Leczenie alkoholizmu

Alkoholizm to prawdopodobnie najczęściej występująca choroba społeczna.  Alkoholizm (uzależnienie od alkoholu) jest bardzo demokratyczną chorobą, dotyka ludzi w każdym środowisku. Na alkoholizm chorują zarówno ludzie na bardzo wysokich stanowiskach jak: managerowie, kierownicy, szefowie, prezesi, lekarze i prawnicy, jak i bezrobotni. Uzależnienie dotyka osoby z wyższym wykształceniem z wieloma dyplomami i fakultetami jak i te, które wyksztalcenia wyższego nie posiadają. Uzależniają się zarówno ludzie mieszkający na wsi jak i w mieście.
Mimo postępu wiedzy o uzależnieniu od alkoholu jak i jej dostępności Alkoholizm jest w dalszym ciągu potępiany przez społeczeństwo. Wielu ludzi twierdzi, że pijącym brak silnej woli, a kwestia uzależnienia od alkoholu to wybór osoby uzależnionej od alkoholu. Takie podejście społeczne do uzależnienia od alkoholu prowadzi do izolacji osoby uzależnionej od społeczeństwa a w efekcie do dalszej degradacji i całkowitej destrukcji alkoholowej.

Wszystko co powinieneś wiedzieć zanim podejmiesz leczenie uzależnienia od alkoholu

Leczenie uzależnienia od alkoholu jest trudne i wymaga przede wszystkim decyzji pacjenta o leczeniu, chęci i dobrej woli. W procesie podejmowania decyzji o leczeniu i w samym leczeniu uzależnienia od alkoholu ważna jest również współpraca osób bliskich.
Decyzja o zerwaniu z nałogiem alkoholowym jest niezwykle trudna zarówno dla uzależnionego, jak i jego otoczenia. Jednak stanowi przełomowy moment, który może zaważyć na przyszłości alkoholika i jego rodziny. Dlatego warto zdecydować się leczenie alkoholizmu tak szybko jak to możliwe. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na pytania, jakie mogą nasuwać się w związku z uzależnieniem od alkoholu jak i procesem leczenia alkoholizmu:

 

Czy alkoholizm jest chorobą?

AlkoholizmAlkoholizm ( zespół uzależnienia od alkoholu) określany jest z reguły, jako ogół dysfunkcji w różnych sferach.  Zespół tych dysfunkcji to uzależnienie fizyczne od spożywanych trunków, ale również uzależnienie psychiczne i osobowościowe (zdolności intelektualne, emocjonalne), powstałe na skutek uzależnienia od alkoholu etylowego. Według najnowszych statystyk stanowi najbardziej rozpowszechniony rodzaj uzależnienia na świecie.

Spożywanie dużych ilości alkoholu przez osobę uzależnioną powodowane jest przymusem o charakterze psychicznym i somatycznym, i nie podlega woli osoby pijącej. Choroba alkoholowa jest wynikiem długotrwałego nadużywania alkoholu. Wskutek tego dochodzi do szybkiego rozwoju zmian chorobowych dotyczących nie tylko zdrowia fizycznego. Równolegle pojawiają się zaburzenia w sferze psychicznej, które ostatecznie prowadzą do psychodegradacji alkoholowej. Uzależnienie alkoholowe ma daleko idące skutki nie tylko psychiczne i fizyczne, ale również socjologiczne. Alkoholizm jest chorobą przewlekłą, niemożliwą do pokonania samodzielnie przez osobę pijącą, Uzależnienie od alkoholu jest chorobą postępującą w konsekwencji prowadząca do śmierci.

 

Czy alkoholizm dotyka tylko osoby z marginesu społecznego?

Uzależnienie od alkoholu kojarzone jest z marginesem społecznym.  Zbyt mała wiedza, zakorzenione mity i fałszywe opinie powodują, że na ogół społeczeństwo spogląda na alkoholizm i alkoholików niechętnie, z odrazą, jak na grzech czy wadę charakteru. W świadomości wielu ludzi alkoholik to człowiek gorszy i ktoś z marginesu.

