Leczenie alkoholizmu - terapia dla alkoholików

Jeśli czytasz tą treść to bardzo prawdopodobne, szukasz pomocy dla siebie albo swoich bliskich, cierpiących z powodu nadużywania alkoholu. Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień Koninki położony jest na obrzeżach Gorczańskiego Parku Narodowego, w linii prostej - 20 kilometrów od Zakopanego – posiada  obiekt przestronny i oferuje komfortowe warunki pobytu, a przede wszystkim profesjonalną skuteczną terapię, która umożliwia każdemu choremu powrót do życia.

Jak w każdej chorobie, tak i w leczeniu alkoholizmu, aby pomóc sobie czy innym, musimy dowiedzieć się trochę więcej o chorobie alkoholowej.

Dlatego warto wiedzieć:  czym charakteryzuje się uzależnienie od alkoholu, jakie są  jego przyczyny, objawy i skutki, jakie są sposoby leczenia i na czym polega leczenie alkoholików.

Prywatny Ośrodek Leczenia Alkoholizmu Koninki pomógł już paru tysiącom alkoholików.

Alkoholizm - definicja, przyczyny i objawy

 1. Choroba alkoholowa - co to jest?

  Choroba alkoholowa to uzależnienie od nadmiernego spożywania alkoholu etylowego, który niekorzystnie wpływa na funkcjonowanie organizmu, wywołując objawy fizyczne i psychiczne. Często określa się ją, jako chorobę ciała, duszy i umysłu. Alkoholizm jest choroba pierwotną, która powstaje samoistnie i jest powodem powstawania innych chorób. Według Światowej Organizacji Zdrowia alkoholizm ma wpływ na powstanie 200 innych chorób, jest to choroba postępująca i nie leczona może prowadzić do śmierci pacjenta. Alkohol jest silnym, twardym legalnie sprzedawanym narkotykiem. Badania statystyczne notują, że 60% przestępstw dokonanych zostało pod wpływem alkoholu. Z badania ESPAD z 2015r. wynika, że przeszło 80% gimnazjalistów przyznaje się do picia napojów alkoholowych a proces uzależniania a młodzież uzależnia się bardzo szybko.
  W ośrodku leczenia alkoholizmu Koninki - leczyliśmy wielu 18 - latków uzależnionych od alkoholu u których uzależnienie rozwinęło się w bardzo krótkim czasie.

 2. Przyczyny alkoholizmu

  Jest wiele przyczyn tego, że dany człowiek uzależni się od alkoholu.
  Do indywidualnych przyczyn należą między innymi:

  1. toksyczna relacja w związku czy rodzinie,
  2. problemy zawodowe,
  3. trudne doświadczenia w dzieciństwie,
  4. nadwrażliwość,
  5. uwarunkowania społecznie i środowiskowe (wszędzie piją),
  6. poczucie samotności,
  7. predyspozycje wrodzone,
  8. długotrwałe wyczerpanie spowodowane stresem, kompleksy,
  9. sposób poprawy samopoczucia oraz radzenia sobie z złym obrazem siebie,
  10. osobowość uzależniona – skłonna do wszelkiego rodzaju uzależnień
  11. i inne.
 3. Objawy uzależnienia od alkoholu

  Początkowe:

  1. zaniedbywanie relacji w życiu rodzinnym, zawodowym i społecznym.
  2. niedostrzeganie i ignorowanie konsekwencji związanych z nadmiernym piciem alkoholu.
  3. cykliczne okresy picia alkoholu – zazwyczaj weekendowe, często przedłużające się na kilkanaście dni lub codzienne podpijanie w pracy i w domu (rausz), lub codzienne wieczorne upijanie się.
  4. ukrywanie picia w samotności.
  5. sięganie po alkohol w okresach wzmożonego stresu – sposób na „wyluzowanie”.

