Leczenie alkoholizmu

Wszystko co powinieneś wiedzieć zanim podejmiesz leczenie uzależnienia od alkoholu

Decyzja o zerwaniu z nałogiem alkoholowym jest niezwykle trudna zarówno dla uzależnionego, jak i jego otoczenia. Jednak stanowi przełomowy moment, który może zaważyć na przyszłości alkoholika i jego rodziny.

Właściwe leczenie alkoholizmu powinno uwalniać od nałogu ciało i umysł. Najlepiej więc, aby terapia alkoholowa łączyła w sobie detoksykację organizmu z psychoterapią. Leczenie ciała zasadza się na uwolnieniu go od szkodliwej substancji, co zajmuje w alkoholizmie najmniej 3 doby, w lekomanii i uzależnieniu krzyżowy najmniej 7 dni (powolne eliminowanie leków to proces około 2-3tygodni), w narkomanii - 3-4 tygodnie. Psychoterapia w leczeniu uzależnień pozwala budować własną motywację i pomaga rozwiązać problemy osobiste. Co należy rozpatrzyć?

Terapia alkoholowa

Wybór ośrodka

Gdy zapadła już decyzja o leczeniu, należy zastanowić się intensywnie nad rodzajem leczenia. Najlepsze efekty przynosi w większości przypadków terapia stacjonarna, gdzie uzależniony odcięty jest od pokus i często szkodliwego otoczenia. Ważne jest także, aby sprawdzić, kto zawiaduje placówką i jakie kwalifikacje posiada personel, czy działa zgodnie z prawem są czy jest podmiotem leczniczym. Bezpieczne leczenie może być przeprowadzone jedynie pod okiem doświadczonych lekarzy, psychologów i terapeutów.

Wybór leczenia

Po przyjęciu do naszego ośrodka, wszyscy pacjenci zostają szczegółowo przebadani, aby uniknąć ewentualnych powikłań w trakcie terapii. Leczenie uzależnień jest indywidualnie prowadzone, a program odwyku ustalony zostaje po wstępnych wywiadach i testach psychologicznych. Na podstawie wyników psycholog i psychoterapeuta są w stanie określić przybliżony czas terapii.

Alkoholizm (zespół uzależnienia od alkoholu)

Określany jest z reguły jako ogół dysfunkcji fizycznych, psychicznych i osobowościowych (intelektualnych, emocjonalnych), powstałych na skutek uzależnienia od alkoholu etylowego. Według najnowszych statystyk stanowi najbardziej rozpowszechniony rodzaj uzależnienia na świecie. Spożywanie dużych ilości alkoholu przez osobę uzależnioną powodowane jest przymusem o charakterze psychicznym i somatycznym, i nie podlega jego woli (choroba). Mechanizm powstawania uzależnienia nie został jeszcze do końca wyjaśniony, ale ma to ścisły związek z ciągłym lub cyklicznym nadużywaniem alkoholu.

Choroba alkoholowa jest wynikiem długotrwałego nadużywania alkoholu. Wskutek tego dochodzi do szybkiego rozwoju zmian chorobowych dotyczących nie tylko zdrowia fizycznego. Równolegle pojawiają się zaburzenia w sferze psychicznej, które ostatecznie prowadzą do psychodegradacji alkoholowej. Uzależnienie alkoholowe ma daleko idące skutki nie tylko psychiczne i fizyczne, ale również socjologiczne.

Społeczne uwarunkowania alkoholizmu

Rozwinięcie alkoholizmu bardzo silnie zależy od wpływów społeczno-kulturowych, predyspozycji osobniczych i właściwości farmakologicznych alkoholu. Osoba z piętnem alkoholika zostaje wyjęta poza nawias społeczeństwa, a co gorsza jej rodzina również dziedziczy ten stygmat. Uzależnienie staje się szczególnym ciężarem, a niekiedy nawet zagrożeniem dla współmałżonka i dzieci. Często pojawiają się u tych osób niebezpieczne mechanizmy psychologiczne, które nakładają na ich barki poczucie winy. Jeśli nie następuje próba leczenia alkoholika rodzina zaczyna odczuwać coraz częściej i coraz intensywniej zmęczenie psychiczne oraz fizyczne. Często towarzyszy temu alienacja, wstyd, utrata pewności siebie. Zaniechanie leczenia uzależnienia może mieć dużo bardziej dramatyczne konsekwencje. Na negatywne skutki są szczególnie narażone dzieci. Brak właściwych relacji, zaniedbanie, stosowanie przemocy słownej oraz psychicznej powodują, że w dziecięcej psychice powstają luki. Dziecko odczuwa niepokój oraz brak bezpieczeństwa, przez co pojawiają się trudności w szkole, w budowaniu prawidłowych relacji z rówieśnikami i wreszcie kłopoty z tworzeniem własnej tożsamości.