Alkoholizm jest kojarzony z piętnem i najgorszymi epitetami i określeniami:

 • Alkoholik to klient izby wytrzeźwień
 • To ten, który leży bezwładnie na ławce w parku
 • To ten, który kradnie
 • Ktoś, kto pije denaturat
 • Ktoś bezdomny
 • Niewykształcony
 • Alkoholik, to ktoś śmierdzący i brzydko ubrany

Natomiast alkoholikiem nie jest ten, który:

 • Nie bije żony, nie jest agresywny po wypiciu alkoholu
 • Nie leczy się – często nazywa się go pijakiem, ale miano alkoholika otrzymuje, dopiero, gdy pójdzie na terapię
 • Pije tylko dobre i drogie trunki
 • Pije tylko piwo
 • Nie pije samotnie
 • Nie pije od rana
 • Jest wykształcony i inteligentny
 • Jest bogaty,
 • Ma swoją firmę lub odnosi sukcesy zawodowe

Są to mity, które należy obalić. Uzależnienie jest bardzo demokratyczną chorobą. Wśród pacjentów ośrodków uzależnień są zarówno ludzie bezdomni i bezrobotni jak i osoby wysoko funkcjonujące społecznie, prawnicy, lekarze, księża, politycy. Choroba nie respektuje, zatem płci, pochodzenia, wykształcenia ani zamożności.
Ważne natomiast jest, że im wyżej i lepiej funkcjonujemy społecznie, tym trudniej osiągnąć przysłowiowe dno alkoholowe. Alkoholicy wysoko funkcjonujący przez wiele lat unikają poniesienia odpowiedzialności za swoje uzależnienie. A ich pozycja zawodowa i ciężar obowiązków jest często pretekstem do dalszego picia. To wszystko sprawia, że osoby dobrze funkcjonujące społecznie i zawodowo później docierają na terapię.

 

Dlaczego ludzie uzależniają się od alkoholu?

Uzależnienie od alkoholu może dotknąć każdego w zależności od wielu czynników. Co powoduje, że człowiek staje się alkoholikiem? Jest wiele przyczyn, które możemy podzielić na:

1. Czynniki biologiczne – predyspozycje wrodzone. Gdybyśmy przyjęli podatność na chorobę w skali od 0 do 100, każdy z nas rodzi się już z określonymi predyspozycjami na tej skali. Ważne są tu czynniki genetyczne, przemiany biochemiczne w organizmie – głównie w mózgu, działanie układu np. hormonalnego. Skala nie oznacza, że jeśli ktoś ma wynik 99 musi zostać alkoholikiem a ktoś z wynikiem 1 nim nie zostanie.

2. Czynniki psychiczne – tu między innymi uczucia, emocje i zachowania

3. Czynniki społeczne – socjologiczne, między innymi wzorce zachowań, grupy społeczne, grupy nacisku, przyczyny ustrojowe i polityczne

4. Czynniki subiektywne – dotyczące samego pacjenta.

Możemy też wymienić bardziej indywidualne przyczyny rozwoju uzależnienia np.

 • Ciężkie dzieciństwo
 • Zły wybór partnera
 • Problemy rodzinne
 • Problemy seksualne
 • Kłopoty zawodowe
 • Zachwianie skali wartości
 • Niezrealizowane marzenia
 • Praca niezgodna z zainteresowaniami
 • Samotność
 • Szukanie nowych przeżyć
 • Ucieczka od czegoś
 • Trudności adaptacyjne
 • Utrata sensu życia
 • Nuda

 

Rodzaje alkoholizmu

 1. leczenie alkoholizmuAlkoholizm młodzieńczy
  Dzieci i młodzież są zdecydowanie bardziej podatne na oddziaływanie rożnego rodzaju używek i szybciej wpadają w nałogi. Najczęściej przebieg choroby odznacza się przyspieszonym procesem destrukcyjnym i już po 2-3 latach prowadzi do silnego uzależnienia. Często najtrudniej rozpoznawalnym objawem są zaburzenia osobowości, brak uczuciowości wyższej czy prymitywizm zachowania, co najczęściej składa się na karb dojrzewania. W młodzieńczym wieku uzależnienie alkoholowe jest dużo bardziej niebezpieczne niż u osób starszych. To właśnie w pierwszych latach socjalizacji wtórnej dochodzi do kształtowania się osobowości. Alkohol zaburza ten proces, kreując jednostkę rozchwiana emocjonalnie, o niskim poczuciu wartości i niekiedy przejawiająca silną agresję. Zamiast odkrywać prawdę o sobie i o życiu w naturalnych i autentycznych doświadczeniach osobistych, uczą się pośpiesznego i złudnego manipulowania własnymi uczuciami i umysłem.
   
