TERAPIA OD ZARAZ - JESTEŠMY DLA CIEBIE

O¶rodek

Sale terapeutyczne

Gabinety terapeutyczne

Recepcja

Spa

Gabinet masażu

Gabinet kosmetyczny

Jadalnia

Łazienka parter

Pokoje

Sale rekreacyjne

Pies i okolica

Created by Fine.pl
© 2018 All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.

NASZA dotychczasowa SKUTECZNOŠÆ

Ilo¶æ pacjentów utrzymuj±cych abstynencjê rok po terapii:

58%–75%!!!

w a r t o   s p r a w d z i æ

Podmiot leczniczy nr: 000000192796

Indywidualne podej¶cie
Zajêcia motywuj±co - relaksuj±ce

Położenie - Mikroklimat

Gorczański Park Narodowy

Domowa kuchnia

Nadzór Sanepidu

Szerokie zaplecze rekreacyjne

Dostêpne 1-osobowe pokoje z łazienk±

Dobra cena

Telefony:

18 33 19 736
18 33 19 737
18 33 17 250
533 724 499

centrum pomocy leczenia uzależnień - forum
kompendium wiedzy o alkoholiŸmie
Alkoholizm
Untitled Document