Leczenie alkoholizmu - terapia dla alkoholików

Alkoholizm to prawdopodobnie najczęściej występująca choroba społeczna, która dotyka ludzi w każdym środowisku. Terapia alkoholowa jest trudna, a przede wszystkim wymaga chęci i dobrej woli oraz decyzji pacjenta o podjęciu leczenia. W całym procesie niezwykle ważna jest również współpraca osób bliskich. Mimo powszechnej wiedzy na temat alkoholizmu, w dalszym ciągu jest to uzależnienie potępiane przez społeczeństwo. Wciąż powtarza się, że pijącym brak silnej woli, a kwestia uzależnienia to wybór alkoholika. Takie podejście nie tylko prowadzi do izolacji osoby uzależnionej od społeczeństwa, ale także utrudnia prowadzenie terapii alkoholowej. W efekcie może prowadzić do dalszej postępu choroby i całkowitej destrukcji alkoholowej. Na alkoholizm cierpią zarówno ludzie na bardzo wysokich stanowiskach, jak i osoby mające niższe zarobki czy bezrobotni. Uzależnienie dotyka osoby z wykształceniem wyższym jak i te, które dyplomu nie posiadają. Ośrodek leczenia uzależnień alkoholowych to miejsce, do którego trafiają ludzie pochodzący z różnych środowisk

Terapia alkoholowa - wszystko co warto wiedzieć, zanim podejmiesz leczenie

Chęć zerwania z nałogiem i decyzja o udaniu się do ośrodka leczenia uzależnień alkoholowych jest niezwykle trudna dla osoby uzależnionej oraz dla jej otoczenia. Stanowi jednak przełomowy moment, który może zaważyć na przyszłości wszystkich tych osób. Z tego względu warto zdecydować się leczenie alkoholizmu tak szybko, jak to możliwe. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na pytania, jakie mogą się nasuwać w związku z uzależnieniem od alkoholu oraz jego leczeniem.

 

Czy alkoholizm jest chorobą?

AlkoholizmAlkoholizm (zespół uzależnienia od alkoholu) zwykle określany jest jako ogół dysfunkcji w różnych sferach - jest to zarówno uzależnienie fizyczne, jak i uzależnienie psychiczne oraz osobowościowe (zdolności intelektualne, emocjonalne) powstałe na skutek uzależnienia od alkoholu. Według najnowszych statystyk alkoholizm stanowi najbardziej rozpowszechniony rodzaj uzależnienia na świecie, dlatego tak ważne są profesjonalne ośrodki odwykowe dla alkoholików. Spożywanie alkoholu przez osobę uzależnioną powodowane jest przymusem o charakterze psychicznym oraz somatycznym i nie podlega woli osoby pijącej. 

Wskutek długotrwałej choroby dochodzi do szybkiego rozwoju zmian, dotyczących nie tylko zdrowia fizycznego, które często wymagają pobytu w ośrodku zamkniętym dla alkoholików. Równolegle pojawiają się zaburzenia w sferze psychicznej, które ostatecznie prowadzą do zmian w osobowości (pojawia się między innymi skłonność do kłamstwa). Alkoholizm jest chorobą przewlekłą, niemożliwą do samodzielnego pokonania, dlatego potrzebna jest terapia alkoholowa. Postępujące i nieleczone uzależnienie od alkoholu może doprowadzić do śmierci.

 

Czy alkoholizm dotyka tylko osoby ubogie?

Uzależnienie od alkoholu nadal kojarzone jest z tak zwanym marginesem społecznym. Ograniczona wiedza oraz głęboko zakorzenione mity powodują, że alkoholizm postrzegany jest jako choroba osób biednych, rodzaj grzechu czy wady charakteru. W związku z tym alkoholik uznawany jest za osobę, która:

Alkoholizm jest kojarzony z piętnem i najgorszymi epitetami i określeniami:

 

 • regularnie trafia izby wytrzeźwień,
 • bezwładnie leży na ławce w parku,
 • kradnie,
 • pije denaturat,
 • jest bezdomna,
 • jest niewykształcona,
 • śmierdzi i jest brzydko ubrana. 

Natomiast wiele osób uznaje, że terapii alkoholowej nie potrzebuje ktoś, kto pije alkohol, ale:

 • nie bije żony, nie jest agresywny po wypiciu alkoholu
 • pije wyłącznie dobre i drogie trunki lub tylko piwo
 • nie pije samotnie,
 • nie pije od rana,
 • jest wykształcona i inteligentna
 • jest bogata
 • ma własną firmę lub odnosi sukcesy zawodowe.