 2. Alkoholizm przewlekły
  Ten rodzaj uzależnienia alkoholowego można zidentyfikować już po pobieżnej obserwacji. Obawia się czerwoną nabrzmiałą twarzą, przekrwionymi powiekami, nalaną otyłością lub wychudzeniem, drżeniem rąk, chrypliwym głosem (nieżyt gardła), permanentnym katarem, wymiotami porannymi. Leczenie alkoholizmu wykazało, że wiele osób w zaawansowanym stadium uzależnienia uskarżało się także na reumatoidalne bóle stawów, bolesność nerwów obwodowych, niemożność skoncentrowania myśli, drażliwość i otępienie umysłowe. W krytycznych sytuacjach alkoholizm przewlekły może doprowadzić do trwałego uszkodzenia narządów wewnętrznych, a nawet do śmierci.
   
 3. Alkoholizm wtórny
  Jest to powrót do picia alkoholu po dłuższej przerwie lub abstynencji spowodowanej leczeniem alkoholizmu. Często przerwa w spożywaniu alkoholu jest wywołana niemożnością picia w wyniku choroby lub niedostępności trunków np. po pobycie w więzieniu, wszywkach esperalu lub okresowych przysięgach abstynencyjnych (np. "Górka" - na Podhalu - miejsce składania przysięgi abstynencyjnej). Alkoholizm wtórny jest niezwykle niebezpieczny dla człowieka, ponieważ ponowne wkraczanie w świat nałogu, potęguje jego oddziaływanie na psychikę i organizm ludzki.

 

Czy wszyscy alkoholicy piją tak samo? Czy alkoholik pije codziennie?

Jeden ze mitów na temat uzależnienia mówi, że alkoholikiem jest się dopiero wtedy, kiedy alkohol pije się codziennie i to w dużych ilościach. Istnieją różne typy alkoholików, nie wszyscy piją jednakowo pod względem ilości, częstotliwości jak i okoliczności.

Typy osób uzależnionych od alkoholu wg. Jellinka:

Alkoholizm typu Alfa – oparty na czynnikach psychologicznych. Teoretycznie najmniej groźny, ale również mający bardzo negatywny wpływ na życie uzależnionego, który nie jest w stanie poradzić sobie ze stresem albo trudnymi sytuacjami i sięga po alkohol. Uśmierza w ten sposób psychiczne i fizyczne cierpienia, pijąc zbyt dużo i w nieodpowiednich sytuacjach.

Alkoholizm typu Beta – oparty na czynnikach społecznych. Picie spowodowane jest normami środowiskowymi, obyczajami i sytuacjami społecznymi, a podstawowymi problemami uzależnionych mogą być marskość wątroby czy niedożywienie wynikające z nadmiernego picia.

Alkoholizm typu Gamma – najbardziej typowa forma choroby, postępuje od uzależnienia psychologicznego do fizycznego. Występuje stopniowa utrata kontroli nad piciem i zwiększająca się tolerancja. W przypadku zaprzestania picia można zaobserwować u uzależnionego trzęsienie się oraz drżenie.

Alkoholizm typu Delta – uzależniony kontroluje ilość, lecz nie jest zdolny do całkowitego zaprzestania picia. Ma często związek z regularnym piciem napojów niskoprocentowych, które pozwalają na długotrwałe utrzymanie stałego poziomu alkoholu we krwi. Szkody dla organizmu pojawiają się powoli.

Alkoholizm typu Epsilon – okresowe upijanie się osoby, która jest w stanie bez problemu wytrzymać bez alkoholu długi czas, ale po nim zaczyna spożywać alkohol bardzo intensywnie, aż do pojawienia się stanu osłupienia.

 

Czy można zastosować przymus w leczeniu alkoholizmu?

Tylko w szczególnych przypadkach sąd może nakazać przymusowe leczenie uzależnienia od alkoholu.
Poza tym osoba podejmująca leczenie uzależnienia od alkoholu nie może być do niego zmuszona. Podjęcie terapii musi wynikać z własnej decyzji osoby uzależnionej. Żaden ośrodek nie może przetrzymywać osób uzależnionych na siłę, dlatego po rozpoczęciu terapii w każdej chwili osoba uzależniona może ja przerwać. Osoba uzależniona musi chcieć wyjść z nałogu, aby chęci w połączeniu z praca terapeutyczną zaowocowały rozpoczęciem procesu trzeźwienia. Najważniejszym krokiem na drodze leczenia alkoholizmu jest przyznanie się do problemu, prośba o pomoc w wyjściu z uzależnienia, oraz przyjęcie specjalistycznej pomocy w leczeniu alkoholizmu.

