Agresja po alkoholu – dlaczego alkoholik jest agresywny ?

Agresja po alkoholu – dlaczego alkoholik jest agresywny

Dlaczego alkoholicy bywają agresywni? Jakie mogą być tego przyczyny? Na te pytania nie ma jednoznacznej odpowiedzi . Myślę, że można by rozpocząć analizę zachowań agresywnych od aktywnej fazy uzależnienia alkoholowego.

Agresja pod wpływem alkoholu

Alkoholik w czynnej fazie uzależnienia alkoholowego ma na ogół mocno upośledzone przeżywanie uczuć, a uczuciami dominującymi są tzw. uczucia przykre.  Ponieważ wraz z rozwojem uzależnienia nasilają się naciski bliskich, aby alkoholik zrobił coś ze swoim nadmiernym piciem, często są one bezpośrednią przyczyną złości przeradzającej się w agresję. Nie do końca przyznając się do swojego problemu, osoba uzależniona uważa, że bliscy się jej czepiają, że nie odbiega ona od ogólnie przyjętych norm, od społecznie akceptowalnych zachowań.  Nie radząc sobie z życiem i coraz bardziej tracąc kontrolę zarówno nad nim jak i nad ilością spożywanego alkoholu, osoba uzależniona przeżywa coraz częściej frustracje, które odreagowuje w formie agresji o różnym nasileniu. Warto przy tej okazji przypomnieć, że agresja może mieć różne oblicza, czasem bardzo zawoalowane. Może to być agresja słowna, może to być agresja bierna, czy najcięższy jej rodzaj – agresja fizyczna. Do aktów agresji słownej zalicza się nie tylko wulgarne, obraźliwe słowa kierowane do innych. Czasem mogą to być akty złośliwości, kąśliwe uwagi pod czyimś adresem, dowcipkowania na czyjś temat.  Często zdarza się, że alkoholik sam prowokuje sytuacje, które owocują kłótniami, konfliktami, po to, aby później mieć pretekst do napicia się, obarczając winą za to osoby bliskie. Często więc wraz z rozwojem choroby alkoholowej, nasilają się zjawiska przemocy w rodzinie. Akty agresji pod wpływem alkoholu przychodzą osobie uzależnionej niezwykle łatwo, gdyż psychika skażona substancją toksyczną dopuszcza do zachowań na trzeźwo uważanych za niedopuszczalne. Alkoholik podświadomie czuje, że zawodzi swoich bliskich, że nie wypełnia swoich ról społecznych, ale często długo nie chce się do tego przyznać. I to też jest dla niego źródłem dodatkowej frustracji.

Agresja w procesie trzeźwienia

Kiedy w końcu osoba uzależniona rozpoczyna swoją terapię, ta nowa, trudna dla niej sytuacja, też jest częstym powodem złości, agresywnych zachowań, najczęściej w stosunku do najbliższych, którzy, jak uważa alkoholik, zmusili go do tej niekomfortowej sytuacji. Póki nie zrozumie, że gdyby nie naciski i starania najbliższych osób walczących o jego zdrowie i życie, cierpiałby i pogrążał się w chorobie nadal, dopóty te akty agresywnych zachowań u niego występują. Sytuacja jednak nie staje się bardziej klarowna pomimo realizowanej przez alkoholika terapii. Po przejściu tzw. „miodowego miesiąca”, czyli takiej fazy wstępnej długiego procesu trzeźwienia, w której to osoba uzależniona zaczyna widzieć trzeźwy świat w różowych barwach, pacjent wchodzi w kolejną fazę trzeźwienia zwaną „fazą muru”. Tu pojawiają się w jego życiu inne rodzaje frustracji czy źródła nieporozumień. Jednym z nich są często oczekiwania bliskich. Uważają oni, że skoro pacjent odbył terapię stacjonarną  to zapewne wyzdrowiał i teraz powinien w pełni rozumieć nową sytuację. Powinien płynnie wręcz wejść w życie rodzinne, codzienne obowiązki czy role społeczne. Okazuje się, że nie jest to takie proste i często taki proces wejścia w rolę osoby trzeźwej, odpowiedzialnej, trwa miesiące a nawet w niektórych przypadkach przez lata. Te oczekiwania jak i niemożność ich spełnienia również mogą być źródłem  agresywnej obrony, frustracji, ze strony trzeźwiejącego alkoholika.

Proces wielomiesięcznej resocjalizacji, rozwoju osobistego i duchowego, z czasem skutkuje coraz  większą dojrzałością zachowań osoby trzeźwiejącej. Codzienna praca nad sobą powoduje coraz większe wyciszenie, obniżenie napięcia emocjonalnego, obniżenie poziomu stresu. I tak powoli do rodziny i innych relacji społecznych wraca spokój, opanowanie, radzenie sobie z emocjami – a w konsekwencji – znaczne ograniczenie bądź zanik zachowań agresywnych.

 

Autor 

Michał Świerczek (Terapeuta uzależnień)

Posiada olbrzymie doświadczenie życiowe i zawodowe. Od 1986 roku brał udział w wielu projektach,   szkoleniach, warsztatach, związanych z tematyką uzależnień i z problemami współuzależnienia. Współtwórca   wielu inicjatyw trzeźwościowych i samopomocowych

 Comments (0)


Leave A Comment

Required fields are marked *. Your email will not be published or shared.

KATAGORIE

printFrom: https://terapie.net.pl/pomoc-dla-rodzin/2020-01-13/agresja-po-alkoholu-dlaczego-alkoholik-jest-agresywny.html
Accessibility statementHome pageSite mapSearchContactUp
Telefon
Wiadomość
Adres: https://terapie.net.pl/pomoc-dla-rodzin/2020-01-13/agresja-po-alkoholu-dlaczego-alkoholik-jest-agresywny.html