Tymczasem uzależnienie od alkoholu może dotknąć każdego - to choroba demokratyczna, która nie uwzględnia płci, pochodzenia, wykształcenia ani zamożności. Wymaga natomiast leczenia, czemu sprzyja profesjonalny ośrodek dla alkoholików. Problem polega na tym, że im wyżej i lepiej funkcjonujemy w społeczeństwie, tym trudniej osiągnąć przysłowiowe dno alkoholowe. Wysoko postawieni alkoholicy przez wiele lat unikają odpowiedzialności za uzależnienie, a ich pozycja zawodowa oraz ciężar obowiązków to często pretekst do dalszego picia. To wszystko sprawia, że znacznie później docierają na terapię alkoholową

 

Dlaczego ludzie uzależniają się od alkoholu?

Jest wiele przyczyn, które powodują, że człowiek staje się alkoholikiem i można je podzielić na kilka czynników.

 1. Czynniki biologiczne, czyli predyspozycje wrodzone. Przyjmując podatność na chorobę w skali od 0 do 100, każdy z nas rodzi się z określonymi predyspozycjami. Wpływ mają między innymi czynniki genetyczne, przemiany biochemiczne w organizmie (głównie w mózgu) oraz działanie układu hormonalnego. Skala nie oznacza jednak, że jeśli ktoś ma wynik 99 musi zostać alkoholikiem, a ktoś z wynikiem 1 nim nie zostanie.
 2. Czynniki psychiczne, czyli nasze uczucia, emocje i zachowania.
 3. Czynniki społeczne takie jak wzorce zachowań, przynależność do określonej grupy społecznej, presja społeczna oraz przyczyny ustrojowe i polityczne.
 4. Czynniki subiektywne, które dotyczą samego pacjenta.

Do indywidualnych przyczyn rozwoju uzależnienia należą między innymi: trudne doświadczenia w dzieciństwie, toksyczna relacja w związku, problemy rodzinne lub zawodowe, niezrealizowane marzenia, praca niezgodna z zainteresowaniami czy dojmująca samotność. Do ośrodka leczenia alkoholizmu trafiają również osoby, które szukały nowych przeżyć, za pomocą alkoholu uciekały od czegoś, miały problemy adaptacyjne lub zmagają się z depresją.  

 

Rodzaje alkoholizmu

Alkoholizm młodzieńczy

Dzieci i młodzież są zdecydowanie bardziej niż dorośli podatne na oddziaływanie używek i szybciej wpadają w nałogi, dlatego też w ich przypadku leczenie alkoholizmu bywa trudniejsze. Najczęściej przebieg choroby odznacza się przyspieszonym procesem destrukcyjnym i już po 2-3 latach prowadzi do silnego uzależnienia. Często najtrudniej rozpoznawalnym objawem są zaburzenia osobowości, brak uczuciowości wyższej czy prymitywizm zachowania, co najczęściej składa się na karb dojrzewania. W młodzieńczym wieku uzależnienie alkoholowe jest dużo bardziej niebezpieczne niż u osób dorosłych. Alkohol zaburza proces socjalizacji wtórnej, podczas którego dochodzi do kształtowania się osobowości, tym samym kreując jednostkę rozchwianą emocjonalnie, o niskim poczuciu wartości, a niekiedy przejawiającą także silną agresję. Zamiast odkrywać życie i uczyć się samoświadomości w oparciu o naturalne i autentyczne doświadczenia, uczą się pośpiesznego i złudnego manipulowania własnymi uczuciami i umysłem, często trafiając do ośrodków odwykowych dla alkoholików.

Alkoholizm przewlekły

Przewlekłe uzależnienie alkoholowe można zidentyfikować już po pobieżnej obserwacji. Objawia się czerwoną nabrzmiałą twarzą, przekrwionymi powiekami, nalaną otyłością lub wychudzeniem, drżeniem rąk, chrypliwym głosem (nieżyt gardła), permanentnym katarem oraz porannymi wymiotami. Leczenie alkoholizmu wykazało, że wiele osób w zaawansowanym stadium uzależnienia uskarżało się także na reumatoidalne bóle stawów, bolesność nerwów obwodowych, niemożność skoncentrowania myśli, drażliwość i otępienie umysłowe. W krytycznych sytuacjach alkoholizm przewlekły może doprowadzić do trwałego uszkodzenia narządów wewnętrznych, a nawet do śmierci.