 

Na czym polega leczenie alkoholizmu?

Uzależnienie od alkoholu podobnie jak uzależnienia od innych środków zmieniających świadomość jest chorobą postępującą i zagrażającą życiu osoby nią dotkniętej, dlatego ważne jest, aby zostało ono objęte odpowiednim leczeniem.

Na czym więc polega leczenie uzależnienia od alkoholu?

Leczenie uzależnienia od alkoholu jest procesem złożonym z wielu elementów, które mają konkretny cel – wyjście z nałogu. Zanim jednak to nastąpi, należy przejść cały proces leczenia. Na proces leczenia alkoholizmu składają się kolejno: detoksykacja organizmu, zdiagnozowanie, dobranie odpowiednich sposobów leczenia do indywidualnych potrzeb osoby uzależnionej, leczenie przyczyn uzależnienia, psychoterapia. Program terapii przewidziany jest na okres 6-8 tygodni w zależności od zaawansowania choroby. W tym czasie pacjent znajduje się pod stała opiekę wykwalifikowanego personelu. Podstawowym założeniem programu leczenia jest indywidualna i grupowa terapia. Zajęcia terapeutyczne są podzielone na etapy: diagnostyczno-edukacyjny, akceptacja uzależnienia, nauka życia na trzeźwo, zapobieganie nawrotom. Po przejściu podstawowego programu terapii (pobyt 6-8 tygodniowy) pacjent powinien dalej pracować nad sobą przez podjęcie terapii pogłębionej i przez uczestnictwo w grupach samopomocowych. Rezygnacja z kontynuowania terapii wiąże się z powrotem do nałogu.

 

Na czym polega leczenie fizycznego alkoholizmu?

Uzależnienie od alkoholu prowadzi do uzależnienia organizmu i jego metabolizmu od substancji, dlatego po długim okresie picia w wyniku jego przerwania pojawiają się nieprzyjemne objawy zespołu odstawiennego. Mogą one mieć łagodny charakter, ale mogą również zagrozić życiu osoby uzależnionej.  Dlatego po długim okresie picia alkoholu wskazana jest detoksykacja w warunkach szpitalnych.

Fizyczne leczenie alkoholizmu sprowadza się do odtruwania organizmu, tzn. minimalizowania zespołu odstawiennego oraz likwidowanie pozostałych po uzależnieniu zaburzeń somatycznych.

 

Jakie są sposoby leczenia alkoholizmu?

Osoby borykające się z uzależnieniem poddają się licznym zabiegom i eksperymentom w celu wyleczenia się z nałogu. Internet „aż huczy” od nowinek w temacie wychodzenia z alkoholizmu. Wśród metod testowanych przed podjęciem leczenia przez naszych pacjentów często pojawiają się wszywki esperalowe, hipnoza, składanie przyrzeczeń w kościele „Na górce”, czy akupunktura. Żaden z tych sposobów nie daje pożądanych efektów w postaci stałej abstynencji i wyleczenia z alkoholizmu.

Jak więc poradzić sobie z uzależnieniem?

Stosowanie środków farmakologicznych – metoda farmakologiczna nie jest sposobem leczącym czy terapeutycznym. Kuracja lekowa w leczeniu uzależnienia ma na celu zmniejszenie symptomów pojawiających się podczas abstynencji. Maja one jedynie wspomagać proces terapeutyczny wychodzenia z uzależnienia. Leki powinny być zażywane tylko według wskazań lekarza, ze szczególną ostrożnością, gdyż leki wspomagające proces leczenia alkoholizmu mają duży potencjał uzależniający. W efekcie może dojść do nawrotu alkoholizmu jak i powstania uzależnienia od leków. Dlatego należy podkreślać, że farmakologia nie jest podstawową terapią leczenia uzależnienia od alkoholu, ma ona towarzyszyć psychoterapii.