  Zawansowane:

  1. wyznaczanie sobie okresów abstynencji, próby kontrolowania picia – (wszywki, przysięgi abstynencyjne w kościele, itp.)
  2. początkowo wzrost tolerancji na alkohol (do upicia potrzebuje coraz to więcej alkoholu), a z biegiem rozwoju choroby alkoholowej osłabienie granicy tolerancji na alkohol.
  3. coraz częstsze występowanie palimpsestów czyli luk pamięciowych po nadmiernym piciu alkoholu (chory nie pamięta gdzie był, z kim, gdzie jest samochód, czy gdzie są pieniądze?…)
  4. izolowanie się i poczucie wstydu (nie dotyczy to każdego alkoholika)
  5. zaniedbywanie pracy czy biznesu z powodu coraz częstszego picia alkoholu oraz odchodzenie od zainteresowań i pasji (koncentrowanie się na zajęciach, podczas których jest możliwość wypicia alkoholu).
  6. poprzez dysfunkcję spowodowaną piciem alkoholu, ograniczenie grona znajomych do osób spożywających alkohol.
 4. Współwystępowanie z innymi problemami

  Najbardziej zauważalna jest:

  1. dysfunkcja społeczna czyli: rozpad życia rodzinnego, często przemoc, problemy z prawem
  2. dysfunkcja psychologiczna czyli: coraz częściej występujące stany lękowe, depresyjne
  3. dysfunkcja zdrowotna czyli: coraz częstsze wypadki, kontuzje, uszczerbki na zdrowiu – zapalenie wątroby, trzustki, nadciśnienie, udary (alkoholizm powoduje i przyspiesza powstawanie i rozwinięcie się około 200 chorób).
 5. Jak sprawdzić, czy jestem uzależniony od alkoholu?

  Stara szkoła terapeutyczna mówi – jeśli w okresie 6 miesięcy, wystąpiły u Ciebie lub kogoś bliskiego - 3 z 6 poniżej wymienionych objawów choroby alkoholowej - to oznacza, że mamy problem z uzależnieniem od alkoholu.

  Diagnozujące chorobę alkoholową 6 objawów uzależnienia:

