33 19 736
18 33 19 737
18 33 17 250
533 724 499

centrum pomocy leczenia uzależnień - forum
kompendium wiedzy o alkoholiźmie
Alkoholizm
Untitled Document