Terapia uzależnienia - jest najbardziej skutecznym i podstawowym sposobem na leczenie uzależnienia od alkoholu.
Uzależnienie jest chorobą, więc należy działać podobnie jak w przypadku innych chorób. Schemat działania terapeutycznego w przypadku leczenia choroby jest następujący:

a) Idziemy do lekarza/specjalisty
     b)  Lekarz dokonuje diagnozy
     c)  Zostajemy poinformowani o rodzaju choroby (edukacja)
     d)   Otrzymujemy informację o zaleceniach jak postępować w danym schorzeniu. Np. grypa – nie wychodzimy z domu, musimy leżeć …
     e)    Otrzymujemy receptę
     f)   Stosujemy się do zaleceń lekarskich

Dokładnie tak samo wygląda terapia leczenie uzależnienia od alkoholu. Osoba trafiająca na terapię, przechodzi przez diagnozę, następnie rozpoczyna się edukacja, sprawdzenie poziomu destrukcji, zatrzymanie mechanizmów uzależnienia i nauka zaleceń. Na zakończenie tzw. recepta i system zaleceń. Ważne jest by terapia była kontynuowana przez okres minimum jednego roku. 

Terapia uzależnienia obejmuje głębokie sfery funkcjonowania człowieka. W terapii leczenia uzależnienia realizowane są różnego typu zadania, prowadzące do przywrócenia zdolności normalnego trzeźwego funkcjonowania w społeczeństwie. Do realizowanych zadań jest np. praca nad uświadomieniem sobie uzależnienia, rozbrajanie jego mechanizmów, praca nad zmianą zachowań, naprawianie szkód, ćwiczenie umiejętności interpersonalnych oraz budowanie samooceny i adekwatnego poczucia własnej wartości. 

 

Kiedy leczenie uzależnienia od alkoholu jest skuteczne?

Skuteczność w leczeniu uzależnienia zależy od stopnia zaangażowania osoby uzależnionej w proces terapii. Przede wszystkim osoba uzależniona musi chcieć podjąć leczenie, musi wykazywać motywację do zmiany. Jeśli osoba uzależniona podejdzie do terapii z całym zaangażowaniem a następnie z takim podejściem będzie przestrzegać zaleceń dla osób zdrowiejących wyjście z uzależnienia jest gwarantowane. Obok przestrzegania zaleceń ważne w skuteczności jest podjęcie terapii pogłębionej oraz uczestniczenie w mittingach anonimowych alkoholików.
 
 

Czy można wyzdrowieć z alkoholizmu?

Alkoholikiem jest się na całe życie, nawet w sytuacji, kiedy nie pije się alkoholu od wielu lat. Nie ma metody, która likwidowałaby uzależnienie od alkoholu. Utrata kontroli w uzależnieniu już nigdy nie wraca. Osoba niepijąca, która przeszła terapię nie może spożywać alkoholu do końca życia. Niewielka dawka alkoholu spowoduje powrót do dotychczasowego picia. Dlatego, aby nie wrócić do czynnego nałogu osoba uzależniona musi stosować zalecenia dla osób trzeźwiejących. 

 

Alkoholizm - choroba postępująca, chroniczna i śmiertelna

Te trzy cechy są charakterystyczne dla tej choroby, dlatego tez należy traktować ją nadzwyczaj poważnie. Kto z was pamięta skutki swojego pierwszego upicia się?A jakie były skutki upicia się 5 lat później, a jakie 10 lat później? Sami widzicie, że nie były one takie same. Pogłębiały się ponieważ choroba się rozwijała.
Na początku lista objawów jest dość krótka. Jednak w miarę upływających lat, systematyczne naużywanie alkoholu powoduje, że pojawiają się coraz to nowe objawy, coraz bardziej groźne.  Dzieje się tak z każdą chorobą, którą bagatelizujemy. Na przykład katar może przerodzić się w zapalenie płuc, jeśli nie będziemy w porę przeciwdziałać i lekceważyć dochodzące coraz to nowe objawy.

Z alkoholizmu nie można się wyleczyć tak, aby kiedykolwiek można było pić w sposób kontrolowany. Dzieje się tak dlatego, że została zmieniona struktura chemiczna organizmu. Także system emocjonalny stał się inny. W związku z tym zachowania alkoholika nigdy nie będą takie same jak kogoś, kto alkoholikiem nie jest (mówimy tu o zachowaniach pod wpływem alkoholu). Ta choroba jest chroniczna, ponieważ trwa do końca życia. Przeciętna długość życia alkoholika to 40 lat. Prawdą jest, że niektórzy dożywają do 50 lat, ale sporo też jest takich, którzy giną w wypadkach samochodowych dużo wcześniej, w bójkach, popełniają samobójstwa itp.