  1. Silne pragnienie wypicia alkoholu w celu zrelaksowania się - obniżenia napięcia. Najczęściej występuje w okresie zdenerwowania lub stresu.
   Terapeutycznym językiem nazywa się taki stan przymusem picia – obsesją picia – ciągłe niepohamowane łaknienie alkoholu w celu uzyskania chwilowej ulgi w cierpieniu. Taki stan nazywany jest głodem alkoholowym.
  2. Występowanie objawów stanu odstawienia (kac). Objawy występują najczęściej po nadmiernym piciu, lub gdy picie alkoholu zostało przerwane lub zmniejszone. Choremu alkoholikowi wydaje się, że umiera – boli go głowa, całe ciało, ma obniżony nastrój, nudności, poty, lęki, kołatania serca, osłabienie, rozdrażnienie, zaburzenia snu. U przeważającej części alkoholików charakterystyczną cechą jest używanie podobnie działających substancji (leków na alkoholu, leków benzodiazepin i opiatów, kokainy, amfetaminy czy marihuany) w celu złagodzenia lub uniknięcia objawów abstynencyjnych. W początkowej fazie uzależnienia objawy te utrzymują się 2-3 dni, a w fazie krytycznej i przewlekłej mogą trwać nawet parę tygodni.
   Do całkowitej sprawności psychicznej i fizycznej alkoholik wraca około miesiąca.
  3. „Klinowanie” – picie alkoholu w celu złagodzenia skutków wcześniejszego picia. Coraz większa trudność w kontrolowaniu swojego zachowania związanego z ilością wypijanego alkoholu. Początkowe przekonanie – „tym razem picie alkoholu na pewno skontroluję...”. Trudność w kończeniu picia (piję dopóki nie skończy się alkohol w butelce), ilości spożywanego alkoholu, rodzaju alkoholu i jakości wypijanych trunków.
  4. Zmieniona tolerancja na ilość wypijanego alkoholu. W początkowej fazie choroby alkoholowej alkoholik potrzebuje większej ilości alkoholu do osiągnięcia spodziewanych efektów. Z biegiem trwania uzależnienia od alkoholu i znacznym osłabieniu organizmu chorego - odurzenie następuje po użyciu mniejszych dawek.
  5. Koncentracja życia chorego alkoholika na organizowaniu kolejnego picia.
   Chory alkoholik musi ponownie się napić alkoholu, aby nie cierpieć.
   Wraz z rozwojem choroby alkoholowej charakterystyczne u alkoholika jest narastające zaniedbywanie swoich zainteresowań i pasji. Wszystko przestaje się liczyć. Odczuwa wyraźną ulgę w samopoczuciu po wypiciu alkoholu. Czynny alkoholik zaniedbuje relacje z innymi ludźmi i nie wywiązuje się z obowiązków.
  6. Zaprzeczanie dowodom szkodliwości następstw nadmiernego picia alkoholu.
   Mimo ponoszonych przykrych konsekwencji utraty prawa jazdy, kłopotów z prawem, zwolnieniem z pracy, niepowodzeniami w biznesie, zerwania kontaktów przez rodzinę i znajomych - nie jest w stanie nie pić alkoholu. Zaprzecza, że kłopoty, które ma są z powodu nadmiernego picia alkoholu.
   Po wypiciu alkoholu – chory, nieświadomy alkoholik na chwilę dobrze się czuje - znowu wszystko może, wszystko wydaje się mu do załatwienia, to tylko kwesta czasu i wszystko się dobrze ułoży, pokona każdą przeszkodę (tzw. fantazyjne, życzeniowe myślenie).
   Po odparowaniu alkoholu z organizmu chorego alkoholika - pijący najczęściej użala się nad sobą, ma obniżony nastrój, czasem depresję, poczucie winy, przeprasza, obwinia innych za swoje niepowodzenia, zachowuje się agresywnie lub spolegliwie, obiecuje, przyrzeka itp. …

Fazy uzależnienia

 1. Faza wstępna – człowiek sięgający po alkohol przy różnych okazjach, dostrzega, że picie przez niego alkoholu powoduje lepsze samopoczucie. Stosuje alkohol jako lek na wszystko.
 2. Faza ostrzegawcza – widocznie wzrasta tolerancja wypitego alkoholu. Zwiększające się dawki i częstość spożywania alkoholu powodują luki w pamięci.
 3. Faza krytyczna – całkowita utrata kontroli na ilością spożywanego alkoholu.
  Chory notorycznie kłamie, zaprzecza faktom, minimalizuje, racjonalizuje i umniejsza skutki picia. Jest przekonany, że da sobie radę sam, i że panuje na sytuacją.
 4. Faza przewlekła – u chorego pojawiają się coraz dłuższe ciągi alkoholowe a coraz to krótsze okresy abstynencji. U chorych pijących codziennie – wzrasta ilość wypijanego alkoholu, wzrastają i nasilają się z tego powodu liczne zaniedbania.

Leczenie z alkoholizmu - na czym polega?

Leczenie alkoholizmu polega na uświadomieniu choremu alkoholikowi, że pomimo chęci i licznych prób zaprzestania picia - utracił umiejętność życia bez alkoholu. Na tym wstępnym etapie niesienia pomocy czynnemu alkoholikowi, decydująca jest konsekwentna postawa najbliższych mu osób. Całkowite zaprzestanie pomagania alkoholikowi w ponoszeniu konsekwencji będących skutkiem nadmiernego picia alkoholu i wynikających stąd niezrozumiałych decyzji i zachowań. Jest to dla rodziny bardzo trudne do wykonania z uwagi na to, że dotychczas, pełni dobrych intencji  – choremu  mężowi / żonie, bratu / siostrze, ojcu / mamie, synowi / córce itp. pomagali nie ponosić  lub ponosić w minimalnym stopniu odpowiedzialność, za decyzje i zachowania podjęte pod wpływem alkoholu.

