TERAPIA OD ZARAZ - JESTEŚMY DLA CIEBIE

Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na fakt, czy odpowiedzi na @ czy też rozmowę telefoniczną z kimś z ośrodka charakteryzuje chęć pomocy i łatwość w komunikacji. Prowadzący rozmowę powinni być wyrozumiali, ciepli, ale też konkretni. Jeśli zainteresowani terapią traktują rozmowę poważnie - powinni po rozmowie wiedzieć co mogą zrobić i jak. Cierpliwość jest cechą terapeutów, dlatego jeśli ktoś potraktuje Cię chłodno i obcesowo w rozmowie, to też podobnie będzie Cię traktował na terapii.

1. Kto prowadzi ośrodek, jakie ma doświadczenie i kwalifikacje?

Ważne jest, aby ośrodek był prowadzony przez osoby z doświadczeniem, posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Jak jest u nas?

Pomysł narodził się poprzez obserwację. Dyrektor ośrodka, Marek Zapała, jest osobą uzależnioną, trzeźwiejącą od wielu lat. Jego małżonka, Anna Zapała, była osobą współuzależnioną. Małżeństwem są od 1984 roku, mają czworo dzieci. Ich doświadczenia są bardzo ważne w prowadzeniu ośrodka. Uzależnieni przebywający w ich ośrodku mają unikalną szansę zaobserwować jak funkcjonuje ich trzeźwiejąca rodzina na co dzień. Panuje tu rodzinna atmosfera, gdzie uzależniony traktowany jest jak chory, a nie zły.
Jest to ogromnie ważne, gdyż przykład jest najlepszym nauczycielem.
Zespół terapeutyczny to: psycholog, psychiatra, psychoterapeuci przygotowani do pracy z uzależnionymi i współuzależnionymi.
Detoks - odtrucie - odbywa się w szpitalu, pod nadzorem wykwalifikowanego personelu.

2. Jak długo istnieje ośrodek?

Im dłużej placówka funkcjonuje, tym większa szansa na to, że jej pracownicy posiadają odpowiednie doświadczenie.

Jak jest u nas?

Przez kilkanaście lat prowadziliśmy pensjonat, w którym okazjonalnie organizowane były różnego typu warsztaty motywacyjne dla osób uzależnionych. Z upływem czasu przybywało zainteresowanych tym rodzajem pobytu w naszym ośrodku. To zmotywowało właścicieli do zorganizowania zespołu lekarzy i terapeutów i już od 2007 roku pomagamy uzależnionym - w sposób profesjonalny - wrócić do normalnego życia.

3. Czy ośrodek działa legalnie?

Każdy działający legalnie ośrodek powinien posiadać NIP, REGON oraz wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Obiekt powinien być pod nadzorem Sanepidu. Ważne jest, aby ośrodek udostępniał wszelkie dane tele adresowe ośrodka i osobowe kadry medyczno- terapeutycznej. Świadczy to o tym, że ośrodek nie ma nic do ukrycia. Budynek ośrodka powinien posiadać stosowne oznaczenia w postaci tablicy informacyjnej bądź szyldu. Brak oznaczeń i powoływanie się na wymogi dyskrecji świadczy o tym, iż jest to działalność nielegalna.

Jak jest u nas?

Spełniamy wszystkie tego rodzaju wymogi. Na życzenie zainteresowanego wydajemy rachunek za pobyt oraz zwolnienie lekarskie. Na stronie internetowej są zamieszczone wszelkie dane tele adresowe. Obiekt jest oznaczony szyldami i tablicami informacyjnymi.

4. Jakie są kwalifikacje personelu pracującego w ośrodku?

Bardzo ważnym jest aby ludzie pracujący z osobami uzależnionymi byli wykwalifikowanymi instruktorami lub specjalistami terapii uzależnień. Istotne jest też jak długi staż pracy mają w zawodzie terapeuty uzależnień.

Jak jest u nas?