Alkoholizm wtórny

Jest to powrót do picia alkoholu po dłuższej przerwie lub abstynencji spowodowanej pobytem w ośrodku leczenia uzależnień alkoholowych. Przerwa często jest wywołana niemożnością picia w wyniku choroby lub niedostępności trunków np. po pobycie w więzieniu, wszywkach esperalu lub okresowych przysięgach abstynencyjnych (np. "Górka" na Podhalu - miejsce składania przysięgi abstynencyjnej). Alkoholizm wtórny jest niezwykle niebezpieczny dla człowieka, ponieważ ponowne wkroczenie w świat nałogu, potęguje jego oddziaływanie na psychikę i cały organizm.

 

Czy wszyscy alkoholicy piją tak samo? Czy alkoholik pije codziennie?

Jeden z mitów mówi, że alkoholikiem jest się dopiero wtedy, kiedy pije się codziennie i to w dużych ilościach. Tymczasem alkoholicy różnią się między sobą - nie wszyscy piją jednakowo pod względem ilości oraz częstotliwości, różnią się również okoliczności.

 

Typy osób uzależnionych od alkoholu wg E.M. Jellinka

W 1969 roku Elvin Morton Jellinek – amerykański biostatyk i fizjolog przedstawił oryginalną całościowy model teoretyczny alkoholizmu. W swojej pracy podkreślił to, że z powodu uzależnienia alkoholik jest niezdolny do kontrolowania swojego picia, czyli nie potrafi przewidzieć jak dużo wypije alkoholu. W swojej koncepcji opracował między innymi typologię alkoholików. W typologii tej wyróżnił za pomocą greckiego alfabetu pięć rodzajów alkoholizmu: 

 1. Alkoholizm typu Alfa – oparty na czynnikach psychologicznych. Teoretycznie najmniej groźny, ale również mający bardzo negatywny wpływ na życie uzależnionego. Często dotyczy osób, które nie są w stanie poradzić sobie ze stresem albo trudnymi sytuacjami i sięgają po alkohol. W ten sposób uśmierzane są psychiczne i fizyczne cierpienia, poprzez częste picie w nieodpowiednich sytuacjach.
 2. Alkoholizm typu Beta – oparty na czynnikach społecznych. Picie spowodowane jest normami środowiskowymi, obyczajami i sytuacjami społecznymi, a podstawowymi problemami uzależnionych mogą być marskość wątroby czy niedożywienie wynikające z nadmiernego picia.
 3. Alkoholizm typu Gamma – najbardziej typowa forma choroby, postępuje od uzależnienia psychologicznego do fizycznego. Występuje stopniowa utrata kontroli nad piciem i zwiększająca się tolerancja. W przypadku zaprzestania picia można zaobserwować u uzależnionego trzęsienie się oraz drżenie.
 4. Alkoholizm typu Delta – uzależniony kontroluje ilość, lecz nie jest zdolny do całkowitego zaprzestania picia. Często wiąże się z regularnym piciem napojów niskoprocentowych, które pozwalają na długotrwałe utrzymanie stałego poziomu alkoholu we krwi. Szkody dla organizmu pojawiają się powoli.
 5. Alkoholizm typu Epsilon – okresowe upijanie się osoby, która bez problemu jest w stanie wytrzymać bez alkoholu długi czas, ale po jego upływie zaczyna spożywać alkohol bardzo intensywnie, aż do pojawienia się stanu osłupienia.

Czy można zastosować przymus w leczeniu alkoholizmu?

Tylko w szczególnych przypadkach sąd może nakazać przymusowe leczenie uzależnienia na terapii alkoholowej lub w ośrodku dla alkoholików. W innym wypadku osoba podejmująca leczenie nie może być do niego zmuszona. Rozpoczęcie terapii musi wynikać z samodzielnej decyzji osoby uzależnionej. Żaden ośrodek uzależnień alkoholowych nie może przetrzymywać osób uzależnionych na siłę. Po rozpoczęciu terapii w każdej chwili można ją przerwać. Leczenie wymaga chęci, aby w połączeniu z praca terapeutyczną zaowocowało rozpoczęciem procesu trzeźwienia. Najważniejszym krokiem jest przyznanie się do problemu, prośba o pomoc w wyjściu z uzależnienia oraz przyjęcie specjalistycznej pomocy w leczeniu alkoholizmu.