Zmiana zachowania najbliższych czyli: wyprowadzenie się z domu żony, wniesienie sprawy o rozwód, nie załatwianie za niego żadnych spraw, nie zastępowanie go, nie tłumaczenie go przed organami prawa, nie załatwianie zwolnień lekarskich  itd. - szokuje na tyle chorego, że najczęściej zgadza się, na każde rozwiązanie i prosi o pomoc.

Część czynnych alkoholików orientuje się, że ma problem z nadmiernym piciem alkoholu, wypowiada deklaracje, że chce się leczyć -  ale ponieważ ciągle musi nadrabiać zaległości – na leczenie po prostu nie ma czasu – chce, ale teraz.

Kiedy alkoholik chce się leczyć ?  Z doświadczeń wynikających z pracy w naszym ośrodku  leczenia alkoholizmu wiemy, że alkoholicy podejmują leczenie gdy:  pracodawcy grożą zwolnieniem z pracy, żona odeszła lub grozi rozwodem, kierując samochodem pod wpływem alkoholu spowodował kolizję i boi się odebrania prawa jazdy itp.

Dużą skuteczność przynosi również przeprowadzona przez najbliższych „interwencja w kryzysie”. Jest to przemyślany i sprawdzony sposób rozmowy i postępowania z czynnym alkoholikiem, którego celem jest wyrażenie zgody na odbycie zamkniętej terapii w wybranym wcześniej  ośrodku leczenia alkoholików.

 1. Leczenie odwykowe - detoks alkoholowy

  Dzwoniących do ośrodka leczenia alkoholizmu – w sprawie chorego alkoholika, dokładnie dopytujemy: w jakim obecnie jest stanie fizycznym i psychicznym, jak długo pił, jak dużo wypija alkoholu, jak się zachowuje, jak czuje się podczas zespołu odstawienia (na „kacu”) i co się wówczas z nim dzieje, czy kiedykolwiek miał padaczkę, psychozy, drżenie mięśniowe (potocznie nazywane delirium), czy kiedykolwiek był detoksykowany i w jaki sposób, czy ma nadciśnienie, chorobę serca, czy miał ostatnio robione badania, czy leczył się psychiatrycznie, czy zażywa leki psychotropowe, co wydarzyło się, że chce się leczyć, jak daleko mieszka od Zakopanego. Po wnikliwym wywiadzie jesteśmy zorientowani, co możemy doradzić i czy pacjent bezpiecznie do nas dojedzie.

  Po przyjeździe pacjenta, lekarz psychiatra decyduje jak przeprowadzany będzie detoks. Celem detoksu jest uzupełnienie poziomu elektrolitów, soli mineralnych i witamin oraz zabezpieczenie pacjenta przed wystąpieniem psychozy, padaczki czy też delirium. Cierpiącemu alkoholikowi w zespole odstawienia podajemy zlecone przez lekarza leki.

  Gdy dzwoniący - przyszli nasi pacjenci - mieszkający daleko od naszego ośrodka terapii informują nas, że stan alkoholika jest poważny – to prosimy ich o kontakt z lekarzem w miejscu zamieszkania, celem zabezpieczenia chorego przed wystąpieniem zespołu odstawienia.

 2. Jakie są sposoby leczenia alkoholizmu?

  Alkoholizm można leczyć różnymi sposobami:

