TERAPIA OD ZARAZ - BEZPIECZNY DETOKS - JESTEŚMY DLA CIEBIE

Oferujemy:

Poradnia Uzależnień

34-735: Poręba Wielka 480 - Czynna od 9.00 -16.00

Udzielamy porad w zakresie uzależnień i współuzależnień. Prosimy o wcześniejsze - telefoniczne - ustalenie terminu konsultacji.

Zajmujemy się wnikliwą diagnozą choroby zaplanowaniem i wprowadzeniem zasad i umiejętności radzenia sobie ze stresem i mechanizmami występującymi w chorobach związanych z uzależnieniem. Pomagamy budować motywację u chorego oraz przygotowujemy rodzinę do interwencji w kryzysie, która ma na celu podjęcie przez chorego terapii.

Prowadzimy terapię indywidualną i grupową dla:

  • osób uzależnionych od alkoholu, leków, hazardu, dopalaczy
  • osób pijących szkodliwie (ryzykownie) alkohol, które jeszcze nie są uzależnione i chcą ograniczyć picie
  • osób, których bliscy są uzależnieni od alkoholu, leków, hazard

W trakcie terapii pracujemy nad odkryciem i wzmocnieniem własnej motywacji do zmiany, uczeniu umiejętności niezbędnych w procesie zdrowienia, trzeźwienia, zmiany osobistej. Osoby uczestniczące w terapii odkrywają swoje mocne strony, umiejętności, które są niezbędne do dalszego zdrowego życia.
W pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi skupiamy się na budowaniu motywacji, uczeniu utrzymywania abstynencji, akceptacji własnego uzależnienia, zapobieganiu nawrotom picia. W dalszej perspektywie pracujemy nad rozwiązywaniem problemów osobistych.
Oprócz terapii indywidualnej proponujemy udział w zajęciach warsztatowych, treningowych w czasie weekendów.
Program terapii w każdym przypadku jest dostosowywany do indywidualnej sytuacji osoby zgłaszającej się po pomoc.

Mamy wieloletnią praktykę w pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi, nadużywającymi, rodzinami w których istnieją problemy alkoholowe. Mamy wiedzę, praktykę oraz  własne, osobiste doświadczenia, które są pomocne we właściwym pomaganiu.

PORADY KRAKÓW

1. Gabinet Terapii Uzależnień Tomasz Medyński Specjalista Terapii Uzależnień
Certyfikat PARPA nr 19 Kraków ul: Batorego 4/9
Przyjęcia po uzgodnieniu telefonicznym lub e-mail
tel: 733 737 948 lub 18 33 19 737 e-mail: tomek-medynski@wp.pl

2. Inez Medyńska Gabinet Terapii Uzależnień i Współuzależnień
Kraków ul: Batorego 4/9
Przyjęcia po uzgodnieniu telefonicznym lub e-mail
tel: 575 230 477 lub 18 33 19 737 e-mail: inez.medynska@wp.pl

3. Kraków, Plac Braci Dudzińskich 1A (przy Dworcu PKP Kraków Płaszów)
tel.: 696 804 929, 12 393-26-61

PORADY WARSZAWA

Uzależnienia: terapeuta uzależnień mgr Bohdan Denis
tel.: 608 181 780

PORADY ZAKOPANE I OKOLICE

Terapeuta uzależnień Marek Harasimowicz
tel. 607 266 319

PORADY RABKA ZDRÓJ I OKOLICE

Terapeuta uzależnień Michał ŒŚwierczek
tel. 515 268 322

Tutaj możesz zasięgnąć porad na naszym forum: http://pomoc.terapie.net.pl/index.php?/forum/70-pomoc-i-terapie/
Created by Fine.pl
© 2018 All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.

NASZA dotychczasowa SKUTECZNOŚĆ

Ilość pacjentów utrzymujących abstynencję rok po terapii:

58%–75%!!!

w a r t o   s p r a w d z i ć

Podmiot leczniczy nr: Z-192796-20170614

Tylko u nas

Unikalna terapia

Indywidualne podejście
Zajęcia motywująco - relaksujące

Położenie - Mikroklimat

Gorczański Park Narodowy

Domowa kuchnia

Nadzór Sanepidu

Szerokie zaplecze rekreacyjne

Dostępne 1-osobowe pokoje z łazienką

Dobra cena

Telefony:

18 33 19 736
18 33 19 737
18 33 17 250
600 902 367

centrum pomocy leczenia uzależnień - forum
kompendium wiedzy o alkoholiŸmie
Alkoholizm