Na czym polega leczenie alkoholizmu?

Uzależnienie od alkoholu jest chorobą postępującą i zagraża życiu, dlatego ważne jest, aby zostało ono objęte odpowiednim leczeniem. Na czym ono polega? Leczenie alkoholizmu jest procesem złożonym z wielu elementów, na który składają się kolejno: detoksykacja organizmu, zdiagnozowanie, dobranie odpowiednich sposobów leczenia do indywidualnych potrzeb osoby uzależnionej, leczenie przyczyn uzależnienia oraz psychoterapia. Program terapii alkoholowej przewidziany jest na okres 6-8 tygodni w zależności od zaawansowania choroby. W tym czasie pacjent znajduje się pod stałą opieką wykwalifikowanego personelu. Podstawowym założeniem programu leczenia alkoholizmu jest indywidualna i grupowa terapia. Zajęcia terapeutyczne są podzielone na kilka etapów: diagnostyczno-edukacyjny, akceptacji uzależnienia, nauki życia na trzeźwo oraz zapobieganie nawrotom. Po przejściu podstawowego programu terapii alkoholowej pacjent nadal powinien pracować poprzez podjęcie terapii pogłębionej i uczestnictwo w grupach samopomocowych. Rezygnacja z kontynuacji terapii wiąże się z powrotem do nałogu.

Na czym polega leczenie fizycznego alkoholizmu?

Uzależnienie od alkoholu prowadzi do uzależnienia organizmu od substancji, dlatego po długim okresie picia, w wyniku jego przerwania, pojawiają się nieprzyjemne objawy zespołu odstawiennego. Mogą mieć one łagodny charakter, ale istnieje również ryzyko zagrożenia życia osoby uzależnionej. Z tego względu po długim okresie picia alkoholu wskazana jest detoksykacja w warunkach szpitalnych. Fizyczne leczenie alkoholizmu sprowadza się do odtruwania organizmu, czyli minimalizowania zespołu odstawiennego oraz likwidowania pozostałych po uzależnieniu zaburzeń somatycznych.

Jakie są sposoby leczenia alkoholizmu?

Osoby borykające się z uzależnieniem poddają się licznym zabiegom i eksperymentom w celu wyleczenia się z nałogu. W Internecie znaleźć można ogromną ilość praktycznych wskazówek, jak poradzić sobie z uzależnieniem od alkoholu. Wśród metod testowanych przez naszych pacjentów przed podjęciem leczenia w ośrodku leczenia uzależnień często pojawiają się wszywki esperalowe, hipnoza, składanie przyrzeczeń w kościele „Na górce” czy akupunktura. Żaden z tych sposobów nie daje pożądanych efektów w postaci stałej abstynencji i wyleczenia z alkoholizmu.

Jak poradzić sobie z uzależnieniem?

Stosowanie środków farmakologicznych nie jest sposobem leczącym czy terapeutycznym. Kuracja lekowa ma na celu zmniejszenie symptomów, pojawiających się podczas abstynencji. Środki farmakologiczne jedynie wspierają proces terapeutyczny wychodzenia z uzależnienia. Leki powinny być zażywane tylko według wskazań lekarza, ze szczególną ostrożnością, ponieważ one również mają duży potencjał uzależniający. W efekcie może dojść do nawrotu alkoholizmu, jak i powstania uzależnienia od leków. Z tego względu istotne jest podkreślanie, że farmakologia nie jest podstawową terapią leczenia uzależnienia od alkoholu - ma ona towarzyszyć psychoterapii.

Terapia alkoholowa jest najbardziej skutecznym i podstawowym sposobem na leczenie uzależnienia. Jest to choroba, dlatego należy postępować podobnie jak w przypadku innych chorób. Schemat jest następujący:

 • idziemy do lekarza/specjalisty,
 • lekarz dokonuje diagnozy,
 • zostajemy poinformowani o rodzaju choroby (edukacja),
 • otrzymujemy informację o zaleceniach, czyli jak należy postępować, np. podczas grypy trzeba zostać w domu,
 • otrzymujemy receptę,
 • stosujemy się do zaleceń lekarskich.