Bardzo ważnym jest aby w ośrodku uzależnień pracowały osoby uzależnione lub z doświadczeniami w rodzinie z uzależnieniami - oczywiście po odpowiednim przeszkoleniu, przygotowaniu. Wynika to z faktu, że mechanizmy, którymi posługuje się chory są trudne do rozszyfrowania, a ktoś, kto je stosował nie ma z ich rozpoznaniem żadnych problemów. Np. kierownik zespołu terapeutów, Kuba Marcol, wykonuje zawód terapeuty już od 1992 roku. Wszyscy terapeuci mają osobiste doświadczenia z uzależnieniem.

5. Jaka jest opieka medyczna w ośrodku?

Niezmiernie ważną sprawą jest, aby ośrodek zapewniał całodobową opiekę medyczną. Świadczy to o profesjonalnym podejściu do pacjenta i leczenia.

Jak jest u nas?

Każdy pacjent naszego ośrodka jest przebadany przez lekarza specjalistę psychiatrii Agnieszkę Witkowską-Święch.

6. Czy ośrodek pomaga w detoksykacji?

Najlepiej jest, jeśli ośrodek pomaga w zmniejszeniu dolegliwości związanych z odstawieniem środków psychoaktywnych, gdyż pacjent może przyjechać w takim stanie, w jakim się aktualnie znajduje. Pacjent, aby mógł uczestniczyć w terapii, musi przejść profesjonalną detoksykację. Prowadzenie detoksykacji świadczy o kompleksowym podejściu do problemu uzależnienia.

Jak jest u nas?

Nasz ośrodek pomaga w złagodzeniu stanów zespołu odstawienia alkoholu i innych środków psychoaktywnych. Lekarz psychiatra decyduje o konieczności przeprowadzenia detoksu w warunkach szpitalnych. Czasami wystarczy zabezpieczyć chorego lekami, które podawane są zgodnie z zaleceniami lekarza. Odtrucia przeprowadzane w domu bez badań są niebezpieczne i często prowadzą do powikłań w tej chorobie. Przedłużające się i powtarzające ciągi w uzależnieniach, powodują niedożywienie i prawie całkowite wypłukanie organizmu z witamin, makro i mikroelementów, a zwłaszcza magnezu i potasu. Taki stan organizmu stwarza zagrożenie pojawienia się halucynoz, lęków, padaczek, zapaści i innych dolegliwości. Fachowe podejście to podstawa do dalszego zdrowienia.

7. Czy ośrodek wydaje zwolnienia lekarskie?

Uzależnienie od alkoholu, narkotyków, leków i innych środków jest chorobą i każdy profesjonalnie działający ośrodek wydaje zwolnienia lekarskie.

Jak jest u nas?

Za okres pobytu w naszym ośrodku uzależniony otrzymuje zwolnienie lekarskie oraz zaświadczenie potwierdzające ukończenie podstawowego programu terapii.

8. Jaki jest proponowany okres leczenia?

Istotne jest, aby leczenie w przypadku uzależnienia od alkoholu nie trwało krócej niż 4-6 tygodni, w przypadku narkomanii, lekomanii czy uzależnień mieszanych nie mniej niż 6 tygodni.

Jak jest u nas?

Dla każdego uzależnionego podejmującego u nas terapię, po pierwszych wywiadach i testach psychologicznych (najnowsze), ustalany jest przez psychologa i psychoterapeutę w porozumieniu z uzależnionym indywidualny program terapii. Po wstępnym zapoznaniu z wynikami testów i wywiadów sugerujemy jak długi naszym zdaniem powinien być pobyt. Na podstawie analizy, jak po okresie roku radzą sobie nasi pacjenci, najbardziej skuteczne są dłuższe pobyty. Krótkie, np. dwutygodniowe pobyty, nie przynoszą spodziewanych rezultatów.

9. Czy ośrodek zajmuje się leczeniem schorzeń współistniejących?

Uzależnienie od środków psychoaktywnych jest chorobą umysłu, ciała i duszy. Bardzo ważne jest leczenie schorzeń współistniejących wynikających z samego uzależnienia oraz innych chorób niezwiązanych bezpośrednio z tym problemem. Takie postępowanie to możliwość do usunięcia schorzeń narządowych i niedoborów ważnych dla życia związków, co ma decydujące znaczenie w procesie zdrowienia w aspekcie psychofizycznym. W ośrodku powinni zajmować się kompleksowym leczeniem uzależnienia w aspekcie umysłowym, duchowym i cielesnym.

