Kto może wpaść w alkoholizm

KTO MOŻE WPAŚĆ W ALKOHOLIZM?

       W świetle współczesnej wiedzy należy sądzić, że do uzależnienia prowadzi wiele dróg, a do jego powstania przyczynia się współwystępowanie czynników biologicznych, psychologicznych i środo- wiskowych. Żaden z nich samodzielnie nie powoduje uzależ-  nienia, chociaż w przypadku różnych osób wpływ i znaczenie poszczególnych czynników mogą być różne. Powstanie uzależnienia musi być jednak poprzedzone jakimś okresem picia alkoholu, czasem dłuższym a czasem krótszym. Uzależnienie od alkoholu nie jest chorobą genetyczną. Jednak u części osób czynniki biologiczne odgrywają istotną, lecz nie samodzielną rolę w powstawaniu uzależnienia - są więc czynnikami ryzyka uzależnienia od alkoholu.

CZYNNIKI  UZALEZNIENIA

Uzależnienie fizyczne, to stan biologicznego przystosowania się organizmu do przyjmowanej substancji. Jej brak w organizmie prowadzi do dolegliwości fizycznych, płynących ze wszystkich układów - pojawia się zespół abstynencyjny. Objawy tego zespołu wystąpić mogą także wtedy, gdy organizm dostanie zbyt małą dawkę w stosunku do zapotrzebowania.

Uwarunkowania psychologiczne uzależnienia to czynniki najczęściej wynikające z niedojrzałości emocjonalnej. Osoby niedojrzałe emocjonalnie, mają dużo problemów  związanych z pokonywa- niem trudnych sytuacji życiowych. Wielu z nich potrzebuje wtedy środka który ułatwi im funkcjono- wanie, sięgają więc po leki, narkotyki, czy właśnie po najłatwiej dostępny alkohol. W początkowym okresie picia pozornie pomaga on funkcjonować, ale jednocześnie zaburza, a nawet uniemożliwia dojrzewanie, czyli proces prawidłowego kształtowania osobowości i utrwalania się korzystnych dla człowieka cech.

Czynniki społeczne są natomiast ściśle związane z czynnikami kulturowymi, a wiec z obyczajowością i postawami społecznymi. Podłożem, na którym rodzą się normy i zachowania są właśnie społeczne obyczaje. Normy te naśladujemy od dzieciństwa, często bez udziału świadomości. Dotyczą również zasad spożywania alkoholu i narkotyków. Czynniki społeczne szczególną rolę pełnią u dzieci i mło- dzieży. W toku interakcji dziecka z otoczeniem, tworzą się doświadczenia, które stanowią później podstawę jego społecznego działania. Dla osoby dojrzewającej znaczenie może mieć moda mło- dzieżowa, nacisk wywierany przez grupę na jednostkę. Przynależność do danej grupy pociąga za sobą bezwzględne respektowanie panujących w niej zasad i rytuałów. Bardzo często młodzież    wyobcowana ze środowiska rodzinnego ujawnia silną potrzebę afiliacji, chęć przynależenia do grupy. Działa tu więc silny motyw psychologiczno-społeczny: potrzeba afiliacji, której realizacja pociąga za sobą uzależnienie społeczne. Jeżeli w grupie panuje moda na branie środków, to automatycznie jednostka narażona jest na uzależnienie od środków branych w grupie.

 

 

Na podstawie wyników badań wielu autorów, w etiologii uzależnień wyodrębnia się psychologiczne i środowiskowe uwarunkowania zwiększające ryzyko uzależnień.

Należą do nich następujące czynniki:

Osobowościowe:   

 • Objawy neurotyczne występują już w dzieciństwie (lęk, poczucie krzywdy)
 • Brak stabilności emocjonalnej
 • Poczucie zagrożenia, brak silnego wzorca ojca i matki w rodzinie
 • Brak zdolności do wysiłku i umiejętności rozwiązywania problemów
 • Niski poziom tolerancji na frustracje
 • Subiektywizm, submisja (podporządkowanie się), labilność emocjonalna
 • Obniżone poczucie własnej wartości, silna potrzeba samorealizacji
 • Niski stopień uspołecznienia i odpowiedzialności
 • Niezaspokojona potrzeba afiliacji, potrzeba bycia w grupie
 • Kierowanie się w życiu zasadą przyjemności, a nie powinności
 • Obniżony system wartości i poczucia sensu życia.

Środowiskowe:

 • Rodzina niepełna, rozbita lub zagrożona rozbiciem
 • Konflikty w rodzinie, niezgodność w metodach wychowawczych
 • Brak więzi w rodzinie, rodzina małodzietna
 • Jedyne dziecko w rodzinie z nadopiekuńczym systemem wychowania
 • Oboje rodzice pracujący poza domem, często w delegacji
 • Wysoka rodzinna tolerancja dla palenia, picia, zażywania leków
 • Łatwy dostęp do narkotyków, alkoholu, leków i innych środków.

Osoby w wyżej wymienionych sytuacjach łatwo popadają w konflikty, stresy, reagują na nie sięganiem po środki odurzające.

 

             Autor                                         

Marek Harasimowiczi  - Terapeuta Uzależnień 
Ukończył Szkołę Psychoterapii Uzależnień przy Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji Polskiego Towarzystwa  Psychoterapii Uzależnień w Czarnym Borze, akredytowaną  przez Państwową Agencję do Spraw Rozwiązywania Problemów  Alkoholowyc
 

 Comments (0)


Leave A Comment

Required fields are marked *. Your email will not be published or shared.

KATAGORIE

 • Avatar

  Basta skomentował Ile trwa odwyk alkoholowy ?

  3 lata po terapii nie pije i jestem bardzo szczesliwa.

  Avatar

  skomentował Ile trwa odwyk alkoholowy ?

  @Kate:

  Avatar

  Wojciech kukiela SW16 5RZ Sreatham comon skomentował XANAX – uzależnienie od XANAXU

  Jestem uzależniony od alprazolam i chyba tramadol prz
  Ypuszczam że do do dwóch miesiącach będę miał wymiane biodra potrzebuje ogromnej pomocy chce.normalnego
  Zycia rower marzy mi powrot do partnerki
  Próbowałem 4dni i 8 dni nie wytrzymałam
  Jestem zdesperowany proszę jakos mi pomóc PROSZE!!
  !

  Avatar

  Kay skomentował Jak rozmawiać z alkoholikiem, aby posłuchał?

  Chce podziekowac dr Agbazara z AGBAZARA TEMPLE za sprowadzenie mojego meza, który zostawil mnie i dzieci na prawie 2 lata. Nigdy nie nauczylem, ze go odzyskam, dopóki nie zobaczylem w Internecie komentarza na temat dr. agbazary i skontaktowalem sie z nim, po wykonaniu wszystkich instrukcji udzielonych mi przez dr Agbazara, mój maz wrócil blagajac o przebaczenie w ciagu 48 godzin. Dzieki doktorze, twoje zaklecie jest naprawde swietne. Dla tych z Was, którzy maja problem z malzenstwem / zwiazkiem, powinni skontaktowac sie z nim za posrednictwem ( agbazara @ gmail. com ) LUB WhatsApp / zadzwon ( +234 810 410 2662 ). I przezyj to sam.

printFrom: https://terapie.net.pl/pomoc-dla-rodzin/2019-12-04/kto-moze-wpasc-w-alkoholiz.html
Accessibility statementHome pageSite mapSearchContactUp
Telefon
Wiadomość
Adres: https://terapie.net.pl/pomoc-dla-rodzin/2019-12-04/kto-moze-wpasc-w-alkoholiz.html