  1. Najbardziej skuteczne -  zamknięte terapie behawioralno-poznawcze alkoholizmu w prywatnych ośrodkach leczenia alkoholików.
  2. Zamknięte terapie behawioralno-poznawcze  leczenia alkoholizmu w państwowych ośrodkach leczenia alkoholików, znajdujące się zazwyczaj przy szpitalach psychiatrycznych.
  3. Dochodzące stacjonarne terapie alkoholików w poradniach uzależnień usytuowanych na terenie całego kraju.
  4. Wszywki alkoholowe to tabletki do implantacji lub tabletki doustne zawierające disulfiram. Jest to środek wspomagający leczenie alkoholików. Dla terapeutów leczących chorobę alkoholową, nie jest to sposób leczenia.  Wszywka ma na celu  odstraszyć czynnego alkoholika od spożywania przez niego w każdej postaci alkoholu. Po wypiciu przez niego alkoholu, natychmiast pojawia się dotkliwa reakcja chemiczna disurfiramu z alkoholem objawiająca się  bardzo dużym wzrostem ciśnienia oraz występowaniem duszności i bordowych plam alergicznych po całym ciele.  Wielu alkoholików, nie umiejących utrzymać abstynencji straciło życie lub rozmyślnie popełniło samobójstwo.
  5. Leczenie hipnozą – wielu alkoholików zwłaszcza na początku drogi prowadzącej do znalezienia sposobu na zaprzestanie picia alkoholu korzysta z tego sposobu. Zdaniem Ośrodka leczenia alkoholizmu Koninki opartego o swoje w tym zakresie doświadczenia, metoda ta może wspomóc leczenie alkoholika, ale nie zastępuje właściwej 6 tygodniowej terapii alkoholowej.
  6. Przyrzeczenia i przysięgi abstynencyjne. Co drugi pacjent naszego ośrodka leczenia  alkoholizmu składał tego rodzaju zobowiązanie. Jeśli ktoś jest pijakiem (ktoś kto nadmiernie pije - i nie uzależnił się) to dotrzymanie takiej przysięgi nie stanowi problemu. Gdy pod namową bliskich, przyrzeczenie w kościele składa czynny alkoholik – to dotrzymanie zobowiązania jest najczęściej nieosiągalne. W przypadku powrotu alkoholika do picia alkoholu – znacznie pogłębia się negatywny obraz samego siebie / zawiodłem Pana Jezusa, Boga, wszystko spieprzyłem, nie ma dla mnie ratunku/. Czy ma sens przyrzeczenie, że przez rok - czy do końca życia, nie zachorujemy na grypę ?

   Żaden z powyższych sposobów nie daje pożądanych efektów w postaci stałej abstynencji i wyleczenia z alkoholizmu.
  7. Farmakoterapia w chorobie alkoholowej. W leczeniu alkoholizmu, w niektórych stanach choroby alkoholowej pomocne są  leki  (benzodiazeminy, barbiturany, baclofen  i inne). Niestety, przepisywane przez lekarzy w nadmiarze z biegiem czasu, są przyczyną powstania drugiego uzależnienia.
   Większość leczących się w naszym ośrodku terapii alkoholików stosowało niezgodnie z zaleceniami lekarza  relanium, nasen, estazolan czy stinlox.
  8. Egzorcysta. Najbliżsi, obserwując zachowania czynnego alkoholika, nabierają przekonania, że coś jest nie tak. Nie dysponując fachową wiedzą o chorobie alkoholowej, bądź kierując się nieuzasadnionym wstydem,  niewiedzą i osobistymi przekonaniami -  przyczynę alkoholizmu upatrują w opętaniu przez Złego - błądzącego Ducha. Celem egzorcysty jest pomóc alkoholikowi  wypędzając  z niego demonicznego niszczącego go Ducha.
   Naszym zdaniem chorobę alkoholową powinno się leczyć poprzez dostarczanie fachowej wiedzy i umiejętności życia bez alkoholu.
 3. Techniki stosowane w leczeniu alkoholików

  Leczenie dla alkoholików w Prywatnym centrum leczenia uzależnień wykorzystuje:

