Odwyk alkoholowy


Odwyk (alkoholowy, narkotykowy lub inny) - najczęœciej tym terminem okreœla się wielotorowš i kompleksowš pomoc osobom uzależnionym. Działania podejmowane w ramach tego programu maja za zadanie pomóc uzależnionym uporać się z problemem nałogu na poziomie psychicznym i fizycznym. W przypadku odwyku alkolowego leczenie wykorzystuje zarówno techniki detoksykacji i opiera się na wielotygodniowej psychoterapii. W Prywatnym Centrum Terapii Uzależnień "Koninki" stosujemy najnowsze i najskuteczniejsze metody odwykowe. Staramy się, aby odwyk zamienił się w prostš drogę do zdrowia i szczęœcia.

Program terapii przewidziany jest na okres kilku tygodni, podczas których pacjent znajduje się pod stała opiekš wykwalifikowanego personelu. W trakcie pobytu zapewniamy wyżywienie w pełnym zakresie i kompleksowš opiekę zdrowotnš. Terapia odwykowa osób uzależnionych od alkoholu oraz leczenie innych uzależnień opieramy na najnowszych metodach z zakresu psychologii i psychoterapii. Podstawowym założeniem leczenia jest intensywnie prowadzona, indywidualna i grupowa psychoterapia, prowadzona w blokach tematycznych:

  1. Diagnostyczno-edukacyjny
  2. Akceptacja uzależnienia
  3. Nauka życia na trzeŸwo


W ramach prowadzonej terapii odwykowej gwarantujemy stały kontakt z lekarzem (psychiatrš), a team naszych wykwalifikowanych terapeutów wdraża wiele autorskich treningów umiejętnoœci służšcych zdrowieniu. Nasze programy mogš zostać wzbogacone o dodatkowe zajęcia, jeœli pacjent wyrazi chęć udziału w takich przedsięwzięciach, jak: Joga, choreoterapia czy techniki relaksacji. Na zakończenie każdego następnego tygodnia terapii, organizujemy wycieczki w atrakcyjne rejony południa gór polskich.

Program terapia, może także dotyczyć przypadków:

  • osób uzależnionych
  • osób, które jeszcze nie sš uzależnione i chcš ograniczyć picie
  • osób, których bliscy sš uzależnieni


W czasie odwyku staramy się wypracować metody, które pozwolš zmotywować uczestników oraz wzmocniš pragnienie zmian. Wierzymy, że motywacja stanowi jeden z najważniejszych elementów w trudnym procesie zmiany stylu życia. Odpowiedni bodziec stymulujšcy, pozwala jednak odnaleŸć siłę, by dalej uczyć się i iœć droga prowadzšcš do zdrowienia, trzeŸwienia, zmiany osobistej, nawet wtedy, gdy przychodzš gorsze dni. Pracujemy nad tym, aby osoby, które uczestniczš w terapii samodzielnie odkrywały swoje mocne strony, umiejętnoœci. To buduje ich poczucie wartoœci, pewnoœć siebie.
W pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi skupiamy się na odnajdywaniu motywacji i nauce kontroli w dziedzinie dotšd dla nich nieznanej. Wypieramy alkoholizm abstynencjš, akceptacjš własnego uzależnienia i wypracowujemy techniki, które służš zapobieganiu nawrotom. Gdy stworzone zostanš odpowiednie podstawy wkraczamy w sferę problemów osobistych które staramy się wspólnie zdefiniować i rozwišzać. Program terapii za każdym razem jest dopasowany do indywidualnych potrzeb osób, które zgłosiły się do nas z problemem.

Dzięki wieloletniej praktyce nasz oœrodek leczenia alkoholizmu i uzależnień może pochwalić się licznymi sukcesami szczególnie w temacie odwyku alkoholowego. To Wasza odwaga decyduje o tym czy wspólnie odniesiemy sukces. Posiadamy wiedzę, praktykę oraz własne, osobiste doœwiadczenia, które sš pomocne we właœciwej terapii. Jeżeli zdecydujš się Państwo nam zaufać, dołożymy wszelkich starań by przywrócić wam radoœć życia.

printFrom: http://terapie.net.pl/odwyk.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: http://terapie.net.pl/odwyk.html