Jacek Wysowski

Superwizor, psycholog
 

Psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień. Superwizor PARPA i RSPU. Prowadzi zajęcia w Małopolskim Ośrodku Szkolenia Terapeutów Uzależnień oraz w Szkole Profesjonalnego Coachingu (obie w Krakowie). Współpracuje z ośrodkiem „Strefa Rozwoju Osobowości Egomocja”. W swojej pracy wykorzystuje osiągnięcia różnych szkół psychoterapeutycznych, takich jak Gestalt, podejście systemowe, psychodynamiczne, interpersonalne, psychodrama; ze szczególnym uwzględnieniem psychoterapii poznawczo-behawioralnej i humanistycznej.

 

Anna Krakówka-Kowalska

Specjalista Psychoterapii Uzależnień w trakcie certyfikacji
 

Ukończyła Małopolski Ośrodek Szkolenia Terapeutów Uzależnień MOSTU. Magister Resocjalizacji i Profilaktyki Społecznej. Ukończyła Liczne szkolenia z zakresu uzależnień, warsztaty pomagania osobom uzależnionym, treningi umiejętności psychologicznych. Ukończony Program Rozwoju Osobistego (PRO) organizowany przez Państwową Agencję Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Fundację ETOH. Wolontariusz i lider w Katolickim Centrum Pomocy Rodzinie ds. uzależnień. Pomagacz w Stowarzyszeniach Abstynenckich oraz lider grup samopomocowych. W swojej pracy wykorzystuje również swoje osobiste doświadczenia. Jej Pasją jest chodzenie po górach, wyprawy rowerowe jak i sama praca w zawodzie terapeuty uzależnień. Motto w pracy: Nie ma przypadków beznadziejnych

 

Dominik Muszyński

Artysta, Muzyk, Terapeuta Uzależnień, Muzykoterapeuta, Nauczyciel, Menager, Animator Kultury Etnicznej, Piercer,
 

Instruktor terapii uzależnień - zaświadczenie

Od 1991 r. zajmuje się muzyką i promocją kultury etno, gra na wszelkiego rodzaju instrumentach perkusyjnych. Jest też nauczycielem od ponad dwudziestu lat prowadzi szkołę gry na tych instrumentach.

Od 1995 r. współpracuje z Rzeszowską Filharmonią i szkołą muzyczną "Yamaha", dla których zrobił już ponad 5000 audycji muzycznych dla dzieci i młodzieży. Współpracuje z różnymi placówkami artystycznymi i kulturalnymi, często też w charakterze managera. Bierze udział w różnorodnych inicjatywach muzycznych, teatralnych i happeningowych.

Wraz z rokiem 2004 kiedy to nastąpiła fala zainteresowania bębnami a w szczególności ich integracyjnymi możliwościami, zaczął na dużą skalę prowadzić warsztaty wyjazdowe dla bardzo szerokiej grupy odbiorców. Od placówek resocjalizacyjnych po duże korporacje. Te nietypowe warsztaty integracyjne przeprowadza na terenie całej Europy.

Ukończył szkołę Centrum Aktywnego Rozwoju i Edukacji - Szkoła Terapeutów Uzależnień "Brok" akredytowaną przez Państwową Agencje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Swoje doświadczenie w dużej mierze zawdzięcza własnej terapii związanej z uzależnieniem.

 

Sławomir Grab

Superwizor, psycholog
 

Psycholog, specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień PARPA i RSPU, superwizor grupowego treningu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, obowiązki specjalisty psychologii klinicznej nr 441/09. Ukończył szkolenie Master Practitioner of NLP oraz w psychoterapii poznawczo-behawioralnej CTPB, współpracuje ze szkołami psychoterapii uzależnień: CEDR w Kamiennej Górze, SWPS w Katowicach oraz KRAK-UZ w Krakowie.

 

Joanna Tokarz

Psycholog
 

Ukończyłam psychologię ze specjalizacją kliniczną w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie. Jestem psychologiem, certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień i psychoterapeutą (nurt psychodynamiczny).

Specjalizuję się w pomaganiu osobom cierpiącym z powodu zaburzeń depresyjnych, nerwicowych, zaburzeń osobowości, oraz osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i zachowań (uzależnienia niechemiczne) oraz ich rodzin (współuzależnienie, DDA, dzieci z rodzin alkoholowych). Na co dzień pracuję w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu, współpracuję z Prywatnym Centrum Terapii Uzależnień Koninki, poradnią psychologiczno – pedagogiczną oraz prowadzę prywatną praktykę kliniczną.   Superwizuję swoją pracę u certyfikowanych superwizorów.

Superwizuję swoją pracę u certyfikowanych superwizorów.

 

Anna Zapała

współwłaściciel PCTU "KONINKI"
 

Żona, matka czworga dzieci. Żyjąc z osobą uzależnioną i uczestnicząc w terapiach dla osób współuzależnionych prowadzi obecnie pełne, świadome życie.

W związku małżeńskim od 29 lat.

Jej pasją jest sztuka pozytywnego myślenia i niekonwencjonalne metody leczenia.

Jest instruktorem ćwiczeń oddechowych i relaksujących. Ukończyła kurs I stopnia Programu Rozwoju Osobistego "Sztuka życia". Swoją postawą inspiruje innych do wprowadzenia w życie zmian, które umożliwiają w perspektywie prowadzenie życia ciekawie i szczęśliwie.

 

Marek Harasimowicz

terapeuta uzależnień w procesie certyfikacji
 

Ukończył Szkołę Psychoterapii Uzależnień przy Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień w Czarnym Borze, akredytowaną przez Państwową Agencję do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i znajduje się w procesie certyfikacji.

2 lata pracy w Telefonie Zaufania. Odbył szkolenie i uczestniczył w Programie Profilaktycznym dla Młodzieży "NOE". Jest instruktorem narciarskim PZN, rzeźbiarzem i byłym alpinistą.

Interesuje się rozwojem całego spektrum ludzkiej świadomości.

 

Maciej Zapała

instruktor terapii uzależnień w trakcie certyfikacji
 

Instruktor terapii uzależnień - zaświadczenie

Ukończył szkołę Centrum Aktywnego Rozwoju i Edukacji - Szkoła Terapeutów Uzależnień "Brok" akredytowaną przez Państwową Agencje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Interesuje się muzyką i astronomią. Hobbistycznie zajmuje się pracą w drzewie.

W pracy wykorzystuje umiejętności, które nabył podczas szkoleń, jak również z swoich osobistych doświadczeń. Preferuje zajęcia w technice behawioralno-poznawczej. Chętnie motywuje pacjentów do zmian w sposobie postrzegania, myślenia, zachowania i przeżywiania. Twierdzi, że jeśli pacjent jest dostatecznie zmotywowany to jego wyzdrowienie jest tylko kwestią czasu. Bardzo dużą wagę przywiązuje do zajęć w grupie. Swoje umiejętności zamierza pogłębiać na studiach psychologicznych oraz kontynuowaniu edukacji w celu zdobycia certyfikatu specjalisty terapii uzależnień.

 

printFrom: https://terapie.net.pl/kadra-pctu-koninki
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactFirstLastUp
Telefon
Wiadomość
Adres: https://terapie.net.pl/kadra-pctu-koninki