Alkoholicy wyczuwając gęstniejącą wokół siebie atmosferę, często odtrącają najbliższych, zaczynają się od nich odsuwać. Najczęściej czynią to, aby móc swobodnie spożywać alkohol i pozbyć się poczucia winy. Odczuwają oni także brak zrozumienia, samotność, ale nie zdaje sobie sprawy, że krzywdzi. Chory umysł wypacza mu trzeźwy osąd.

 

Błędne przekonania na temat alkoholizmu


Alkoholizm to choroba, z której nie można się wyleczyć, ale którą można zatrzymać.

Zbyt mała wiedza, zakorzenione mity i fałszywe opinie powodują, że na ogół społeczeństwo spogląda na alkoholizm i alkoholików niechętnie, z odrazą, jak na grzech czy wadę charakteru.

O alkoholizmie mówiono i mówi się często – że to choroba społeczna, zapomina się jednak o podstawowym fakcie, iż dla samego pijącego jest to problem osobisty.

W świadomości wielu ludzi alkoholik to człowiek gorszy i ktoś z marginesu.

Alkoholizm jest kojarzony z piętnem i najgorszymi epitetami i określeniami:

 • Alkoholik to klient izby wytrzeźwień
 • To ten, który leży bezwładnie na ławce w parku
 • To ten, który kradnie
 • Ktoś, kto pije denaturat
 • Ktoś bezdomny
 • Niewykształcony
 • Alkoholik, to ktoś śmierdzący i brzydko ubrany

Natomiast alkoholikiem nie jest ten który:

 • Nie bije żony, nie jest agresywny po wypiciu alkoholu
 • Nie leczy się – często nazywa się go pijakiem, ale miano alkoholika otrzymuje, dopiero, gdy pójdzie na terapię
 • Pije tylko dobre i drogie trunki
 • Pije tylko piwo
 • Nie pije samotnie
 • Nie pije od rana
 • Jest wykształcony i inteligentny
 • Jest bogaty,
 • Ma swoją firmę lub odnosi sukcesy zawodowe

 

Są to mity, które należy obalić. Uzależnienie jest bardzo demokratyczną chorobą. Wśród pacjentów ośrodków uzależnień są zarówno bezdomni i bezrobotni jak i osoby z wyższej półki społecznej, prawnicy, lekarze, księża, politycy. Choroba nie respektuje zatem płci, pochodzenia, wykształcenia ani zamożności.

 

Czynniki wpływające na rozwój uzależnienia

 

Uzależnienie od alkoholu może dotknąć każdego w zależności od wielu czynników.

Co powoduje, że człowiek staje się alkoholikiem? Jest wiele przyczyn, które możemy podzielić na:

1. Czynniki biologiczne – predyspozycje wrodzone. Gdybyśmy przyjęli podatność na chorobę w skali od 0 do 100, każdy z nas rodzi się już z określonymi predyspozycjami na tej skali. Ważne są tu czynniki genetyczne, przemiany biochemiczne w organizmie – głównie w mózgu, działanie układu np. hormonalnego. Skala nie oznacza, że jeśli ktoś ma wynik 99 musi zostać alkoholikiem a ktoś z wynikiem 1 nim nie zostanie.

2. Czynniki psychiczne – tu między innymi uczucia, emocje i zachowania

3. Czynniki społeczne – socjologiczne, między innymi wzorce zachowań, grupy społeczne, grupy nacisku, przyczyny ustrojowe i polityczne

4. Czynniki subiektywne – dotyczące samego pacjenta.

Możemy też wymienić bardziej indywidualne przyczyny rozwoju uzależnienia np.