Dokładnie tak samo wygląda terapia alkoholowa. Osoba trafiająca do ośrodka odwykowego dla alkoholików, przechodzi przez diagnozę, następnie rozpoczyna się edukacja, sprawdzenie poziomu destrukcji, zatrzymanie mechanizmów uzależnienia i nauka zaleceń. Na zakończenie pacjent otrzymuje tzw. receptę i system zaleceń. Ważne jest, by terapia alkoholowa była kontynuowana przez okres minimum jednego roku, ponieważ obejmuje głębokie sfery funkcjonowania człowieka. W terapii leczenia alkoholizmu realizowane są różnego typu zadania, prowadzące do przywrócenia zdolności trzeźwego funkcjonowania w społeczeństwie. Do realizowanych zadań zalicza się praca nad uświadomieniem sobie uzależnienia, rozbrajanie jego mechanizmów, praca nad zmianą zachowań, naprawianie szkód, ćwiczenie umiejętności interpersonalnych oraz budowanie samooceny i adekwatnego poczucia własnej wartości. 

Kiedy leczenie uzależnienia od alkoholu jest skuteczne?

Skuteczność terapii i pobytu w prywatnym ośrodku leczenia alkoholizmu zależy od stopnia zaangażowania osoby uzależnionej w sam proces. Przede wszystkim jednak osoba uzależniona musi chcieć podjąć leczenie, musi wykazywać motywację do zmiany. Jeśli osoba uzależniona podejdzie do terapii z całym zaangażowaniem, a następnie z takim podejściem będzie przestrzegać zaleceń dla osób zdrowiejących, wyjście z uzależnienia jest gwarantowane. Obok przestrzegania zaleceń ważne jest podjęcie terapii pogłębionej oraz uczestniczenie w mityngach anonimowych alkoholików.

Czy można wyzdrowieć z alkoholizmu?

Alkoholikiem jest się całe życie, nawet w sytuacji, kiedy nie pije się alkoholu od wielu lat. Nie ma metody, która całkowicie rozwiązałaby problem uzależnienia od alkoholu. Osoba niepijąca, która przeszła terapię alkoholową, nie może spożywać alkoholu do końca życia. Nawet niewielka dawka jest w stanie spowodować powrót do dotychczasowego picia. Aby nie wrócić do czynnego nałogu, osoba uzależniona musi stosować zalecenia dla osób trzeźwiejących. 

Alkoholizm to choroba postępująca, chroniczna i śmiertelna

Te trzy cechy są charakterystyczne dla alkoholizmu, dlatego problem należy traktować nadzwyczaj poważnie. Kto z Was pamięta skutki pierwszego upicia się? Jakie były skutki upicia się 5 lat później, a jakie 10 lat później? Sami widzicie, że nie były one takie same - pogłębiały się, ponieważ choroba się rozwijała. Początkowo lista objawów jest stosunkowo krótka. Jednak w miarę upływających lat, systematyczne nadużywanie alkoholu powoduje, że pojawiają się objawy nowe i coraz bardziej groźne. Dzieje się tak z każdą chorobą, którą bagatelizujemy, niewinny katar może przerodzić się w zapalenie płuc, jeśli będziemy lekceważyć nowe objawy i nie podejmiemy odpowiednich działań.

Z alkoholizmu nie można się wyleczyć w taki sposób, aby kiedykolwiek możliwe było picie w sposób kontrolowany. Dzieje się tak dlatego, że została zmieniona struktura chemiczna organizmu oraz został naruszony system emocjonalny. W związku z tym zachowania alkoholika nigdy nie będą takie same jak kogoś, kto alkoholikiem nie jest (mowa o zachowaniach pod wpływem alkoholu). Choroba jest chroniczna, ponieważ trwa do końca życia, a przeciętna długość życia alkoholika to 40 lat, czasem dłużej. Często jednak alkoholicy dużo wcześniej giną w wypadkach samochodowych, w bójkach lub popełniają samobójstwa.

Wszystkie te elementy sprawiają, że alkoholizm trzeba traktować nadzwyczaj poważnie, a ośrodek leczenia uzależnień staje się koniecznością. Niektórzy ludzie twierdzą, że jest to nałóg i stawiają go w jednym rzędzie z paleniem. To błąd. Palenie papierosów rzeczywiście jest nałogiem, ale alkoholizm jest chorobą. Można ją zdiagnozować na podstawie bardzo konkretnych objawów takich jak:

 • głód alkoholu spowodowany niezwykle silną reakcją chemiczną w odpowiedzi na pojawiające się bodźce,
 • tak zwany urwany film, czyli gdy po wytrzeźwieniu nie pamiętasz, co działo się podczas picia,
 • zmiana tolerancji na alkohol, która sprawia, że, potrzeba większej ilości alkoholu, aby osiągnąć taki sam skutek jak dawniej. Później przychodzi moment, gdy nawet niewielka dawka powoduje upicie się.

