TERAPIA OD ZARAZ - JESTEŚMY DLA CIEBIE

[...] Przez całe pokolenia psychologowie sądzili, że przyczyną wszelkich samo wyniszczających zachowań ludzkich jest tłumienie.
Tymczasem ja dochodzę do wniosku, że jeszcze bardziej destrukcyjna, siłą naruszającą nasza, wolność i sprawiającą, że robimy rzeczy, których naprawdę nie chcemy, jest uzależnienie.
Podczas gdy tłumienie zagłusza pragnienie, uzależnienie je przywiązuje, a przy tym przejmuje i zniewala energię płynącą z pragnienia, przeznaczając ją na określone zachowania, rzeczy lub osoby. W ten sposób obiekty przywiązania (związania z czymś) stają się ogniskami skupiającymi całą uwagę - stają się obsesjami; zaczynają rządzić naszym życiem.
Słowo przywiązanie używane jest od dawna w szkołach duchowości dla określenia procesu polegającego właśnie na sczepieniu, związaniu z czymś.
Przywiązanie spina trwale nasze pragnienie z określonymi obiektami i w ten sposób powstaje uzależnieniu.
Wyjaśnia to, dlaczego nie skutkuje tradycyjna psychoterapia, która zajmuje się głównie uwalnianiem stłumionych pragnień.
Staje się też zrozumiałe, dlaczego uzależnienie jest największym zagrożeniem psychicznym atakującym ludzkie pragnienie Boga.
Nie ma w tym przesady, gdy mówię, że wszyscy cierpimy z powodu uzależnień. I nie oznacza to, że przez takie uogólnienie pomniejszam znaczenie uzależnienia. Sadzę jednak, że rzeczywiście w każdym człowieku działają psychologiczne, neurologiczne i duchowe procesy, które prowadzą do autentycznych uzależnień.
Te same procesy, odpowiedzialne za uzależnienie od alkoholu i narkotyków, są również odpowiedzialne za uzależnienia od idei, pracy, związków z ludźmi, władzy, nastrojów, fantazji i nieskończenie rozmaitej mnogości innych rzeczy.
Wszyscy jesteśmy uzależnieni w pełnym tego słowa znaczeniu.
Co więcej, nasze uzależnienia to nasi najwięksi wrogowie. Krępują nas łańcuchami, którymi Sami się oplatamy, a które - paradoksalnie - wymykają się zupełnie naszej kontroli.
Uzależnienia czynią z nas bałwochwalców, ponieważ zmuszają nas do hołdowania obiektom przywiązania i uniemożliwiają przez to szczerą miłość do Boga i naszych bliźnich.
Uzależnienie wyrabia w nas samowolę, a przy tym - znów paradoksalnie - wyniszcza naszą wolność i godność. Uzależnienie jest więc zarazem integralną częścią natury człowieka oraz nieprzyjacielem tej natury. Jest wrogiem wolności, zaprzeczeniem miłości.
A przy tym, co jest kolejnym paradoksem, uzależnienia mogą doprowadzić nas do najgłębszego pragnienia łaski - mogą nas one rzucić na kolana.
Z tych paradoksów dotyczących uzależnień wyłania się wiele pytań.
Czym w istocie jest uzależnienie? więcej »

Alkoholizm (zespół uzależnienia od alkoholu) - ogół dysfunkcji fizycznych, psychicznych i osobowościowych (intelektualnych, emocjonalnych), powstałych na skutek uzależnienia od alkoholu etylowego. Jest najbardziej rozpowszechnionym uzależnieniem na świecie. więcej »

Uzależnienie od hazardu - jest chorobą chroniczną i postępującą. więcej »

Uzależnienie od Internetu (siecioholizm) - pojawia się wtedy, gdy korzystanie z Internetu zaczyna przeszkadzać, a nie pomagać w pracy, nauce czy życiu osobistym - gdy straty przewyższają korzyści. więcej »

Lekomania (zespół uzależnienia od leków) - jest wynikiem długotrwałego przyjmowania leków w celu poprawienia samopoczucia, zaśnięcia, rozluźnienia, pozbycia się lęku, bólu, stanów depresyjnych. Często występuje równolegle z uzależnieniem od alkoholu. więcej »

Narkomania (gr. narke - odurzenie, mania - szaleństwo) - uzależnienie spowodowane krótszym lub dłuższym zażywaniem środków narkotycznych lub innych środków uzależniających. więcej »

Nikotyna (C10H14N2) - alkaloid pirydynowy, występujący w liściach i korzeniach tytoniu. Bezbarwna ciecz o temperaturze wrzenia 247°C, zapachu tytoniu, mieszająca się z wodą i z alkoholem etylowym, wykazująca aktywność optyczną (lewoskrętna), na powietrzu brunatniejąca. więcej »

Niedawno pojawiło się kolejne, groźne zjawisko - stosowanie różnego rodzaju dopalaczy. Staje się ono coraz bardziej powszechne wśród nastolatków. Właściwie nie istnieje naukowe wytłumaczenie terminu "dopalacze". Mianem tym określa się grupę różnych substancji o działaniu psychoaktywnym, które nie znajdują się na liście substancji kontrolowanych przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. więcej »

Nowe uzależnienia stają się coraz bardziej powszechne na świece, a tym samym również i w Polsce. Przyczyny uzależnień od zachowań, takich jak zakupomania czy solariomania, są podobne do przyczyn uzależnień od hazardu lub środków odurzających. więcej »

Created by Fine.pl
© 2018 All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.

NASZA dotychczasowa SKUTECZNOŚĆ

Ilość pacjentów utrzymujących abstynencję rok po terapii:

58%–75%!!!

w a r t o   s p r a w d z i ć

Podmiot leczniczy nr: 000000192796

Indywidualne podejście
Zajęcia motywująco - relaksujące

Położenie - Mikroklimat

Gorczański Park Narodowy

Domowa kuchnia

Nadzór Sanepidu

Szerokie zaplecze rekreacyjne

Dostępne 1-osobowe pokoje z łazienką

Dobra cena

Telefony:

18 33 19 736
18 33 19 737
18 33 17 250
533 724 499

centrum pomocy leczenia uzależnień - forum
kompendium wiedzy o alkoholiŸmie
Alkoholizm
Untitled Document