 • Ciężkie dzieciństwo
 • Zły wybór partnera
 • Problemy rodzinne
 • Problemy seksualne
 • Kłopoty zawodowe
 • Zachwianie skali wartości
 • Niezrealizowane marzenia
 • Praca niezgodna z zainteresowaniami
 • Samotność
 • Szukanie nowych przeżyć
 • Ucieczka od czegoś
 • Trudności adaptacyjne
 • Utrata sensu życia
 • Nuda

Rodzaje alkoholizmu:

 1. Alkoholizm młodzieńczy
  Dzieci i młodzież są zdecydowanie bardziej podatne na oddziaływanie rożnego rodzaju używek i szybciej wpadają w nałogi. Najczęściej przebieg choroby odznacza się przyspieszonym procesem destrukcyjnym i już po 2-3 latach prowadzi do silnego uzależnienia. Często najtrudniej rozpoznawalnym objawem są zaburzenia osobowości, brak uczuciowości wyższej czy prymitywizm zachowania, co najczęściej składa się na karb dojrzewania. W młodzieńczym wieku uzależnienie alkoholowe jest dużo bardziej niebezpieczne niż u osób starszych. To właśnie w pierwszych latach socjalizacji wtórnej dochodzi do kształtowania się osobowości. Alkohol zaburza ten proces, kreując jednostkę rozchwiana emocjonalnie, o niskim poczuciu wartości i niekiedy przejawiająca silną agresję. Zamiast odkrywać prawdę o sobie i o życiu w naturalnych i autentycznych doświadczeniach osobistych, uczą się pośpiesznego i złudnego manipulowania własnymi uczuciami i umysłem.
   
 2. Alkoholizm przewlekły
  Ten rodzaj uzależnienia alkoholowego można zidentyfikować już po pobieżnej obserwacji. Obawia się czerwoną nabrzmiałą twarzą, przekrwionymi powiekami, nalaną otyłością lub wychudzeniem, drżeniem rąk, chrypliwym głosem (nieżyt gardła), permanentnym katarem, wymiotami porannymi. Leczenie alkoholizmu wykazało, że wiele osób w zaawansowanym stadium uzależnienia uskarżało się także na reumatoidalne bóle stawów, bolesność nerwów obwodowych, niemożność skoncentrowania myśli, drażliwość i otępienie umysłowe. W krytycznych sytuacjach alkoholizm przewlekły może doprowadzić do trwałego uszkodzenia narządów wewnętrznych, a nawet do śmierci.
   
 3. Alkoholizm wtórny
  Jest to powrót do picia alkoholu po dłuższej przerwie lub abstynencji spowodowanej leczeniem alkoholizmu. Często przerwa w spożywaniu alkoholu jest wywołana niemożnością picia w wyniku choroby lub niedostępności trunków np. po pobycie w więzieniu, wszywkach esperalu lub okresowych przysięgach abstynencyjnych (np. "Górka" - na Podhalu - miejsce składania przysięgi abstynencyjnej). Alkoholizm wtórny jest niezwykle niebezpieczny dla człowieka, ponieważ ponowne wkraczanie w świat nałogu, potęguje jego oddziaływanie na psychikę i organizm ludzki.

 

Dlaczego PCTU Koninki jest odpowiednim ośrodkiem do leczenia alkoholizmu?


Nasz ośrodek cechuje:

 • Jesteśmy podmiotem leczniczym, więc na bieżąco jesteśmy superwizowani
 • Mamy wysoką skuteczność w leczeniu alkoholizmu
 • Stosujemy autorski program terapii oraz nowości w terapii jak Trening Biofeedback, terapia wibracyjna itp.
 • Posiadamy komfortowe zaplecze -  trzy sale terapeutyczne, możliwość korzystania z rowerów, siłownie, sauny i jakuzi, bilard, ping-pong
 • Jesteśmy usytułowani w pięknej okolicy w Gorczańskim Parku Narodowym,  tuż obok wyciągu narciarskiego 1500 m zjazdu

 


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat leczenia alkoholizmu, komentować, zadawać pytania, spotkać innych ludzi z podobnymi problemami do twoich, wejdź na nasze forum: http://pomoc.terapie.net.pl/index.php?/forum/1-alkoholizm

printFrom: https://terapie.net.pl/alkoholizm.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://terapie.net.pl/alkoholizm.html