Jak jest u nas?

Jak już wspominaliśmy wyżej, do dyspozycji każdego uzależnionego jest zespół specjalistów chorób wewnętrznych, kardiologii, psychologii czy psychiatrii.

10. Jaki program terapeutyczny proponuje ośrodek?

Dobry ośrodek powinien proponować program terapeutyczny zgodny ze standardami obowiązującymi w Polsce. Taki program powinien zawierać rożne formy terapii takie jak zajęcia edukacyjne, terapie grupową, terapie indywidualną. Każdy pacjent podczas leczenia powinien mieć swojego terapeutę indywidualnego, z którym opracowuje indywidualny plan terapii.

Jak jest u nas?

W PCTU KONINKI podstawowy program behawioralno-poznawczy jest zgodny z obowiązującymi standardami. Rzeczywiście tak jest, że najlepiej na uzależnionego działają połączone formy oddziaływania, tj.: edukacyjna, grupowa i indywidualna. Wprowadziliśmy też pomocne w stresach ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne. Nauczenie się ich pomaga w szybkim relaksie i odprężeniu. Pacjenci motywowani są również do spacerów a muzykoterapia pobudza do duchowości. Cały program terapii uzupełniony jest korzystaniem z grup samopomocowych, w których uzależniony ma kontakt z osobami, które radzą sobie w życiu na trzeźwo.

11. Jaką ilość pacjentów przyjmuje ośrodek i ile osób znajduje się w nim w chwili obecnej?

Jeśli organizacja pracy jest dobra to ilość uzależnionych przebywających w ośrodku nie ma wpływu na efekty. Sugeruje się, że optymalna liczba pacjentów, sprzyjająca terapii, to 3 do 15 osób.

Jak jest u nas?

U nas mamy też doświadczenie, że ilość osób na terapii nie przekłada się na efekty w taki sposób, że grupa 5-7 osób w terapii gwarantuje powodzenie a 2 nie. Efekty bardziej zależą od indywidualnego zaangażowania się uzależnionego i jego pragnienia trzeźwego - lepszego życia, nie mniej zgrana, wzajemnie wspierająca się grupa pomaga w terapii.

12. Jakie możliwości spędzania wolnego czasu mają pacjenci w ośrodku?

W terapii uzależnienia jednym z istotnych czynników jest nabycie umiejętności spędzania wolnego czasu w sposób trzeźwy i konstruktywny. Dobrze jest gdy ośrodek położony jest w miejscu ustronnym, gdzie uzależniony może chwile spędzić sam na spacerze lub wolny czas poświęcić na sport, kontakt z przyrodą które są ważnym elementem trzeźwienia pozwalającym na odzyskanie radości życia.

Jak jest u nas?

Nasz ośrodek położony jest przy granicy Gorczańskiego Parku Narodowego. Mieszkamy w miejscu gdzie jest mikroklimat, który zalecał niezwykły zielarz Ojciec Klimuszko. Ma to ogromne znaczenie dla szybkiej regeneracji chorego organizmu. Czyste powietrze, cisza, sprzyjają przemyśleniom i refleksom. 100 metrów od ośrodka znajduje się wyciąg narciarski o długości zjazdu 1450 metrów. Jest też dużo tras biegowych i spacerowych po parku. Każdy uzależniony ma możliwość skorzystania z sali muzycznej (instrumentów), Sali do gry w bilard, piłkarzyki, dart czy z siłowni (ławeczka do podnoszenia ciężarów, atlas, rowerek, worek bokserski).

13. Jaką bazę posiada ośrodek?

Profesjonalny ośrodek leczenia uzależnień powinien posiadać odpowiednia bazę, która pozwala na korzystanie z różnych form terapii. Bogata baza ośrodka i odpowiednie podejście personelu pozwala pacjentowi zrozumieć proces terapeutyczny mający na celu naukę trzeźwego postrzegania rzeczywistości i korzystania z niej.

Jak jest u nas?