Wszystkie te elementy o których wspominamy sprawiają, że alkoholizm trzeba traktować nadzwyczaj poważnie. Niektórzy ludzie mówią że jest to nałóg i stawiają go w jednym rzędzie z paleniem. To błąd.

Palenie papierosów  rzeczywiście jest nałogiem, ale alkoholizm jest chorobą. 

Można go zdiagnozować na podstawie bardzo konkretnych objawów. Na przykład:

 • głód alkoholu, który spowodowany jest niezwykle silną reakcją chemiczną w odpowiedzi na pojawiające się bodźce.
 • tak zwany urwany film, czyli gdy po wytrzeźwieniu nie pamiętasz co działo się w trakcie picia.
 • zmiana tolerancji na alkohol. Po to, by osiągnąć taki sam skutek jak dawniej potrzeba większej ilości alkoholu. Potem przychodzi taki moment, gdy niewielka dawka powoduje upicie się.


Przez uzależnienie od alkoholu należy rozumieć stan psychiczny i fizyczny, wynikający  ze współdziałania żywego organizmu i alkoholu. Stan ten charakteryzuje się zmianami w zachowaniu i innymi następstwami, w tym zawsze przymusem (nieodpartą chęcią) ciągłego lub okresowego spożywania alkoholu po to, by uniknąć złego samopoczucia z powodu jego braku.

Zależność psychiczna polega na potrzebie częstego lub stałego przyjmowania alkoholu celem powtórzenia poprzednich przeżyć związanych z jego przyjęciem.

Zależność fizyczna jest stanem biologicznej adaptacji wobec alkoholu, bez którego organizm nie może prawidłowo funkcjonować. Przerywanie lub ograniczanie podawania alkoholu pociąga za sobą występowanie zaburzeń czynności ustroju, określanych mianem zespołu odstawienia.

Tolerancja jest to stan, w którym powtarzanie tej samej dawki alkoholu daje coraz słabszą reakcję, a dla uzyskania tego samego efektu konieczne jest zwiększenie dawki. Rozpoznanie uzależnienia od alkoholu należy opierać na analizie powiązanych ze sobą i powtarzających się objawów. Objawy te manifestują się obecnością związanych z piciem zmian w zachowaniu, zmianami odczuwanymi subiektywnie oraz zmienionym stanem psychobiologicznym.  Jednocześnie konieczne jest uwzględnienie czynników wewnętrznych i zewnętrznych, stopnia nasilenia objawów  oraz częstości ich występowania. Prawidłowo postawiona diagnoza musi być  więc wypadkową objawów somatycznych, psychicznych i społecznych występujących w ramach określonego kręgu kulturowego.

Zmiany w zachowaniu stwierdzamy wówczas kiedy:

 1. sposób picia nie odpowiada wzorcowi przyjętemu w danym kręgu kulturowym pod względem dawek, pory i okoliczności picia (m.in. picie alkoholu niezależnie od pory dnia, picie samotne, picie alkoholi nie konsumpcyjnych)
 2. spożywane są wysokie dawki dobowe alkoholu z tym, że podczas oceniania musimy uwzględnić wagę ciała, sposób odżywiania  się, ogólny stan zdrowia oraz trudności w zapamiętywaniu dokładnej ilości wypijanego alkoholu.
 3. zmniejszenie się różnorodności zachowań np. całkowita abstynencja jest alternatywą dla ciężkiego ciągu.
 4. ulega osłabieniu zdolność do reagowania na tak zwane wzmocnienia negatywne tj. Picie pomimo presji rodziny, przyjaciół, znajomych czy też pojawienie się problemów zdrowotnych, ekonomicznych, prawnych itp.

Zmiany subiektywne

Utrata kontroli picia polega na niemożności konsekwentnego realizowania swoich własnych decyzji odnośnie picia lub niepicia alkoholu, trudności w zaprzestaniu rozpoczętego picia. Osoba uzależniona nie potrafi kontrolować ilości, częstotliwości i sytuacji picia,.

Głód alkoholowy jest to stan charakteryzujący się wzmożoną i trudną do odparcia chęcią wypicia alkoholu lub upicia się. Zjawisko to występuje wyłącznie u osób uzależnionych i jest połączone z narastającym rozdrażnieniem, napięciem, i niepokojem

kolejnym przejawem zmian subiektywnych jest okresowa koncentracja na alkoholu (kosztem spraw rodzinnych, zdrowotnych, zawodowych).