Przez uzależnienie od alkoholu należy rozumieć stan psychiczny i fizyczny, wynikający  ze współdziałania organizmu i alkoholu. Stan ten charakteryzuje się zmianami w zachowaniu i innymi następstwami, w tym zawsze przymusem (nieodpartą chęcią) ciągłego lub okresowego spożywania alkoholu po to, by uniknąć złego samopoczucia.

 • Zależność psychiczna polega na potrzebie częstego lub stałego przyjmowania alkoholu, aby powtórzyć poprzednie przeżycia związane z jego przyjęciem.
 • Zależność fizyczna jest stanem, w którym organizm nie może prawidłowo funkcjonować bez alkoholu. Przerywanie lub ograniczanie podawania alkoholu pociąga za sobą występowanie zaburzeń czynności ustroju, określanych mianem zespołu odstawienia.
 • Tolerancja jest to stan, w którym ta sama dawka alkoholu daje coraz słabszą reakcję, a dla uzyskania tego samego efektu konieczne jest zwiększenie dawki. Rozpoznanie uzależnienia od alkoholu należy opierać na analizie powiązanych ze sobą i powtarzających się objawów. Objawy te wiążą się z obecnością  zmian w zachowaniu związanych z piciem, subiektywnie odczuwanymi zmianami oraz zmianą stanu psychobiologicznego. Jednocześnie konieczne jest uwzględnienie czynników wewnętrznych i zewnętrznych, stopnia nasilenia objawów oraz częstości ich występowania. Prawidłowo postawiona diagnoza musi być więc wypadkową objawów somatycznych, psychicznych i społecznych, występujących w ramach określonego kręgu kulturowego.

Zmiany w zachowaniu stwierdzamy wówczas, kiedy:

 1. sposób picia nie odpowiada wzorcowi przyjętemu w danym kręgu kulturowym pod względem dawek, pory i okoliczności picia (m.in. picie alkoholu niezależnie od pory dnia, picie samotne, picie alkoholu nieprzeznaczonego do konsumpcji),
 2. spożywane są wysokie dawki dobowe alkoholu - podczas oceniania należy uwzględnić wagę ciała, sposób odżywiania się, ogólny stan zdrowia oraz trudności w zapamiętywaniu dokładnej ilości wypijanego alkoholu,
 3. zmniejszenie się różnorodności zachowań np. całkowita abstynencja jest alternatywą dla ciężkiego ciągu,
 4. ulega osłabieniu zdolność do reagowania na tak zwane wzmocnienia negatywne tj. picie pomimo presji rodziny, przyjaciół, znajomych czy też pojawienie się problemów zdrowotnych, ekonomicznych, prawnych itp.

Zmiany subiektywne

 • Utrata kontroli polega na niemożności konsekwentnego realizowania własnych decyzji związanych z piciem lub niepiciem alkoholu oraz trudności w zaprzestaniu picia. Osoba uzależniona nie jest w stanie kontrolować ilości, częstotliwości i sytuacji picia.
 • Głód alkoholowy jest to stan charakteryzujący się wzmożoną i trudną do odparcia chęcią wypicia alkoholu lub upicia się. Zjawisko to występuje wyłącznie u osób uzależnionych i jest połączone z narastającym rozdrażnieniem, napięciem oraz niepokojem.
 • Okresowa koncentracja na alkoholu, kosztem spraw rodzinnych, zdrowotnych i/lub zawodowych.

Zmiany psychobiologiczne

Zespół abstynencyjny (odstawienia) jest to stan występujący u osób uzależnionych od alkoholu wówczas, kiedy w trakcie picia (tzw. ciągu) lub podczas jego przerwania dojdzie do obniżenia poziomu alkoholu we krwi. Objawy te nie są charakterystyczne wyłącznie dla niego i mogą imitować wiele różnych schorzeń:

 • ze strony układu pokarmowego - brak łaknienia, wymioty, biegunki,
 • ze strony układu krążenia - przyspieszenie akcji serca, zaburzenia rytmu, podwyższenie ciśnienia krwi,
 • ze strony układu wegetatywnego - wzmożona potliwość, rozszerzone źrenice, suchość śluzówek jamy ustnej.