W PCTU KONINKI stosujemy różne formy oddziaływania. Już samo położenie ośrodka w unikalnym, samodzielnym miejscu, stwarza szansę na prowadzenie części zajęć w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Bazę stanowi również obsługa ośrodka oraz prowadzone dodatkowe zajęcia typu muzykoterapia, relaksacja, ćwiczenia oddechowe i uspokajające.

14. Jak wygląda wyżywienie w ośrodku?

Wyżywienie ma ogromne znaczenie w odzyskiwaniu siły życiowej, często po długim okresie nadwyrężania organizmu. "Składamy się z tego co jemy", dlatego codzienna kuchnia ma znaczenie priorytetowe bez względu na to czy ktoś się z tym zgadza czy nie. Całodzienne wyżywienie prowadzą ośrodki, którym Sanepid na to zezwolił. Catering nie załatwia tu sprawy. Jest to bardzo ważna sprawa przy wyborze ośrodka.

Jak jest u nas?

W naszym ośrodku dobra kuchnia to podstawa sukcesu. Obiekt jest pod nadzorem sanepidu. Nasza kuchnia posiada piec konwekcyjny, MW którym można gotować bez użycia tłuszczu oraz nie tracą wartości odżywczych (witamin, mikro i makro elementów) jak podczas tradycyjnego przygotowania potraw. Jadłospis jest przygotowany tak, aby uwzględniał wyżywienie urozmaicone, świeże, codziennie gotowane i przyrządzane. Uzależnieni w początkowym fazie terapii mają wzmożony apetyt i dlatego to jak szybko się zregenerują zależy właśnie przede wszystkim od jedzenia. Z naszego doświadczenia wynika, że dobra zupa, sałatka warzywna czy stek ze świeżego mięsa czyni cuda z odwitaminizowanymi i osłabionymi organizmami. Jeśli do tego dodać spacery i możliwość relaksu to dolegliwości fizyczne bardzo szybko mijają, a wówczas - jak nic nie boli - łatwiej zająć się terapią. Uwzględniamy diety dla chorych na cukrzycę, marskość wątroby czy inne choroby.

15. Czy ośrodek prowadzi właściwą dokumentację medyczną i terapeutyczną?

Każdy legalnie działający ośrodek ma obowiązek prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej i terapeutycznej. Uzależniony kończąc terapię powinien otrzymać epikryzę medyczną, jak i terapeutyczną oraz oryginały wszystkich przeprowadzonych badań. Dokumentacja medyczna i terapeutyczna powinna być objęta pełną tajemnicą i udostępniana jedynie pacjentowi.

Jak jest u nas?

Każdy uzależniony pacjent przy przyjęciu ma założoną teczkę personalną, gdzie gromadzimy wyniki badań, wywiady, kontrakt terapeutyczny, wskazówki rodziny lub rodzinnych lekarzy. Wówczas pacjent decyduje komu możemy udzielić informacji na temat jego zdrowia. Przy wyjściu, na podstawie wywiadu lekarskiego, badań psychologicznych i laboratoryjnych oraz postępów w terapii, każdy uzależniony otrzymuje epikryzę medyczną i terapeutyczną, oryginały badań oraz zalecenia dalszego postępowania - leczenia. Jeśli jest taka potrzeba terapeuci pomagają (a dla większości uzależnionych stanowi to trudność) w zorganizowaniu działań po ukończeniu terapii, która stanowi początek procesu zdrowienia.

Created by Fine.pl
© 2018 All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.

NASZA dotychczasowa SKUTECZNOŚĆ

Ilość pacjentów utrzymujących abstynencję rok po terapii:

58%–75%!!!

w a r t o   s p r a w d z i ć

Podmiot leczniczy nr: 000000192796

Indywidualne podejście
Zajęcia motywująco - relaksujące

Położenie - Mikroklimat

Gorczański Park Narodowy

Domowa kuchnia

Nadzór Sanepidu

Szerokie zaplecze rekreacyjne

Dostępne 1-osobowe pokoje z łazienką

Dobra cena

Telefony:

18 33 19 736
18 33 19 737
18 33 17 250
533 724 499

centrum pomocy leczenia uzależnień - forum
kompendium wiedzy o alkoholiŸmie
Alkoholizm
Untitled Document