Zmiany psychobiologiczne

Zespół abstynencyjny (odstawienia) jest to stan występujący u osób uzależnionych od alkoholu wówczas, kiedy w trakcie „ciągu" picia, lub podczas jego przerwania dojdzie do obniżenia poziomu alkoholu we krwi.

Objawy te nie są charakterystyczne wyłącznie dla niego i mogą imitować wiele różnych schorzeń.

Ze strony układu pokarmowego - brak łaknienia, wymioty, biegunki. Ze strony układu krążenia - przyspieszenie akcji serca, zaburzenia rytmu, podwyższenie ciśnienia krwi.

Ze strony układu wegetatywnego - wzmożona potliwość, rozszerzone źrenice, suchość śluzówek jamy ustnej.

Występują też objawy „grypowe"  i przypominające przeziębienie tj. Ogólne złe samopoczucie, osłabienie, podwyższona ciepłota ciała, bóle mięśniowe i bóle głowy, silne drżenia rąk lub całego ciała.

Uzależnienie od alkoholu rozpoznajemy gdy wystąpią trzy z pośród wymienionych objawów:

 1. silna chęć lub poczucie przymusu picia
 2. subiektywne przekonanie o mniejszej możliwości kontroli nad piciem
 3. picie ze świadomością, że objawy abstynencyjne (odstawienia) ulegną złagodzeniuobecność somatycznych (wegetatywnych) objawów zespołu abstynencyjnego (odstawienia)
 4. wzrost tolerancji na alkohol
 5. ograniczenie wzorców zachowań związanych z piciem
 6. postępujące zaniedbywanie  innych przyjemności lub zainteresowań na rzecz picia
 7. picie alkoholu pomimo wyraźnych szkód (fizycznych, psychicznych i społecznych), o których wiadomo, że mają ścisły związek z piciem.

 

Dlaczego PCTU Koninki jest odpowiednim ośrodkiem do leczenia alkoholizmu?


Nasz ośrodek cechuje:

 • Jesteśmy podmiotem leczniczym, więc na bieżąco jesteśmy superwizowani
 • Mamy wysoką skuteczność w leczeniu alkoholizmu
 • Stosujemy autorski program terapii oraz nowości w terapii jak Trening Biofeedback, terapia wibracyjna itp.
 • Posiadamy komfortowe zaplecze -  trzy sale terapeutyczne, możliwość korzystania z rowerów, siłownie, sauny i jakuzi, bilard, ping-pong
 • Jesteśmy usytułowani w pięknej okolicy w Gorczańskim Parku Narodowym,  tuż obok wyciągu narciarskiego 1500 m zjazdu

 

Bibliografia:

1.  J.  Lindenmeyer,  Ile możesz wypić?, O nałogach i ich leczeniu, Gdańsk 2006

2. I. Kaczmarczyk, Wspólnota Anonimowych Alkoholików w Polsce, dz. cyt. Uzależnienie od alkoholu, Warszawa 2008

3.  Ł, Müldner-Nieckowski,  Świat Problemów, Warszawa – Kwiecień 2013.

4.  L. Cierpiałkowska, Psychologia uzależnień, Warszawa 2010

5. J. Mellibruda , Psycho-bio-społeczna koncepcja uzależnienia od alkoholu. Alkoholizm i Narkomania,    Warszawa 1997,  Nr 3/28.

6. A. Dodziuk, Trudna nadzieja,  Warszawa 1996

7. J.  Mellibruda , Psycho-bio-społeczna koncepcja uzależnienia od alkoholu. Alkoholizm i Narkomania, Warszawa 1997,  Nr 3/28

8. Vernon E. Johnson, Od jutra nie piję, Warszawa 1992

9. B.  Woronowicz,  Alkoholizm,  Warszawa 2009

10. Bohdan t. Woronowicz,  Alkoholizm jako choroba, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 1995 

 

 

Choroba alkoholowa - warto przeczytać:

Wartościowe artykuły o alkoholizmie na naszym blogu:


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat leczenia alkoholizmu, komentować, zadawać pytania, spotkać innych ludzi z podobnymi problemami do twoich, wejdź na nasze forum: http://pomoc.terapie.net.pl/index.php?/forum/1-alkoholizm

printFrom: https://terapie.net.pl/alkoholizm.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://terapie.net.pl/alkoholizm.html