  • Nowoczesną terapię poznawczo-behawioralną, która ma swoje początki w terapii racjonalnej emotywnej
  • Medytację, afirmację, biofeedback, EFT i inne techniki relaksacyjne,
  • Elementy terapii skoncentrowanej na sobie – egzystencjonalnej
  • techniki poprawnej komunikacji interpersonalnej
  • elementy psychodramy
  • treningi kontroli złości - TZA (Trening Zastępowania Złości), ART (Trening Zastępowania Agresji)
  • model społeczności terapeutycznej (współuczestniczenie, zaangażowanie, współodpowiedzialność)
  • technikę przyglądania się emocjom i ich analizowanie
 4. Etapy leczenia alkoholizmu

  • wyrażenie przez chorego zgody na podjęcie zamkniętego leczenia w ośrodku terapii uzależnień.
  • właściwa diagnoza – wywiad terapeutyczny, testy psychologiczne, badanie psychiatryczne oraz określenie fizycznego stanu zdrowia, wywiad i współpraca z osobami bliskimi dla chorego.
  • Dobór optymalnego indywidualnego procesu terapii alkoholowej.
  • Postęp w terapii, gromadzenie wiedzy na temat choroby alkoholowej – zaakceptowanie przez alkoholika istnienia u niego choroby alkoholowej.
  • Zaangażowanie się chorego w terapię, gromadzenie umiejętności radzenia sobie z przeżywaniem emocji, objawami głodu, umiejętności asertywności, relaksacji – nabieranie szacunku do samego siebie i innych.
  • Pisemne przygotowanie planu życia chorego po terapii alkoholowej. Uwzględnienie w nim konieczności planowania krótkoterminowego i długoterminowego. Uzmysłowienie sobie przez alkoholika w jaki sposób zadba o siebie, jak zabezpieczy się przed mogącym nastąpić kryzysem, jak zadba o relacje z innymi, w jaki sposób uporządkuje sprawy osobiste i biznesowe.
 5. Ile trwa terapia dla alkoholików?

  Skuteczna terapia alkoholika trwa najmniej 6 tygodni. W przypadku zaburzeń osobowości, złego stanu zdrowia spowodowanego długim okresem picia, zaburzeń psychiatrycznych, uzależnienia mnogiego – terapia powinna być dłuższa.

Terapia dla alkoholików - jaki jest cel?

Celem leczenia alkoholików jest uzmysłowienie im, że stracili na stałe umiejętność kontrolowania ilości spożywanego alkoholu (utrata kontroli). Procesy terapeutyczne dostarczają wiedzy i umiejętności do prowadzenia przez alkoholika świadomego życia. Umożliwia to osiągnięcie nadrzędnego celu każdej terapii – poprawę jakości życia.

Co po zakończeniu terapii alkoholizmu?

Zalecenia po terapii

Alkoholik po terapii leczenia alkoholizmu, jest zmotywowany do dokonania zmian w swoim życiu, w celu poprawy jego jakości. Konieczna jest do tego całkowita abstynencja. Każdy trzeźwiejący alkoholik, stosując w praktyce wyuczone na terapii alkoholowej zasady - nie pije.

 1. Alkoholik powinien:

  • Asertywnie odmawiać napicia się alkoholu -pod każdą postacią
  • Nie kupować, ani nie trzymać w domu alkoholu, nie przebywać w miejscach w których pije się alkohol.
  • Nie przebywać z osobami spożywającymi alkohol, nie polewać alkoholu
  • Unikać rozmów z osobami pod wpływem alkoholu
  • Utrzymywać kontakty z trzeźwiejącymi alkoholikami oraz terapeutami
  • Obserwować swoje emocje – neutralizować urazy, złość, napięcie i zdenerwowanie.
  • Uczestniczyć w mitingach grup samopomocowych (AA, Kluby abstynenta) oraz grupach wsparcia
  • Przez okres 2 lat konsekwentnie i świadomie wprowadzać w swoje życie zmiany – pamiętając, że nadmierny optymizm i zaniechanie samodyscypliny - prowadzi do nawrotu choroby alkoholowej.
 2. Abstynencja

  Abstynencja alkoholowa to powstrzymywanie się od spożywania napojów alkoholowych. Zazwyczaj sama abstynencja, nie przynosi porządnych przez chorego alkoholika efektów - zmian na lepsze. W abstynencji można trwać bardzo długo.