Występują też objawy „grypowe" i przypominające przeziębienie, czyli ogólne złe samopoczucie, osłabienie, podwyższona ciepłota ciała, bóle mięśniowe i bóle głowy, silne drżenia rąk lub całego ciała.

Kiedy rozpoznajemy uzależnienie od alkoholu?

Alkoholizm rozpoznajemy, gdy występują trzy spośród wymienionych objawów:

 • silna chęć lub poczucie przymusu picia,
 • subiektywne przekonanie o mniejszej możliwości kontroli nad piciem,
 • picie ze świadomością, że objawy abstynencyjne (odstawienia) ulegną złagodzeniu obecność somatycznych (wegetatywnych) objawów zespołu abstynencyjnego (odstawienia),
 • wzrost tolerancji na alkohol,
 • ograniczenie wzorców zachowań związanych z piciem,
 • postępujące zaniedbywanie  innych przyjemności lub zainteresowań na rzecz picia,
 • picie alkoholu pomimo wyraźnych szkód (fizycznych, psychicznych i społecznych), o których wiadomo, że mają ścisły związek z piciem.

 

Dlaczego PCTU Koninki jest odpowiednim ośrodkiem leczenia alkoholizmu?

 

 • Jesteśmy podmiotem leczniczym, na bieżąco odbywa się superwizowanie.
 • Mamy wysoką skuteczność w leczeniu alkoholizmu.
 • Stosujemy autorski program terapii alkoholowej oraz nowości w terapii jak Trening Biofeedback, terapia wibracyjna itp.
 • Posiadamy komfortowe zaplecze -  trzy sale terapeutyczne, możliwość korzystania z rowerów, siłownie, sauny i jacuzzi, bilard oraz ping-pong.
 • Nasz prywatny ośrodek leczenia alkoholizmu znajduje się w pięknej okolicy w Gorczańskim Parku Narodowym, tuż obok wyciągu narciarskiego (1500 m zjazdu).
 • Ośrodek zajmuje się również innymi uzależnieniami takimi jak: narkomania, lekomania, uzależnienie od hazardu, dopalacze, zakupoholizm, uzależnienie od komputera i Internetu, uzależnienie od telefonu oraz uzależnienie od papierosów
 • Terapia alkoholowa skierowana jest do osób z całego kraju, między innymi z Warszawy, Katowic, Krakowa, Łodzi, Wrocławia, Poznania i Olsztyna.

 

Bibliografia:

 

Bibliografia:

1. J.  Lindenmeyer,  Ile możesz wypić?, O nałogach i ich leczeniu, Gdańsk 2006.
2. I. Kaczmarczyk, Wspólnota Anonimowych Alkoholików w Polsce, dz. cyt. Uzależnienie od alkoholu, Warszawa 2008.
3. Ł, Müldner-Nieckowski,  Świat Problemów, Warszawa – Kwiecień 2013.
4. L. Cierpiałkowska, Psychologia uzależnień, Warszawa 2010.
5. J. Mellibruda , Psycho-bio-społeczna koncepcja uzależnienia od alkoholu. Alkoholizm i Narkomania, Warszawa 1997,  Nr 3/28.
6. A. Dodziuk, Trudna nadzieja,  Warszawa 1996.
7. J.  Mellibruda, Psycho-bio-społeczna koncepcja uzależnienia od alkoholu. Alkoholizm i Narkomania, Warszawa 1997,  Nr 3/28.
8. Vernon E. Johnson, Od jutra nie piję, Warszawa 1992.
9. B.  Woronowicz,  Alkoholizm,  Warszawa 2009.
10. Bohdan t. Woronowicz, Alkoholizm jako choroba, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 1995.

 

 

Zobacz również:

Leczenie alkoholizmu Kraków Leczenie alkoholizmu Katowice Leczenie alkoholizmu Częstochowa Leczenie alkoholizmu Wrocław

Choroba alkoholowa - warto przeczytać:

Wartościowe artykuły o alkoholizmie na naszym blogu:


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat leczenia alkoholizmu, komentować, zadawać pytania, spotkać innych ludzi z podobnymi problemami do twoich, wejdź na nasze forum: http://pomoc.terapie.net.pl/index.php?/forum/1-alkoholizm

printFrom: https://terapie.net.pl/leczenie-alkoholizmu.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Telefon
Wiadomość
Adres: https://terapie.net.pl/leczenie-alkoholizmu.html