 3. Trzeźwość

  Trzeźwość alkoholika - to codzienne dokonywanie świadomych wyborów na drodze do życia bez alkoholu. Trwanie w trzeźwości - to utrzymywanie abstynencji od alkoholu i konsekwentne rozwijanie zrozumienia zachowań swoich oraz innych ludzi, kontynuowanie terapii oraz wprowadzanie w życie zbawiennego duchowego programu 12 kroków AA.

Czy można wyzdrowieć z alkoholizmu?

Alkoholik utrzymujący abstynencję przez okres 2 lat uważany jest za człowieka zdrowego. To nie znaczy, że przestał być alkoholikiem.
Wyzdrowienie z alkoholizmu należy rozumieć jako: całkowite zaprzestanie picia alkoholu, dbanie o swoją trzeźwość, pomaganie innym, którzy wciąż jeszcze cierpią, dozgonne przekonanie, że dla alkoholika nie istnieje kontrolowane picie alkoholu. Dlatego w AA mówią, że alkoholikiem jest się do śmierci – „z kiszonego ogórka nie zrobisz surowego…”

Alkoholik a rodzina i bliscy

Czynny alkoholik, swoim nadmiernym piciem alkoholu absorbuje w swoim otoczeniu około 50 najbliższych osób. Społeczne zrozumienie choroby alkoholowej jest znikome i pijący alkoholik manipuluje pomiędzy często skłóconą ze sobą rodziną i bliskimi. Matki najczęściej obwiniają synowe za to, że ich syn coraz więcej pije. Synowe obwiniają matki mężów, że zamiast pomóc go (syna) leczyć, to wierzą w bajki, które alkoholik opowiada. Gdzie jest prawda ? Są rodziny współdziałające – i taki schemat jest najbardziej skuteczny w leczeniu. Nadużywanie alkoholu nikomu nie pomoże rozwiązać żadnych problemów. Natomiast picie alkoholu skutecznie rozwiązuje małżeństwa, likwiduje konta, powoduje utratę zaufania rodziny, potęguje zagubienie i samotność prowadząc do bankructwa życiowego.

 1. Co zrobić, by namówić alkoholika na leczenie?

  Jak w każdej chorobie, tak też w chorobie alkoholowej, potrzeba postępować właściwie, aby chory wyraził zgodę na leczenie – podjęcie terapii. Najczęstszym błędem, jest to, że rodzina i bliscy traktują chorego jako osobę zdrową i często pytają go czy chce się leczyć? Chorobowo myślący umysł alkoholika – chce, aby choroba trwała i podpowiada mu rozwiązania znane przez lata picia. Dlatego zachowania czynnego alkoholika pozbawione są jakikolwiek logiki czy też rozsądku. Z pomocą przychodzi nam pojawiający się w życiu alkoholika jakiś kryzys / odejście żony, rozwód, strata pracy, duże poczucie winy, zdrada, strata prawa jazdy, wypadek  itp../ - wówczas alkoholik jest skłonny wycofać się, ze swoich przekonań, posłuchać innych i bezwarunkowo godzi się na terapię. Taki „proces” nazywa się interwencją w kryzysie. O sposobie przeprowadzania interwencji w kryzysie można dowiedzieć się więcej z opisu znajdującego się w zakładce na naszej stronie internetowej. Trzeba pomóc alkoholikowi w podjęciu bardzo trudnej dla niego decyzji – łączącej się z rozstaniem, niepewnością, lękiem co będzie i jak będzie, obawą o przyszłość itd.

  Należy zapytać alkoholika - dając mu prawo wyboru - wyjeżdżamy do ośrodka terapii za godzinę czy dwie ?  Nie powinniśmy pytać - jedziesz czy nie jedziesz ? bo powie dzisiaj nie jadę – jutro tak.

 2. Jak pomóc osobie uzależnionej od alkoholu?

  Alkoholikowi można pomóc motywując go do zmiany postępowania. Rozmowa, współczucie, ale przede wszystkim konsekwentne  postępowanie z czynnym alkoholikiem decyduje, czy mu pomożemy czy też wręcz przeciwnie.                    Należy zgromadzić wiedzę na ten temat czytając teksty zamieszczone na naszej stronie. Następie zadzwonić do dyżurującego terapeuty z prośbą o pomoc. Zastosować się do wskazówek i dzięki nim zmotywować chorego do wyrażenia zgody na odbycie terapii.

 3. Terapia dla współuzależnionych

  Bliscy żyjący  z czynnym alkoholikiem, z biegiem czasu, nabierają cech osoby współuzależnionej – czyli osoby zależnej od trudnych do przewidzenia zachowań alkoholika. Żyjąc ciągle w napięciu i lęku  starają się wszystko mieć pod kontrolą, chronią chorego przed ponoszeniem  konsekwencji, tłumaczą go  i często pomagają mu ukrywać picie. Dlatego konieczna jest dla nich edukacja – terapia, w celu przyglądnięcia się swoim zachowaniom  i  nauczenia się postępowania pomocnego w ochranianiu dzieci i siebie oraz budowaniu nowych relacji ze zdrowiejącym alkoholikiem. Współuzależnienie nie jest chorobą tylko destruktywnym przystosowaniem.

 4. DDA - Dorosłe Dzieci Alkoholików

  Dzieci wychowujące się w rodzinie alkoholowej charakteryzują wspólne cechy:

  1. trwanie w chaosie i trudność w przewidywaniu przyszłych zdarzeń,
  2. funkcjonowanie w poczuciu ciągłego zagrożenia i napięcia
  3. egzystencja w systemie pozbawionym norm i wartości.

  Wielu alkoholików jest DDA . Do powstawania choroby alkoholowej przyczyniają się cechy zespołu DDA m.in. : problemy z samooceną, niewłaściwe poczucie swojej wartości, silny lęk przed odrzuceniem, stany nadmiernego napięcia emocjonalnego, trudności w przeżywaniu emocji, sztywne myślenie, nadwrażliwość, poczucie niezrozumienia i samotności, lęk przed życiem.

Leczenie alkoholizmu w PCTU Koninki

 • Jako podmiot leczniczy zapewniamy profesjonalną pomoc
 • Wysoka skuteczność w leczeniu alkoholizmu wynika z umiejętności zmotywowania pacjentów do zaangażowania się w poznanie siebie - swoich wad, ale przede wszystkim drzemiących w nich możliwości.
 • Stosujemy unikatowy program terapii alkoholowej połączony z wieloma „nowościami” w terapii - jak biofeedback, EFT /Technika  Emocjonalnej Wolności/. Liczne zajęcia relaksacyjne, oddechowe, odprężające szybko prowadzą do powrotu zdrowia fizycznego i psychicznego.
 • Unikalna rodzinna atmosfera stworzona przez właścicieli, terapeutów i obsługę.
 • Do dyspozycji mamy obszerne sale terapeutyczne oraz komfortowe VIP-owskie pokoje. Stworzyliśmy też możliwość korzystania z różnorakich form rekreacji.
 • Dom usytuowany jest daleko od innych zabudowań, w pięknej okolicy,  na pograniczu Gorczańskiego Parku Narodowego. Tu mają początek liczne szlaki turystyczne, 100 metrów od nas znajduje się  krzesełkowy wyciąg narciarski, w pobliżu  ”Orkanówka” – miejsce urodzin Władysława Orkana. W prostej linii do Zakopanego jest 20 km.

Skontaktuj się z nami

 

printFrom: https://terapie.net.pl/leczenie-alkoholizmu.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Telefon
Wiadomość
Adres: https://terapie.net.pl/leczenie-alkoholizmu.html